Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med omröstning och motionsdebatt

När kommunfullmäktige träffades för första gången 2023 var motion ordet för kvällen.
Fast inte motion i bemärkelsen rörelse utan motion i form av förslag.

Kommunfullmäktige i Centrumhuset Perstorp 25 januari 2023.

Kommunfullmäktiges januarisammanträde innehöll bland annat information av Linnea Karlsson om kommunens arbete med övergripande mål och målstyrning.

Sammanträdet inleddes med allmänhetens frågestund där en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (S) löd:

Vi hör mycket om att det ska sparas pengar på olika saker från oppositionen i fullmäktige. Samtidigt hör vi också om handlingar som begärs ut, beslut som överklagas och ärenden som återremitteras med hjälp av minoritetsåterremiss. Det senare förde bland annat med sig att kommunen tvingades kalla in ett extra kommunfullmäktige och följaktligen även en extra kommunstyrelse för att få en budget på plats före årsskiftet. Jag skulle vilja veta vad detta hittills har kostat Perstorps skattebetalare? Hur mycket pengar och arbetstid har kommunen lagt på detta under 2022?

- Det har kostat en kvarts miljon kronor och då tillkommer även lönekostnader, sa Ronny Nilsson bland annat.

Sammanträdet fortsatte med en muntlig fråga från allmänhet på plats gällande om någon i ett annat ett parti än socialdemokraterna kan beskriva hur komma vidare kring oegentligheter som upptäckts.
Därefter berättade kommunens utvecklingsstrateg och trainee, Linnea Karlsson, om arbetet kring kommunövergripande mål och målstyrningssystem. Planen är att fullmäktige tar beslut om riktlinjer vid sammanträdet den 15 februari.

- Från tjänsteorganisationen finns ett förslag att minska ner antalet mål så de blir färre men bredare, sa Linnea bland annat.

Tillförordnad kommundirektör Elin Ask berättade sedan om att trygghetsrådet har sitt första sammanträde den 15 februari och att kommunens nya socialchef tillträder den 13 mars. Dessutom har arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi påbörjats.

Beslutsärenden under kvällen handlade enbart om motioner. (Läs vad respektive motion handlar om i kallelsen till sammanträdet) Länk till annan webbplats.

Motionernas innehåll är sammanfattat: informationsskyltar, odlingsprojekt, barnens trafikskola, Disc-golfbana, 55+-boende, industrimark samt integrationsprojekt ommatlagning.
Gemensam nämnare för samtliga var att de ställts av ledamoten Anders Jerlander.

- Tack Ronny för bra information. Kan rekommendera er övriga att ställa en motion om man vill få svar och information, sa Anders bland annat i debatten med adress kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson som utförligt berättade om kommunens arbete kring industrimark.

- Där har vi i samsyn både majoritet och opposition, sa Ronny och fick medhåll av oppositionsråd Lotta Wendt (ViP):

- Vi som kommun måste vara på tårna och ta vara på de företag som vill etablera sig.

Övrigt från debatten kan också nämnas att i ärendet gällande motionen kring informationsskyltar krävdes omröstning (votering) som resulterade i att kommunstyrelsens förslag (att anse motionen besvarad) röstades ned (13-14) till förmån för motionärens förslag som blad annat innehåller mer frekventa budskap på skyltarna och marknadsföring av kommunen.

Debatt blev det också kring förslaget om barnens trafikskola där centerns (tillika ordföranden i barn- och utbildningsnämnden) Marie Gärdby sa:

- Jag gick själv i trafikskolan när den fanns. Det är ett bra förslag men just nu är jag inte beredd att lägga pengar (cirka två miljoner kronor) på en grym lekplats på bekostnad av till exempel ett antal barnskötare eller två gånger den frukt vi erbjuder eleverna.

När det gällde debatten kring Disc-golfbana fick motionären däremot stöd:

- Motionen är kanon men vi kan inte ha en disc-golfbana i Stadsparken, sa Göran Långström (PF).

- Förslaget i motionen att lägga en bana i Stadsparken avslås men däremot tar vi och tittar ytterligare på om det kan finnas en mer lämplig plats, sa Ronny Nilsson.

Förslaget att utreda vidare om det finns en annan plats att lägga en disc-golfbana på kom från Jack Henriksen (SD) på det senaste sammanträdet i kommunstyrelsen.

Nästa gång ledamöterna träffas i kommunfullmäktige är onsdag 15 februari.

Senast uppdaterad: