Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med beslut om kommunövergripande mål och intern kontroll

Kommunfullmäktiges sammanträde i februari äger rum redan den tredje onsdagen i månaden och inte den fjärde som brukligt är annars.
Onsdag 15 februari klockan 18:00 träffas ledamöterna i sessionssalen, Centrumhuset, för att debattera och fatta beslut.

Kommunfullmäktige sammanträder

Onsdag den 15 februari sammanträder kommunfullmäktige i sessionssalen på Centrumhuset.

Beslutsärenden som hanteras är följande:

  • Revidering av riktlinjer gällande kommunövergripande mål och målstyrningssystem.
  • Uppdatering av kommunövergripande mål och målstyrningssystem.
  • Intern kontroll uppföljning 2022 - samtliga nämnder.
  • Intern kontroll 2023 - samtliga nämnder.
  • Bokslut 2022 kommunstyrelsen.
  • Inriktningsbeslut ekonomiska ramar budget 2024.
  • Revidering av ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB.

Förutom beslutsärenden finns även allmänhetens frågestund, informationspunkter från nämnder, styrelser och kommundirektör samt valärenden på agendan.

Allmänhet hälsas välkommen att följa sammanträdet på plats eller via sändningen på kommunens Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Koncernövergripande mål

Koncernövergriåande målområden

Bilden visar koncernövergripande målområden och mål som kommunfullmäktige ska besluta om på sammanträdet. Avsikten är också att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram fram koncernövergripande indikatorer.

Senast uppdaterad: