Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Enig kommunstyrelse föreslår köp av andel
i ägarbolag för flygplats

När kommunstyrelsens träffades för sitt första sammanträde efter sommaruppehållet var huvudärendet köp av andel i ägarbolag och aktieägartillskott avseende Ängelholm Helsingborg Airport.
- Ett enigt KS beslutade att säga ja till att Perstorp köper 0,39 procent av aktierna. Finansiering sker via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter vilket innebär att övrig verksamhet inte påverkas, säger kommunstyrelsen ordförande Torgny Lindau (PF).

Bildcollage med kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF) och Ängelholm Helsingborg Airport.

Kommunstyrelsen anser att Ängelholm Helsingborg Airport fyller en viktig funktion för regionen och inte minst för företagen i Perstorp varför ett enigt KS beslutat säga ja till köp av en andel i ett ägarbolag bestående av sju kommuner inom Familjen Helsingborg. Foto: Perstorps kommun och Peter Wemmert – Kameratrollet.

Ett ägarbolag bestående av sju kommuner (Helsingborg, Ängelholm, Båstad, Höganäs, Bjuv, Klippan och Perstorp) inom Familjen Helsingborg har bildats där kommunerna blir delägare i flygplatsen. Ägarbolaget köper samtliga aktier i Ängelholm flygplats AB som åläggs att säkerställa att flygtrafik kan bedrivas till och från Ängelholm Helsingborg Airport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till och med den 1 september 2030. Ägarkommunernas inbördes förhållande regleras via aktieägaravtal. För Perstorps del innebär det 0,39 procent vilket inkluderar del i ägarbolaget, köp av aktierna i flygplatsbolaget, omkostnader relaterade till förvärven, särskilt stöd till flygplatsbolaget på grund av coronapandemin plus det som kommunen kan komma att utge för att täcka eventuella framtida förluster i flygplatsbolaget.

- Det motsvarar en engångssumma på 197 000 kronor. Finansiering sker via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter vilket innebär att övrig verksamhet inte påverkas. Kommunstyrelsen anser att flygplatsen fyller en viktig funktion för regionen och inte minst för företagen i Perstorp. Tidsmässigt finns än inget kommunikationsmedel som kan mäta sig i tid på sträckan till Stockholm, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau och tillägger:

- Men det är viktigt att ha med miljötänket därför har kraven spetsas till på flygplatsen som ska vara en av de ledande när det gäller miljö och klimat. Nytt bränsle ska bland annat användas som minskar utsläppen av koldioxiod.

Kommunstyrelsen har därmed sagt sitt. Återstår för fullmäktige att göra detsamma. Ärendet kommer upp förbehandling på sammanträdet onsdag den 26 augusti.

Kort från kommunstyrelsens senast sammanträde (Läs protokollet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) kan också nämnas fördelningen av det statsbidrag som Perstorps kommun får för sektoriell samverkan mot segregation (områden som behöver stärka sin ekonomiska och sociala utveckling). För 2020 har Perstorp på beviljats 6 755 000 kronor vilket fördelas enligt följande:

  • Barn- och ungdomsvården (socialnämnden): 4 miljoner kronor
  • Arbetsmarknadsenheten (kommunstyrelsen) 300 000 kronor
  • Processledning för samverkan mot segregation (kommunstyrelsen): 700 000 kronor
  • Barn- och utbildningsnämnden (tidigare beslut i kommunstyrelsen): 1 050 000 kronor
  • Till förfogande för programverksamhet (kommunstyrelsen): 705 000 kronor

Nästa gång kommunstyrelsen sammanträder är den 2 september

Senast uppdaterad: