Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Folkets Park sammanträdeslokal för kommunfullmäktige

Sommarvilan är över och det är återigen dags för ledamöterna i kommunfullmäktige att träffas för att fatta beslut.
Sammanträdeslokal den här gången är Folkets Park.

Bildcollage inför kommunfullmäktiges sammanträde i Folkets Park 31 augusti

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag 31 augusti på Folkets Park. Klicka på bilden för att läsa kallalesen

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund och information från kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, revisionen, överförmyndarnämnden och Perstorps Bostäder AB.

Notera att den här gången sker ingen livesändning på Facebook.
Intresserad allmänhet har möjlighet att följa sammanträdet på plats på Parkvägen 4. Välkommen!

 

Beslutsäenden:

Affärsplan NSVA 2023-25
Styrdokument Nårab
Inrättande av Trygghetsråd
Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla Egenhandelsprogram, justerat aktieägaravtal gällande Kommunassurans samt justerat ägardirektiv till Kommunassurans
Parlamentariska gruppens förslag till arvoden, ersättningar och partistöd
Taxa för offentlig kontroll - efterdebitering Livsmedelslagstiftningen
Ny lag för tobaksfria nikotinprodukter

Ärendelistan innehåller även motioner ställda till kommunen. Samtliga är ställda av oberoende ledamoten Anders Jelander:

 • Motion om industrimark
 • Motion om fikastund med kommunchefen
 • Motion om 55+-boende
 • Motion BArnens trafikskola
 • Motion om intregrationsprojekt matlagning
 • Motion om att utreda bolagisering av kommunal verksamhet inom socialnämndes verksamhetsområde
 • Motion om Disc-golfbana
 • Motion om Fritidsbanken
 • Motion om Informationsskyltar
 • Motion om prova-på-aktiviteter
 • Motion om kommunal upphandling och lokala företag
 • Motion om Fixar-Malte

Augustisammanträdet avslutas med att hantera avsägelsen från samtliga politiska förtroendeuppdrag signerad Torgny Lindau.

Senast uppdaterad: