Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

För första gången: Fullmäktige genomförs digitalt

2021 års första sammanträde i kommunfullmäktige äger rum onsdagen den 27 januari klockan 18.00. För första gången är sammanträdet helt digitalt med hänsyn till den pågående pandemin.

Kommunfullmäktige sammanträder 27 januari 2021 klockan 18:00

För första gången genomförs ett kommunfullmäktigesammanträde helt digitalt. Det sker i samband med mötet onsdagen den 27 januari klockan 18:00. Med hänsyn till den pågående pandemin och gällande råd och restriktioner kan allmänhet inte besöka sammanträdet fysiskt utan hänvisas till att följa det via kommunens sida på Facebook där det sänds direkt. Senare samma kväll publiceras även ett referat på webbplatsen perstorp.se i vilket en länk till sändningen också ingår. Klicka på bilden för att ladda ner kallelse och handlingar som pdf.

Enbart presidie och sekreterare deltar från Ugglehemmet (fastigheten på Trastvägen dit kommunledning, överförmyndarverksamhet och kultur- och fritidsförvaltning evakuerats under tiden för kommunhusets renovering) medan övriga närvarar digitalt via Netpublicator. Allmänheten kan inte närvara fysiskt utan hänvisas till att följa sammanträdet via kommunens Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där mötet sänds direkt eller till webbplatsen www.perstorp.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där ett referat från sammanträdet och länk till sändningen finns publicerat senare samma kväll.

Noterbart är att eftersom sammanträdet genomförs digitalt deltar återigen normalt antal ledamöter i fullmäktige, det vill säga 35. Under de sammanträden som genomförts fysiskt från april 2020 och resten av året reducerades antalet ledamöter till 21 efter en överenskommelse mellan kommunfullmäktiges presidium och de politiska partierna i syfte att syfte att minska risken för spridning av covid-19.

Men i och med att fullmäktige nu tar steget ut och genomförs digitalt kan återigen samtliga ledamöter delta.

Agendan för sammanträdet innehåller allmänhetens frågestund, information från kommunstyrelse, nämnder och bolag samt information från kommundirektör.

Beslutsärenden är:

  • Attestreglemente
  • Fakturerings och kravpolicy
  • Egenavgift och familjerådgivning
  • Omprioritering och tilläggsbudget 2021 NSVA.

Kallelse och handlingar kan laddas ner som pdf här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad: