Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktiges digitala premiär avklarad

En premiär som gav mersmak.
Så kan onsdagskvällens sammanträde i kommunfullmäktige sammanfattas.
- Tyckte faktiskt det fungerade riktigt bra att köra helt digitalt, säger kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson (M).

Digitalt kommunfullmäktige 27 januari

Kommunfullmäktiges presidie lotsade de 35 ledamöterna i kommunfullmäktige (i bakgrunden ses kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau tala) plus kommundirektör och ekonomichef rätt i det första helt digitala sammanträdet i fullmäktige någonsin i Perstorp. Från vänster ses Boel Rosdahl (S), Håkan Abrahamsson (M) och Kim Switzer (PF).

Det var med anledning av den pågående pandemin och råden och rekommendationerna att undvika trängsel och nya personmöten som kommunfullmäktige genomfördes helt digitalt.
Sammanträdet var det första någonsin som genomfördes i den formen för ledamöterna i Perstorp

- Tycker det gick riktigt bra. Vi hade lagt upp en plan före mötet som vi följde. Dessutom genomförde vi ett testmöte under förra veckan så vi kände oss väl förberedda, säger kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson (M).

Under kvällen lotsade han tillsammans med övriga i presidiet, Boel Rosdahl (S) och Kim Switzer (PF) ledamöterna (och även kommundirektör och ekonomichef som deltog) genom mötets agenda via programmet Netpublicator. Presidiet ledde mötet från ett sammanträdesrum i kommunhuset Ugglan på Trastvägen.

Deltagarna hade mikrofon avstängd förutom när de begärt ordet medan kamerorna var påslagna hela tiden. När den som begärt ordet talade syntes vederbörande på storbild både för presidiet och intresserad allmänhet som följde sammanträdet via kommunens Facebooksida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Januarisammanträdets agenda bestod av allmänhetens frågestund, information från kommunstyrelse, nämnder och bolag samt information från kommundirektör.

Kort från dragningarna kan nämnas:

- Socialnämnden ser ut att redovisa ett underskott. Men vi gör ett stort jobb med att vända på alla stenar och tömma brunnar. Framöver måste även kommunen ha en mer långsiktig plan vad gäller barn- och ungdomsvården som är underfinansierad, sa socialnämndens ordförande Jenny Delén (M).

Hon nämnde också att budget- och skuldrådgivningen gör stor skillnad och så framförde hon ett stort tack till allpersonal som arbetat med covid-19

- Positivt är att de kommer byggas en padelhall. Beslut tas på nämnden den 4 februari. Vidare byggs det två nya villor i kommunen och ett Malmöföretag har visat intresse att bygga bostadsrätter på kvarteret Trumman. Handlar om tre parhus och ett radhus. Skulle bli tretton bostäder totalt, sa plan- och byggnadsnämndens ordförande Hans Stifors (PF).

Han berättade också att nämnden har tre pågående vitesärenden. Ett gäller bland annat en mur som byggts utan bygglov.

- Nämnden ser ut att gå mot ett plus på 360 000 kronor. Flera av verksamheterna inom vårt område har varit nedstängda men öppnar upp så smått. Kulturskolan har ingen undervisning på plats utan eleverna får istället digital undervisning via programmet Stydy Along, sa kultur- och fritidsnämndens ordförande Håkans Abrahamsson (M).

Han nämnde också att antalet besök på bibliotekets minskat med 31 procent under 2020 medan antal besök på obemannat bibliotek däremot ökat med 34 procent.

- Perstorp Näringslivs AB redovisar svarta siffror. Det stora för oss just nu är den pågående ombyggnationen av kommunhuset. Annars vill jag också nämna att den ljussatta eken utanför Brukshotellet ett uppskattat inslag har varit, sa bolagets ordförande Lennart Johansson (PF).

Kommundirektör Ulf Bengtsson nämnde i sin information bland annat att arbetet med flytten från kommunhuset till tillfälliga lokaler gått bra, att en genomlysning av Nårab:s verksamhet har gjorts och att kommunen förutom att hantera den pågående pandemin även hanterat den hastigt uppkomna krisen med en bro som rasat (Gustavsborgsvägen) och en annan som stängs på inrådan då brister upptäcks (Bruksvägen) som kräver reparation.

- Det finns en provisorisk bro på plats och vi ska utreda vidare vad som ligger bakom raset, berättade Ulf och fortsatte:

- Det har också genomförts en medarbetarenkät som glädjande visar att vi har stolta och engagerade medarbetare som ställer upp. Stor eloge till samtliga

Beslutsärenden var:

* Attestreglemente - Beslut togs utan diskussion

* Fakturering och kravpolicy - Beslut utan diskussion

- Vi har uppdaterat och reviderat den befintliga. Den stora stora förändringen är påminnelsehanteringen. I den här policyn har vi nu med att en betalningspåminnelse skickas ut till den som eventuellt missat att betala sin faktura. Tidigare gick det direkt till Inkasso, förklarade ekonomichef Charlotte Gillsberg.

- Jag håller med ekonomichefen. Människor vill göra rätt för sig därför är det bättre att inte inte skicka till inkasso direkt, sa kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).

* Egenavgift och familjerådgivning - Beslut togs efter votering. Socialdemokraterna yrkade på avslag vilket även Sverigedemokraterna gjorde.

Tanken är att ett besök ska kosta 200 kronor. Den som är betalningsför ska betala avgiften medan den som bedöms inte har betalningsförmågan kan få stöd och slippa avgiften.

- Känns inte bra att en socioekonomisk utsatt kommun tar ut en avgift när det gäller familjerådgivning, menade Ronny Nilsson (S).

- Alla som har möjlighet ska betala, övriga slipper, replikerade Torgny Lindau (PF).

Socialdemokraternas och SD:s avslagsyrkande ställdes mot kommunstyrelsens förslag. Efter votering (slutade med 19 siffror för KS-förslag och 16 för S-SD), beslutades att avgiften införs.

* Omprioritering och tilläggsbudget 2021 NSVA - Beslutades utan diskussion men efter ett par inlägg. Ärendet handlade om att utöka investeringsramen med 625 000 kronor och göra omprioriteringar av investeringsposter. Vidare tidigareläggs åtgärder för vattenverket i Toarp till 2022 för att säkerställa vattenproduktionen på kort sikt

- Det är viktigt att vi har bra dricksvatten i Perstorps och att leveransen av det är säkrat, sa Torgny Lindau (PF).

Ronny Nilsson (S) höll med:
- Har ingen annan uppfattning än den Torgny för fram. Men jag anser att det är inget som blir bättre av att ta avgiften men den är nödvändig

Nästa gång kommunfullmäktige sammanträder är den 17 februari.

Se sammanträdet den 27 januari i efterhand via spelaren nedan:

Senast uppdaterad: