Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Interaktiv områdesvandring
med engagerade deltagare

Områdesvandring Tjäderstigen-Fasanvägen-Skolstigen. 23 maj 2019

Torsdagskvällens initiativ till medborgardialog var en i raden av flera där Perstorps Kommun vill förstå och lyssna in hur invånarna upplever den fysiska miljön.
Samtidigt var det en chans till att få till sig synpunkter på planerade förändringar/förbättringar.
Målet är att skapa ett Perstorp för alla

Områdesvandringen med start vid gångtunneln under Oderljungavägen gick sedan vidare till parkeringsplatsen på Tjäderstigen, genom parken till Gula Villan och Fasanvägen för att sedan avslutas vid området på Tjäderstigen vid Idrottshallen. En runda på cirka två timmar där deltagarna (bland annat privatpersoner, politiker och fastighetsägare), stannade till på var och en av de fem platserna i tio minuter för diskussion och eftertanke.

Deltagarna, som delats in i grupper, hade att ta ställning till hur de upplevde platsen och om de tyckte några förändringar behöver göras? I så fall vad? På plats tog grupperna även fotografier och antecknade nyckelord på post-it lappar som arrangörerna Felicia Högberg, utvecklingsledare i arbetet mot segregation och Mattias Bjellvi, stadsarkitekt/chef för plan- och byggförvaltningen, sedan sammanställer.

- Det är viktigt att få in synpunkter och tankar. Vi är i en genomförandefas av området och har fått pengar från Boverket som vi vill använda så det passar invånarna bäst, berättar Mattias Bjellvi.

Klart är till exempel redan att belysningen, gång- och cykelvägen från tunneln vid Oderljungavägen upp mot Norra Lyckanskolan, ska bytas ut till LED-lampor i trevligare design. Dessutom ska en torgyta på kommunal mark vid Centralskolans idrottshall göras med belyst fasad som ett led i att skapa en mötesplats i området.

Senast uppdaterad: