Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Förstudien Framtidsresan igång

Förstudien ”Framtidsresan” har under februari startats med finansiering från Europeiska socialfonden.

Personer som håller om varandra.

Framtidsresan är en förstudie med syfte att utreda och stärka bred tvärsektoriell samverkan och samstämmighet för invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det gemensamma målet är att fler Perstorpsbor blir självförsörjande.

Tanken är att utreda och stärka tvärsektoriell samverkan kring invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden, och påbörja utvecklingen av en framtida arbetsmarknadsorganisation och samverkansstruktur.

Framtidsresan drivs av en styrgrupp bestående av representanter för Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten, Vuxenutbildningen och Kundtjänst.

Läs mer på Framtidsresan särskilda sida:

Senast uppdaterad: