Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige beslutade om ny översiktsplan

Decenniets första sammanträde i kommunfullmäktige innehöll bland annat en interpellationsdebatt, beslut om ny översiktsplan och en ajournering.

Fullmäktige 28 januari

Interpellationen var ställd till kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF) och gällde frågor från socialdemokraterna genom Ronny Nilsson och handlade om:

  1. Är gällande budget och flerårsplaner enbart ett beslut från Perstorps Framtid?
  2. Har majoritetens övriga partier kört över Centern i förslaget till budget och flerårsplaner?
  3. Vet du om Centern bestämt sig för hur utvecklingen av Perstorp ska se ut och vad de vill satsa på, för man verkar inte vara överens inom partiet och vägen framåt?

Torgny Lindau svarade nej på frågorna ett och två och ja på fråga tre.

- Perstorps Framtid förordar en demokratisk process och vi har ett av fullmäktige antaget mandatprogram för den här mandatperioden där alla majoritetspartier uttryckt sin inriktning vad gäller Perstorp, svarade kommunalrådet bland annat.

Fullmäktige (se sammanträdet via kommunens sida på Facebook) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. rullade sedan vidare med information från nämnder, styrelser och bolag. Socialnämndens ordförande Jenny Delén berättade bland annat om pågående projekt med vårdplanering via Skype och ett kommande där Region Skånes läkarbil kommer till Perstorp. Hon nämnde också implementering av Barnkonventionen och att antalet placeringar på familjehem ska minskas

Läs protokollet från sammanträdet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsnämndens ordförande Hans Stifors andades framtidstro och berörde pågående byggnationen och den som planeras.

- Det rör på sig på många områden. Lägenheter, radhus och villor. Vi får förfrågningar från intressenter som vill bygga och vill det sig väl kan vi inom något år ha över 80 nya bostäder i Perstorp. När hände det senast? sa Stifors och nämnde även lansering av tomtportal och pågående rekrytering av ny mätingenjör samt att organisationen inom förvaltningen nu är bra.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Håkan Abrahamsson tog därefter till orda och berättade att Kulturskolans personal arrangerar en föreställning den 7 februari för att visa upp utbudet för kommande elever. Vidare nämndes satsning på aktiviteter på badet för bland annat seniorer och att biblioteket får 75 000 kronor av Statens kulturråd för projekt Bokstart som riktar sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling.

- Vad gäller biblioteket är vårprogrammet klart och 5 930 besökare kunde räknas in förra året, berättade Håkan Abrahamsson också.

Bo Dahlqvist, ordförande för Perstorps Näringslivs AB, berättade att fortsatt arbete med att upprätta program och systemhandlingar för en planerad ombyggnation av kommunhuset pågår.

- Dessutom är förhandlingar i slutskedet vad gäller hyresgäst till hotellet. Det är Munka Folkhögskola som har fått förslag och väntas snart ta beslut. Om det blir positivt frigörs lokaler på Rosenhill som i så fall kan användas till två barnomsorgsavdelningar, tillade han också.

Första beslutsärende på sammanträde gällde ny översiktsplan där förvaltningschefen för plan- och bygg, Mattias Bjellvi, körde en kort genomgång av innehållet i planen.

- Det har varit en lång process att arbeta fram en ny plan. Översiktsplanen är ett handlingsprogram som visar kommunens vilja när det gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling, sa han bland annat.

Översiktsplanen som fullmäktige klubbade utan diskussion gäller från 2019-11-22. (Se översiktsplanen i kallelsen till fullmäktige här) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fullmäktige beslutade därefter att godkänna begäran från Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse om förlängning av ett ränte- och amorteringsfritt lån på 630 000 kronor till 2022-12-31.

Men beslutet föranleddes av en kort debatt där oppositionsråd Ronny Nilsson (S) flaggade för att de över tid kan vara läge att se över så likabehandlingsprincipen tillämpas för alla föreningar och stiftelser där kommunen är inblandad

Beslutsärendet gällande begäran från Söderåsens Miljöförbund att bland annat höja medlemsavgiften för Perstorps deltagande med 6 kronor 2020 och 12 kronor 2021 föll inte i god jord hos fullmäktige utan avslogs. Socialdemokraternas Ronny Nilsson yrkade dessförinnan dessutom på återremiss av ärendet men förslaget röstades ner.

Avslutningsvis godkändes en revidering av taxan på förslag från Söderåsens Miljöförbund. Beslutet innebär bland annat att Istället för en som tidigare fast avgift sker nu debitering i efterskott (genom timavgift) för faktisk nerlagd tid.

Innan kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson avslutade sammanträdet tog han tillfället att från fullmäktiges sida framföra gratulationer till bowlingvärldsmästaren Jenny Wegner nomineringar på Idrottsgalan.

Läs protokollet från sammanträdet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa fullmäktige är den 26 februari.

Senast uppdaterad: