Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Förbered dig för sommarens skyfall

Under sommaren följs värmeperioder ofta av plötsliga skyfall.
Därför gäller att du är beredd, förvara till exempel inte värdefulla saker i källaren om du har en sådan.
Vid skyfall prioriterar räddningstjänsten alltid samhällsviktiga funktioner och som privatperson ansvarar du själv för din egendom.

Bildcollage information NSVA råd och tips i händelse av till exempel översvämning

På NSVA:s webbplats finns information, råd och tips i händelse av till exempel översvämning. Klicka på bilden för att komma direkt dit.

Förödelsen efter ett kraftigt regn kan bli stor och det är lätt att glömma bort saker som hade kunnat ges ett bättre skydd.

Nedan fem värdefulla tips (förutom att följa väderprognoserna) för att minska skadorna vid översvämning:

1. Se över tak, rännor och sprickor
Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar. Kontrollera även taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats. Täta eventuella sprickor i fasaden.

2. Kolla upp dina golvbrunnar
Golvbrunnar kan ställa till problem om du inte har backventiler. Täta med filtar och något tungt att ställa ovanpå för att stoppa vatten från att komma in.

3. Marken runt huset
Se till att marken runt ditt hus lutar bort från huset och att kantstenar på gatan inte saknas så att rännstensvattnet rinner in mot ditt hus. Skaffa några sandsäckar som du kan ha till hands för att leda bort vattnet om tiden är knapp.

4. Parkera bilen smart
Tänk på var du parkerar bilen när det regnar. Ställ den på en lite högre plats om det är möjligt.

5. För dig som har källare

 • Det blir lätt översvämning i källare, ställ upp saker som står på golvet på hyllor (minst 30 centimeter över golvnivån).
 • Håll rent från löv och liknande i brunnen i källartrappan.
 • Köp en dränkbar pump som du kan pumpa vatten med.
 • Se över husets dränering


Länk till SMHI - lokalt väder Perstorp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ytterligare bra tips att ta till sig:

 • Om du vet att ditt hus ligger inom ett riskområde för översvämning är det bra att hålla koll på väderrapporter och varningar.

 • Är du osäker på om din fastighet översvämmats tidigare, kontakta NSVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., så kan de se om anmälan om översvämning inkommit för aktuell fastighet.

 • Saknar du ritningar över fastigheten? Kontakta NSVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., eventuellt har vi ritningar i våra arkiv. Information/ritningar kan även finnas i kommunens arkiv.

 • Kontrollera att du har ett fullgott försäkringsskydd.

 • Ingenting av större värde eller oersättliga saker bör placeras i källaren.

 • Inred inte källaren för bostadsändamål.

 • Inför ett skyfall kan sandsäckar eller dylikt placeras över avloppsbrunnar i källaren för att minska mängden upptryckande vatten från avloppsledningen.

 • Kontrollera hur strömmen kan brytas lokalt för källaren och att det kan ske utan att strömmen för eventuella pumpar bryts. Pumpar för dränering, källartrappor och garagenedfarter behöver vara i drift. Kontakta behörig elektriker för att säkerställa att allt är rätt gjort.

 • Om du bor i ett område med separat dagvattenledning ska du kontrollera att spygatter och liknande är kopplade på dagvatten med åtskiljande pumpning. Dagvatten från dränering/källartrappor/garagenedfarter bör pumpas till dagvattensystemet. Då kan översvämning i dessa punkter inte ske när dagvattennätet dämmer till gatunivå.

 • Dagvatten från dränering/källartrappor/garagenedfarter eller annat dagvatten får inte vara anslutet till spillvattensystemet. Sådana felkopplingar ökar risken för översvämningar hos dig och andra.

 • Om fastigheten är ansluten till ett kombinerat ledningsnät avleds dag- och spillvatten till samma ledning. Den kombinerade ledning kan dämma vid kraftiga regn, varför det finns en ökad risk för källaröversvämning i dessa områden. Denna risk kan minimeras genom att återströmningsskydd installeras på fastigheten. Förbered gärna separering, genom att anlägga dag- och spillvattenledningar på fastigheten. Kontakta en VVS-firma för VA-arbeten på fastigheten.

Om du drabbas av översvämning

 • Bryt strömmen i de drabbade lokalerna då vattnet kan bli strömförande.

 • Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål. Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten.

 • Vid omfattande översvämning kan räddningstjänsten hjälpa till med råd och eventuella åtgärder (till exempel pumpning).

 • Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl skadan.

 • Dokumentera skadan med fotografier, gärna så att vattennivån syns.

 • Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl skadan.

 • Anmäl översvämningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till NSVA.

Kontakt NSVA

Akut felanmälan kan göras dygnet runt. Ring: 010-490 97 00.
Efter kontorstid: Välj ”Akut felanmälan” eller dröj kvar så kopplas du till jouren.

Växel:

Öppet: Vardagar kl 8.00-16.30
Tel: 010-490 97 00

Kundservice

Öppet: Vardagar kl 8.00-16.00
Tel: 010-490 97 00
E-post: kundservice@nsva.se

Senast uppdaterad: