Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Gamla trumman upplockad - ny snart på plats

De närmaste dagarna går reparationen av bron över Ybbarpsån på Bruksvägen in i ett intressant skede.
Den gamla trumman är upplockad, urschaktning pågår och ledningsbädd förbereds.

Grävsmaskin arbetar med att reparera bro Bruksvägen

Arbetet med att reparera bron över Ybbarpsån på Bruksvägen har kommit så pass långt att den gamla trumma är upplockad och ledningsbädden för den nya förbereds.

Om inget oförutsett inträffar är planen att den cirka 40 meter långa 3,76 meter breda nya trumman ska lyftas på plats under fredagen. Därefter görs kringfyllnad av material. I början av nästa vecka är sedan planen att flödet till Ybbarpssjön stoppas så provisoriska dämmen och pumpar kan monteras bort. Det innebär i sin tur att Industriparken under en tid inte kan använda Ypparpsån som processvatten

- Därför sker planerat stopp inne på Perstorps Indsutripark. Planen och förhoppningen är att vi under måndagen sedan ska kunna släppa på vatten igen igenom den nya trumman, berättar Linus Åhlén, enhetschef på tekniska kontoret.

Bildcollage som visar pågående arbete med att reparerar bron över Ybbarpsån på Bruksvägen

Om allt går enligt planerna kan den nya vägtrumman (den gamla ligger upplockad som skrot i väntan på bortforsling) börja lyftas på plats under fredagen.

Senast uppdaterad: