Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Dämmen borta - Ybbarpsån strömmar naturligt igen

Måndagen den 29 mars var en betydelsefull dag i arbetet med reparationen av vägtrumman på Bruksvägen. Under dagen stängdes nämligen pumpar av och dämmen revs. Ybbarpsån kunde återigen flöda naturligt och det genom den nya trumman.

Ny vägtrumma Bruksvägen

Vägtrumman på Bruksvägen är ersätt med en ny och Ybbarpsån flödar återigen igenom efter att ha pumpats förbi under pågående arbete.


Reparationsarbetet går nu in i en ny fas och det i form av återfyllnad av vägbädden. Bergmaterial och morän ska fyllas på.


- Det görs med en halvmeter i taget som packas allt eftersom, berättar Jörgen Petersson på Johanssons Grus.

Måndagens milstolpe föranleddes av intensivt arbete under fredagen och helgen med att lyfta den mer än 40 meter långa (kom i två delar som sammankopplades) vägtrumman på plats. När den väl låg rätt påbörjades kringfyllnad av material.

Under måndagen stängdes sedan Ybbarpsåns flöde via det befitntliga dämmet i Ybbarpssjön så att provisoriska dämmen kunde rivas. När dessa var borta och ån återfått sitt naturliga flöde stängdes även de pumpar av som i en dryg vecka sett till att hålla flödet igång.

Bildcollage med Ybbarsåns flöde

Nu rinner Ybbarpsån naturligt igen. Pumpar är avstängda och dämmen rivna. Ån rinner genom nya vägtrumman på väg igenom Perstorps Industripark som använder Ybbarpsån som processvatten.

Se film när Ybbarpsån flödar igen i spelaren nedan:

Senast uppdaterad: