Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Dags för årets medborgarundersökning

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där invånarna får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i sin kommun. I år deltar 100 kommuner (däribland Perstorp) och beroende på storleken av kommunen väljer Statistiska Centralbyrån (SCB) hur många invånare i varje kommun som får enkäten hemskickad till sig. (Antingen 800, 1 200 eller 1 600 personer).
En nyhet för året är att deltagarna dessutom får svara på frågor om coronapandemin.

Försättsblad till SCB:s Medborgarundersökning 2020 där 800 slumpmässigt utvalda Perstorpsbor ges möjlighet att svara på frågor om kommunen.

Dags för årets medborgarundersökning där Perstorps kommun deltar som en av hundra kommuner. 800 slumpvis utvalda utvalda Perstorpsbor får möjlighet att svara på undersökningen. Informationsbrev med inloggningsuppgifter till webbenkät skickas ut mellan 24-28 augusti. Enkät skickas ut 7-11 september.

SCB:s medborgarundersökning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. görs för att mäta invånarnas attityder till kommunernas verksamheter: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete. Kommunspecifika tilläggsfrågor ingår också. För Perstorps dela handlar de till exempel om digitala tjänster, Perstorps kommuns ledord och boende i kommunen.

- Det är av stor vikt att just du deltager och fyller i dina upplevelser så att kommunen kan fortsätta utvecklas i just den riktning som du som bor här vill. Stort tack för din medverkan, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau.

Totalt får 800 slumpmässigt valda Perstorpsbor möjlighet att svara på undersökningen där sista svarsdatum via brev är 30 oktober medan det går att svar digitalt på webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till den 5 november klockan 13:00. Det är frivilligt att delta. Men beskrivningen av medborgarnas syn på kommunen blir bättre och säkrare om fler svarar.

Informationsbrev med inloggningsuppgifter till webbenkät skickas ut mellan 24-28 augusti, enkäten skickas sedan ut mellan den 7-11 september.

Webbenkäten går även att besvara på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns på svenska och arabiska. Den som vill ha en arabisk enkät kan ringa 010-479 69 30, så skickar SCB över en sådan.

- För att Perstorp som kommun ska kunna utvecklas behöver kommunen ett underlag om vad kommuninvånarna tycker om våra verksamhet som skolan, äldreomsorg och infrastruktur. Det är också viktigt för kommunen att veta om du upplever att du har inflytande på Perstorps utveckling. Perstorp ska vara en kommun med hög kvalitet och en medborgarundersökning är ett viktigt verktyg för att kunna utveckla kommunen utifrån kommuninvånarens behov. Därför är det viktigt att ni som får möjligheten att svara på enkäten också gör det, du bidrar till vår utveckling. Ni som inte än en av de 800 kan lämna synpunkter och göra felanmälan via vår E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., säger utvecklingsstrateg Victor Vilsmyr som ansvarar för undersökningen i kommunen.

Resultat från medborgarundersökning 2020 levereras i december 2020 och publiceras på Perstorp.se

Noterbart i övrigt från undersökningen som i dagarna når totalt 118 100 personer i 100 kommuner är att det för första gången på tio år finns med nya frågor. Frågorna berör den pågående coronapandemin:

  • "Hur mycket har du personligen påverkats av coronapandemin och dess konsekvenser?"
  • "Vad tycker du om de åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av coronapandemin?"
  • "Vad tycker du om de åtgärder som myndigheter, riksdag och regering vidtagit med anledning av coronapandemin?"

– Med tanke på vilken stor påverkan coronapandemin haft på människors liv och vardag tyckte vi att det var viktigt att ha med frågor om den i årets enkät, säger Amanda Hansson, undersökningsledare på SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Totalt har 273 av Sveriges 290 kommuner någon gång varit med i undersökningen sedan starten 2005

– Ju fler kommuner som deltar, desto större möjligheter att jämföra sina resultat med andra kommuner, säger Amanda Hansson.

 

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets undersökningsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Följande kommuner deltar i medborgarundersökningen 2020 (Excelfil) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resultat från tidigare undersökningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: