Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige fortsätter sammanträda digitalt

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 24 mars klockan 18.00. Liksom årets två tidigare (januari och februari) sammanträden genomförs det helt digitalt.

Kommunfullmäktige sammanträder digitalt 24 mars

Kommunfullmäktige sammanträder digitalt 24 mars via programmet Netpublicator. Allmänhet kan inte närvara fysiskt utan får följa sammanträdet via kommunens Facebooksida eller läsa referat i efterhand på kommunens webbplats.


Presidie och sekreterare deltar från Ugglehemmet medan övriga närvarar digitalt via programmet Netpublicator.

Allmänhet kan inte närvara fysiskt på grund av den pågående pandemin och gällande råd och rekommendationer utan bereds närvaro via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där sammanträdet sänds direkt från klockan 18:00. Efter sammanträdet publiceras även ett referat på kommunens webbplats.

Ärendelistan innehåller (läs kallelse och handlingar här) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. allmänhetens frågestund , information från nämnder, styrelser, bolag och kommundirektör.


Beslutsärenden är:

  • Uppföljning intern kontroll 2020 - samtliga nämnder
  • Interna kontrollplaner 2021 - samtliga nämnder
  • Omprioritering investeringsram på grund av broreparationer
  • Taxa för byggmätare

Ytterligare att hantera under mötet är en motion från Sverigedemokraterna om ändring av översiktsplan gällande vindkraftverk. Dessutom fyllnadsval, ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Senast uppdaterad: