Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19 vecka 5: Färre antal konstaterade fall

Enligt den senaste statistiken för vecka 5 som publiceras på Region Skånes lägesbild har Perstorp 442 konstaterade personer som är folkbokförda i kommunen och som någon gång sedan den 2 mars konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.
Det är 19 fler jämfört med föregående vecka och 420 fler jämfört med vecka 35 då smittspridningen tog fart i kommunen. Samtidigt är det sex stycken färre än vecka 4.

Håll avstånd och ta ansvar. Covid-19 virus. Läget är allvarligt. Testadig vid symtom. Information om vaccination via 1177.se

Läget är fortsatt allvarligt. För att bromsa smittspridningen behöver vi alla ta egenansvar och undvika platser och situationer där trängsel kan uppstå. Särskilt viktigt blir det nu i sportlovstider. Så fortsätt håll avstånd, träffa så få personer som möjligt, arbeta hemifrån och följ myndigheternas rekommendationer och restriktioner så smittspridningen kan bromsas ytterligare. Klicka på bilden för att komma till Region Skånes webbplats där samlad information för Skåne finns att läsa. Till exempel finns värdefull information kring pågående och kommande vaccination.

Läget i kommunen

Perstorps kommun följer och agerar kring utvecklingen coronaviruset och covid-19.
Vårt arbete följer myndigheternas rekommendationer.

En stab träffas regelbundet varje vecka. Läget i kommunen är stabilt. Verksamheter bedrivs i vanlig ordning under rådande omständigheter. Personal som kan arbetar så mycket som möjligt hemifrån.

Konstaterade fall finns i verksamheten men dessa hanteras enligt gällande rutiner och påverkar inte verksamheten. Att fall konstaterats av covid-19 förändrar inte kommunens arbete - vi är förbereda på att hantera situationer som uppkommer.
På grund av patientsekretessen går vi inte in på enskilda sjukdomsfall.


Vaccination mot covid-19 påbörjad

Vaccineringen i Perstorp är påbörjad.
Boende och personal på Österbo som önskat vaccinering har fått den första omgången. Vaccineringen har även fortsatt med boende och personal på Ybbåsen.

1177.se Länk till annan webbplats.finns information om hur och när olika grupper erbjuds vaccin mot covid-19. Det går inte att boka tid för vaccination. Att vaccinera sig är gratis.

Det är Region Skåne som tilldelar vaccindoser. Omfattning och tilldelning beror på hur de ansvariga fördelar vaccinet. Perstorp är redo att fortsätta vaccineringarna när leveranser och besked om tilldelning kommer.

 • På Region Skånes lägesbild (se bild nedan) redovisas varje vecka antalet vaccinerade per kommun. Perstorps siffra vecka 5 för hur många som fått dos 1 är 210 (+ 8). Antalet färdigvaccinerade är hittills 0.
Statistik över antalet vaccinerade i Skånes kommuner

Region Skåne har börjat vaccinera mot covid-19 och planerar för en löpande vaccination under det första halvåret av 2021. Planeringen utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19. Klicka på bilden för att komma direkt till Regions Skånes lägesbild för vaccinationer.


 

Tidplan för vaccineringen:

De äldsta i varje fas vaccineras först, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.


Tidplan vaccinering mot covid-19

Vaccinationen är igång i Skåne. Du kan inte själv boka en tid för vaccination ännu. På bilden och i texten nedan du se när olika personer får vaccinera sig i Skåne. Tidsplanen är preliminär och kan ändras. Det beror bland annat på hur många doser vaccin som Region Skåne får och när leveranserna av vaccin kommer.

Fas 1 – startade januari och pågår än

 • Boende och personal vid särskilda boenden för äldre.
 • Personer som får hemsjukvård och hemtjänst med omvårdnad och deras hushållkontakter.
 • Personal inom kommunal omsorg som arbetar nära dessa grupper.

Fas 2 – startar i mitten av mars

 • Personer 65 år eller äldre, de äldsta vaccineras först.
 • Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter.
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
 • Personer med insatser enligt LSS (lagen om stöd och service) eller som har personlig assistans.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar patientnära.

Fas 3 – startar i april

 • Personer i åldern 60-64 år.
 • Medicinska riskgrupper under 65 år som definieras av Folkhälsomyndigheten.
 • Personer som har svårt att följa smittskyddsåtgärder.

Fas 4 – startar i maj

 • Personer i åldern 18-59 år.

Frågor och svar om vaccinering mot covid-19 finns på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19. På 1177.se Länk till annan webbplats.finns information om hur och när olika grupper erbjuds vaccin mot covid-19. Det går inte att boka tid till vaccination utan information skickas ut allt eftersom av Region Skåne.

Mer information om vaccination på Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Avrådan från besök


Med anledning av den allvarliga situation vi befinner oss i i länet och landet, avråds från att tills vidare besöka kommunens äldreboenden. (Om besök trots allt behöver göras - läs här vad som gäller).  Öppnas i nytt fönster.Avrådan ligger i linje med Folkhälsomyndighetens beslut som avråder alla som vistas i Skåne att umgås inomhus med andra personer än de som man bor med.Anpassning av verksamheter

För att möta råden och restriktionerna från myndigheter har vissa verksamheter i kommunen anpassats:

 • Högstadiet årskurs 7-9 på Centralskolan som haft distansundervisning sedan måndag 11 januari övergick till växelvis undervisning från och med måndag 25 januari. Det innebär att eleverna blandar mellan distansundervisning och undervisning på skolan. Eleverna i årskurs 9 var först att återvända till skolan vilket de gjorde onsdag 27 januari.

Elever och vårdnadshavare har fått information från skolan om vilka dagar vilka elever ska vara på plats på skolan. Den särskilda e-tjänst som öppnats för Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beställning av lunchlådor till eleverna som har distansundervisning är uppdaterad.


Notera att den växelvisa undervisningen inte gäller elever som tillhör grundsärskolan eller där rektor beslutar annat.

Mer information till elever och vårdnadshavare finns på skolportalen Infomentor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Det gällande nationella restriktionerna (Läs dem längre ner på sidan genom att trycka på plusset till höger i den gula balken) trycker ytterligare på betydelsen om att hålla avstånd, undvika situationer och miljöer med trängsel samt minimera kontakten med andra människor. Restriktionerna har regeringen beslutat att förlänga.

Viktigt är att vi alla tänker uthållighet och fortsätter att egenansvar och följer myndigheternas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. råd.

Tillsammans bromsar vi smittspridningen!


Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 442 konstaterade personer med covid 19. Det är 19 fler än förgående vecka och 420 fler än vecka 35 då smittspridningen tog fart i kommunen. Samtidigt är det sex stycken färre än vecka 4.


Covid-19 statistik. Kommunvis Skåne.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Region Skånes webbplats har Perstorp 442 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till webbplatsen med statistik över aktuell lägesbild med siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.


Läget i länet

Region Skåne meddelar att covid-läget är fortsatt allvarligt och att samhällsspridningen fortsätter. Antalet fall är nära 104 000.

Antalet positiva med covid-19 i Skåne fortsätter dock att minska, även om minskningen har bromsat in något.

Inför sportlovet betonas vikten av att skåningarna fortsätter följa råden – så att smittspridningen kan minska eftersom den ligger på en hög nivå. Februari och mars är månader där luftvägsinfektioner är vanligt förekommande.

– Det bästa rådet är att stanna hemma. Väljer man ändå att åka till en plats med snö ska det ske på ett smittsäkert sätt. Man kan köra bil eller åka tåg. Men man ska inte knyta nya kontakter eller träffa nya människor. Det gäller att följa de allmänna regler som gäller på samma sätt som man gör hemma, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne i ett pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Den positiva utvecklingen i Skåne syns på sjukhusen och med färre som konstateras smittade i covid-19. Minskningen syns i alla åldersgrupper och i de flesta kommuner i Skåne. Det mest positiva är att smittspridningen fortsätter att minska hos de allra äldsta.

Råd för att minska smittspridningen

Du har ett personligt ansvar att skydda dig själv och andra. Genom att följa de nationella råden tar du ditt ansvar för att minska smittspridningen.

Råd för att minska smittspridningen (1177.se) Länk till annan webbplats.(Klicka på plusset i gula balken nedan till höger för att läsa gällande restriktioner och råd i sin helhet.)

Regeringens förlängning av restriktioner - det här gäller
Skärpta nationella råd
Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats.

 

Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen.

På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.


Nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare per kommun den senaste veckan:

 • Snitt för Skåne vecka 5: 249 nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare. (- 49) jämfört med vecka 4)

 • Perstorps tal vecka 5 är 253 vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146. (Och jämfört med vecka 4 är det -80)

(Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)

Statistik Folkhälsomyndigheten kommunvis Perstorp. Vecka 5

Folkhälsomyndigheten uppdaterar veckovis covid-19 statistiken för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till statistiken där det går att söka upp Perstorp.

Glöm inte - fortsätt följ rekommendationerna

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik

 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten. Använd handsprit om tillgång till tvål och vatten inte finns.

 • Hosta och nys i armvecket.

 • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.

 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se Länk till annan webbplats.. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.

 • Friska personer i samma hushåll som en person med diagnosen covid-19 har en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid. Förhållningsreglerna gäller i sju dagar. Barn i för- och grundskolan ska också stanna hemma enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest Länk till annan webbplats. för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.

 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.

 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Senast uppdaterad: