Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med snabba beslut

Årets andra sammanträde i kommunfullmäktige genomfördes precis som det i januari helt digitalt med presidiet på plats i ett sammanträdesrum på Ugglehemmet, Trastvägen. Övriga ledamöter deltog via skärm.

Kommunfullmäktiges presidie 17 februari

Kommunfullmäktiges presidie har koll på ledamöterna som deltar digitalt.

Besluten som fattades snabbt föranledes av information från nämnder, styrelse, bolag och kommundirektör.
Beslutsärenden var endast två stycken:

  • Ändring av aktieägaravtal för Ängelholm-Helsingborg flygplats Holding AB.
  • Beslut Familjen Helsingborg gemensamma prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik.

Från respektive information kan nämnas:

- Inom kommunstyrelsen diskuterar vi bland annat frågan gällande Söderåsens Miljöförbund och Bjuv:s som vill gå ur förbundet. Vi samtalar med övriga kommuner hur vi ska hantera det. Vidare är det det glädjande att de ska byggas en Padelhall på Uggleområdet som ska stå färdig sen sommar/tidig höst. En sak till som också har surrat den senaste tiden är broarna åpå Gustavsborgsvägen, Bruksvägen och även den vid Bäckstugan som samtliga ska åtgärdas. Oerhört tacksam att ingen kom till skada i samband med att bron på Gustavsborgsvägen rasade. (Kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF)


- Det har varit en tuff tid i skolan och förskolans värld. Även om det är sjukvården som står i frontlinjen när det gäller corona finns det också oerhört duktig personal inom skola och barnomsorg som håller verksamheten igång och säkerställer att omsorg, lärande och utbildning kunnat fortätta. Denna termin har högstadielever har delvis distansundervisning på rekommendation från smittskydd Skåne. Att ha undervisning på distans påverkar våra barn. Rätten till skolan är något grundläggande och att inte kunna gå dit som vanligt påverkar på ett psykosocialt plan. Det tycker jag är särskilt oroande för Perstorp. Mer positivt är att vår verksamhet är inne på termin fyra av sex på vårt projekt tillsammans med Skolverket. Stort fokus ligger på det systematiska kvalitetsarbetet. (Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marie Gärdby (C)

- Revisionen kommer att till senvåren genomföra en granskning hur kommunstyrelsen och socialnämnden har hanterat coronavirusets utbrott. Vi ska bland annat ställa frågor om kommunen som helhet har en ändamålsenlig organisation och genomför kommunen risk och sårbarhetsanalyser? (Kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson (M) läste upp ett skriftlig redogörelse från revisionens ordförande Håkan Engström (S)

- Överförmyndarnämnden har bytt ut 60 procent av personalstyrkan på grund av pensionsavgångar. Budget har utökats från 4,5 årsarbetare till 5. Vår nya chef brinner för digitalisering vilket bland annat kommer märkas på att antalet e-tjänster utökas. Sedan sist har verksamheten även flyttat från kommunhuset till Sis-hemmet. Covid-19 har påverkat vår verksamhet. Hela personalstyrkan insjuknade och ingen var i tjänst 22 december till 5 januari vilket innebar att vi fick stänga ner verksamheten. Det gjordes i samråd med Länsstyrelsen. Fortfarande har vi sjukskrivningar på grund av covidsviter vilket innebär att vi har längre handläggningstider. Just nu är det dessutom det mest hektiskta tiden i och med att alla årsräkningar ska in. (Överförmyndarnämndens ordförande Ann-Christine Sandell (M)


- Vi har haft hyresförhandlingar vilka resulterade i en höjning med 0,75 prcent. Vi jobbar just nu mycket nu med enrgieffektiviseringar. Vi märker bland annat av väldigt hög vattenförbrukning av ngon anledning. Vidare har vi Bäckavägen 19A-B där hissarna är färdiga. Nu går de ända upp. Vi har också gjort vid alla entréer som nu har virrvarrmönster i entreerna. På fastigheten Jägaren 1 (Tjäderstigen) har vi gjort ett nytt passagesystem och fräschat upp tvättstugor. Det har också gjorts en allmän uppfräschning av allmänytor och förråd. Vill också säga att vi är väldigt glada att Mobila Teamet har etablerat sig iområdet. Det vi ser fram mot som en utmaning ärBäckavägen där vi ska förbätra fasad, balkonger och fönster. Avslutningsvis ser resultatet bra ut. Ligger strax över två miljoner plus. (Lennart Johansson (PF), ordförande Perstorps Bostäder )


- Vi diskuterar samverkan kring ledningsfunktioner inom räddningtjästen med en grannkommun. Jag ska träffa min kollega i nästa vecka så hoppas vi en bra lösning. Vidare följer vi pandemin varje dag. Vi planerar nu utifrån att vi får ha det som vi har det under typ det första halvåret. Annars är det vaccinationer på gång men när det blir ändrar sig snabbt. Kan också nämna att vi rekryterar en ny näringslivschef. Har ett tiotal ansökningar. Dessutom håller vi på skriva en ansökan för segregationsmedel för 2021 och centrumhusets renpovering följer tidplan och budget. (Ulf Bengtsson, kommundirektör)

När det gäller beslutsärendena togs besluten att bifalla kommunstyrelsens förslag:

- Det är verkligen jäteglädjande för Perstorps del att vi fått med tre viktiga prioriteringar I Familjens Helsingborgs gemensamma prioriteringar infrastruktur och kollektivtrafik. Det visar styrkan i att vi är med och samarbetar. De tre viktiga är väg 108 i nord-sydlig riktning, Skånebanan och väg 21 genom Perstorp, sa kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).

Han fick medhåll av Ronny Nilsson (S):
- Det här visar precis det som Torgny beskriver att vi är med och samarbetar. Det hade aldrig kommit fram i dessa sammanhang om vi inte varit med. Nu har vi tagit ett stort steg mot att det förhoppningsvs blir åtgärder i framtiden.

Kommunfullmäktige avslutade sammanträdet med att göra ett antal fyllnadsval till nämnder.

Nästa gång ledamöterna träffas för att ta nya beslut är den 24 mars. Också det genomförs digitalt.


Se sammanträdet i efterhand i spelaren nedan:

Senast uppdaterad: