Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Debatt och omröstningar på fullmäktige

Kommunfullmäktiges första sammanträde för höstterminen blev en lång histora som innehöll flera debattinlag, omröstningar och dessutom hurrarop.

Kommunfullmäktige sammanträder i sessionssalen, Centrumhuset, onsdag 30 augusti 2023.

På augusti månads kommunfullmäktige hanterades bland annat beslutsärenden som fortsatt utredning avseende besparingsåtgärder samt affärsplan NSVA och antagande av detaljplan. Nästa gång kommunfullmäktige träffas är den 27 september.

Sammanträdet inleddes med att kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson överlämnade en blombukett till kommundirektör Elin Ask som under sommaren fyllt 50 år.

- Tycker vi samtliga reser oss upp och utbringar ett fyrfaldigt hurra, sa Håkan varpå ledamöter, tjänstemän och åhörare reste sig och hurrade.

- Kan verkligen rekommendera alla att fylla 50, sa Elin och tackade.

Därefter tog representanter från Söderåsens Miljöförbund över ordet och informerade om sin verksamhet. Bland annat berättade de om livsmedelskontroll och att de har 452 verksamheter, cirka hälften kontrolleras varje år.

- Vi stöter på problem som till exempel renhållning, varmhållning och livsmedelshantering. När det gäller åldersbegränsade varor har vi 40 verksamheter med 129 olika kontroller. Finns väldigt mycket att göra för verksamheter som säljer varor utan att kontrollera ålder.

- Vi kikar även på tillstånd inom industrin, buller och utsläpp till vatten. Vi gör tillsyn på reningsverk, industrianläggningar, verkstäder, vindkraftverk och inom avfallshantering. Vi försöker alltid ha en bra dialog med företagen och hjälpa dem i rätt riktning. Vi arbetar även mot lantbruk som är en verksamhet som behöver flest tillstånd för att kunna utöva sin verksamhet. I år har vi hunnit med cirka 100 stycken tillsynser.

Söderåsens miljöförbund utövar även hälsoskydd där de bland annat tittar på fukt och mögel, ventilation, buller och, städrutiner.

Kommundirektör Elin Ask informerade sedan om att Ugglebadet håller stängt för bad på grund av byte av renings och proicessanläggning. Häsloteket är dock öppet.

- Kan också nämna att vi har koll på det förändrade säkerhetsläget plus att vi rekryterar ny ekonomichef och ny överförmyndarchef. Dessutom har en ny HR-chef börjat hos oss, Nathalie Lindqvist kommer närmast från Bjuv. Lite roliga nyheter är att rektor Lena Brodd på Centralskolan är nominerad till att vinna pris på skolledaregalan för sitt elevhälsoarbete. Vidare har vi under sommaren haft femtio ungdomar i feriearbe. Vill rikta ett stort tack till alla ungdomar som arbetat och alla i personalen som handlett.

Förutom beslutsärendenm (läs mer genoim att trycka på de blå plussen vid respektive rubrik) innehöll ärendelistan även anmälningsärenden i form av motion om Oderljunga skola och motion om utredningar och underlag.

Sammanträdet avslutades efter nästa tre timmar och tio minuter med valärenden och avsägelser.

Nästa kommunfullmäktige är den 27 september.


Beslutsärenden

Senast uppdaterad: