Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med motioner och övergripande mål

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag 25 januari i sessionssalen, Centrumhuset, klockan 18:00.

Information om kommunfullmäktige den 25 januari i sessionssalen, Centrumhuset.

Januari månads sammanträde i kommunfullmäktige äger rum den 25 januari. På ärendelistan bland annat en fråga från allmänhetens samt informations-, val-, och beslutsärenden.

Ärenden som ska hanteras är bland annat information om kommunens arbete med övergripande mål och målstyrning, besvarande av motioner samt valärenden.

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund där det inkommit en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson:

Vi hör mycket om att det ska sparas pengar på olika saker från oppositionen i fullmäktige. Samtidigt hör vi också om handlingar som begärs ut, beslut som överklagas och ärenden som återremitteras med hjälp av minoritetsåterremiss. Det senare förde bland annat med sig att kommunen tvingades kalla in ett extra kommunfullmäktige och följaktligen även en extra kommunstyrelse för att få en budget på plats före årsskiftet. Jag skulle vilja veta vad detta hittills har kostat Perstorps skattebetalare? Hur mycket pengar och
arbetstid har kommunen lagt på detta under 2022?

Övrigt på agendan är två informationsärenden:

 • Uppdatering av kommunövergripande mål och målstyrningssystem (se förslagen på de kommunövergripande målen i bilden nedan). Planen är att fullmäktige tar beslut om riktlinjer vid sammanträdet den 15 februari.
 • Information från kommundirektören
Förslag nya kommunövergripande mål

Förslag på nya kommunövergripande mål. Planen är att fullmäktige tar beslut vid sammanträdet den 15 februari.

Beslutsärenden är:

 • Förslag till svar på motion om informationsskyltar
 • Förslag till svar på motion om odlingsprojekt
 • Förslag till svar på motion om barnens trafikskola
 • Förslag till svar på motion om Disc-golfbana
 • Förslag till svar på motion om 55+-boende
 • Förslag till svar på motion om industrimark
 • Förslag till svar på motion om integrationsprojekt
  matlagning

(Läs mer om respektive motion och svar i kallelsen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdet avslutas med valärenden:

 • Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunala bolag och förbund
 • Avsägelse som ersättare i byggnadsnämnden
 • Avsägelse samt fyllnadsval, ordförande i överförmyndarnämnden

Sammanträdet inleds klockan 18:00. Läs kallelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: