Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med avtackning och beslut

Mars månads sammanträde i fullmäktige innehöll tre beslutsärenden som avhandlades i rask takt.

Bild från sammanträde i kommunfullmäktige. Avtackning av politiker.

Kommunfullmäktiges presidie med ordförande Håkan Abrahamsson i spetsen avtackar Hans Stifors som valt att avsäga sig sitt uppdrag som ordförande för byggnadsnämnden.

På ärendelistan fanns också information från kommundirektör, nämnder, bolag och styrelser.

Först ut var kommundirektör Elin Ask som bland annat sa:

- Vi har budgeterberedningen som har påbörjats inför beslut i juni på fullmäktige. Vi har också kommit igång med projektet Digga Perstorps personal som är kompetensutveckling för all personal och pågår under tre år. Vill också nämna att vi genomfört en jobb- och utbildningsmässa tillsammans med Klippan och att Vuxenutbildningen flyttar till nya lokaler i hotellet.

Nästa person att ta till ordna var byggnadsnämndens avgående ordförande Hans Stifors (PF):

- Har några fastigheter som behöver rivas med bekymmer vem som ska betala. Vi är skyldiga att följa lagstiftningen, sa han bland annat och tillade:

- När det gäller byggnation är det tuffa tider. Händer inte så mycket när det gäller bostadsbyggande just nu. Vad gäller tomtmark har vi nästan ingen mark som är byggbar utan att det måste exploateras.

Från Överförmyndarnämndens horisont berättade Kerstin Andersson:

- Vi avvaktar polisens undersökning gällande den chef som fick sluta. Under tiden har Elin Ask varit chef vilket hon klarat mycket bra men från och med första april går Emma Beskow in och vikarierar åtminstone året ut. För närvarande jobbar vi med att ta alla årsredovisningar och årsräkningar från ställföreträdare. Vi har även ett stort behov av ställföreträdare.

Elisabeth Holmer (S) berättade därefter om socialnämndens verksamhet:

- Tänkte börja med vår ansträngda ekonomi. Förvaltningen jobbar febrilt med det och har tagit fram ett gediget handlingsprogram. Vi har lagar att följa och vi jobbar med människor men vi hoppas vi hämtar igen de miljoner vi ligger back. Vi uppdaterar även delegationsordningen för att se över om vi behöver anställa. Det kommer vara en tuff tid för oss i nämnden och för alla i Perstorp som behöver hjälp. Tänkte även berätta om orosanmälningar, vi har 139 stycken vilket är mycket. Våra socialsekreterare är högt belastade.

Veronicha Pettersson från kultur- och fritidsnämnden berättade sedan om Ugglebadet som öppnat efter månader av renovering.

- Det var lite barn- sjukdomar innan allt fungerade bra igen. All personal är även på plats igen. Vi ska även införa Epassi så man kan använda det på badet så man slipper ligga ute med pengarna och ta med kvitto till arbetsgivaren. Kulturskolan fungerar jättebra, cirka 150 elever inskriva. Och i måndags på nämnden diskuterade vi att badkortet ersätts med en fritidscheck som kan användas till andra aktiviteter. Alla barn kanske inte vill gå på badet.

Lennart Johansson berättade därefter om Perstorp Näringslivs AB och Perstorps Bostäder berättade att räddninstjänsten önskar förnyade lokaliteter.

- Räddningsstationen önskar lite förnyade lokaliteter, bland annat när man varit ute och räddat behövs plats för sanering samt omklädningsrum till mer än bara män. Vi har även hotellet där Munka folkhögskolan dragit sig tillbaka och Vuxenutildningen flyttar in. Näringslivsbolaget har allt uthyrt vilket är positivt.
- Över till Perstorps Bostäder. Bra uthyrningsläge men inte på Jägaren där det fortfarande har dåligt rykte. Perstorps Bostäder haft egen uthyrning via hemsida plus telefon. Nu ansluter vi oss till något som heter Bo Plats Syd vilket gör att det ska bli enklare att söka lägenhet. Vi ska även införa individuell vattenmätare i lägenheterna samt tagsystem till våra återvinningsstationer. För att underlätta integrationen har vi dessutom upplåtit en lokal på ägaren till Röda Korset.

Sista informationspunkten gällde revisionen som berättade om att de gnetar på och gör sitt jobb.

- Vi har hjälp av KPMG och gör grundläggande granskning av nämnder och styrelser. Det enda vi faktiskt inte reviderar är kommunfullmäktige. Är inte bara kronor och ören vi reviderar utan även besluten, sa revisionens ordförande Lennart Persson

 


Beslutsärenden var:

Sammanträdet hanterade även avsägelse och fyllnadsval. Kim Svitzer (PF) valdes till ordförande i byggnadsnämnden efter Hans Stifors (PF) som avsagt sig uppdraget. Tillträde sker 1 april 2024.

Hans Stifors (PF) hade även inkommit med en avsägelse som ombud (förtrogen med tätortsförhållande) vid lantmäteriförrättningar och en avsägelse som ledamot i tillgänglighetsrådet. Avsägelsen som ledamot i tillgänglighetsrådet hanteras av byggnadsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade välja Birger Månsson (PF) som nytt ombud.

Innan kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson avslutade sammanträdet avtackades Hans Stifors med en blomsterbukett plus att Håkan puffade för FRG (Frivilliga resursgrupper) som är under uppbyggnad i Perstorp.

- Vid intresse ta kontakt med kommunens säkerhetssamordnare, informerade han.

- Tack så mycket och lycka till med det fortsätta samarbetet, sa Hans.

Nästa sammanträde i kommunfullmäktige är den 24 april.

Senast uppdaterad: