Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19 vecka 53: 45 nya fall lokalt och beslut
om tillfällig pandemilag

Enligt den senaste statistiken för vecka 53 som publiceras på Region Skånes lägesbild har Perstorp 270 konstaterade personer som är folkbokförda i kommunen och som någon gång sedan den 2 mars konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.
Det är 45 fler jämfört med föregående vecka och 248 fler jämfört med vecka 35 då smittspridningen tog fart i kommunen.

Håll avstånd och ta ansvar. Covid-19 virus.

För att bromsa smittspridningen behöver vi alla ta egenansvar och undvika platser och situationer. Det är bara tillsammans som vi kan bromsa smittspridningen. Fortsätt håll avstånd och följ myndigheternas rekommendationer och restriktioner. Klicka på bilden för att komma till Region Skånes webbplats där samlad information för Skåne finns att läsa.

Ja i riksdagen till ny tillfällig pandemilag

Riksdagen sa på fredagen den 8 januari ja till regeringens förslag om en tillfällig pandemilag. Lagen ger regeringen rätt att besluta om tvingande åtgärder för att hindra smittspridning och stoppa trängsel. Den nya förordningen kallas ”begränsningsförordningen” och innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari

Den tillfälliga covid-19-lagen ska gäller från och med den 10 januari till och med den sista september 2021.

Om regeringen med hjälp av den nya lagen stänger ner en verksamhet måste riksdagen inom en vecka pröva beslutet.

Länsstyrelserna och kommuner kan besluta om lokala åtgärder, till exempel att stänga en verksamhet. Det blir också möjligt införa begränsningar när det gäller lokaler och utrymmen som hyrs ut för privata sammankomster.

Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs genom den beslutade begränsningsförordningen en deltagargräns om max 8 personer.

Regering och myndigheter kan också med hjälp av den nya lagen besluta om smittskyddsregler i fler verksamheter än tidigare. Det gäller till exempel gym, sportanläggningar, bibliotek, campingar, museer, djurparker, köpcentrum, butiker, serviceinrättningar som frisörsalonger samt festlokaler och kollektivtrafik.

Den nya lagen gör det också möjligt att begränsa antalet besökare och att ändra öppettider för att förhindra trängsel.

Regeringen får även fler möjligheter att begränsa människors användning av allmän plats. Det kan handla om hur stora sällskap som får samlas på allmän plats och förbud mot att vistas på en viss plats till exempel stadsparker eller badplatser. Den som bryter mot förbudet kan dömas till böter.

Följande verksamheter omfattas av lagen:

 • Teater, biografer, fotbollsmatcher och andra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
 • Gym, campingplatser, djurparker, museer och andra platser för fritids- eller kulturverksamhet.
 • Butiker, köpcentrum och liknande platser.
 • Kollektivtrafik och inrikes flygtrafik.
 • Lokaler och platser för privata sammankomster, exempelvis festvåningar.
 • Allmänna platser, som parker och badplatserLäget i kommunen

Perstorps kommun följer och agerar kring utvecklingen coronaviruset och covid-19.
Vårt arbete följer myndigheternas rekommendationer.

En stab träffas regelbundet varje vecka. Läget i kommunen är stabilt. Verksamheter bedrivs i vanlig ordning under rådande omständigheter. Personal som kan arbetar så mycket som möjligt hemifrån.

Konstaterade fall finns i verksamheten men dessa hanteras enligt gällande rutiner och påverkar inte verksamheten. Att fall konstaterats av covid-19 förändrar inte kommunens arbete - vi är förbereda på att hantera situationer saom uppkommer.
På grund av patientsekretessen går vi inte in på enskilda sjukdomsfall.

Med anledning av den allvarliga situation vi befinner oss i i länet och landet, avråds från att tills vidare besöka kommunens äldreboenden. (Om besök trots allt behöver göras - läs här vad som gäller).  Öppnas i nytt fönster.Avrådan ligger i linje med Folkhälsomyndighetens beslut som avråder alla som vistas i Skåne att umgås inomhus med andra personer än de som man bor med.

Dessutom följer kommunen Folkhälsomyndighetens rekommendation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att vid konstaterad Covid-19 smitta i hushållen ska även symtomfria barn i för- och grundskola stanna hemma. Barnen ska stanna hemma i 7 dagar från det att den smittade personen har fått sitt positiva provsvar.

För att möta råden och restriktionerna från myndigheter har vissa verksamheter i kommunen anpassats:

Högstadiet årskurs 7-9 på Centralskolan övergår till distansundervisning från och med måndag 11 januari till och med fredag 22 januari.

Detta gäller inte elever som tillhör grundsärskolan eller där rektor beslutar annat. Lunchpaket erbjuds att hämta på skolrestaurangen efter beställning från vårdnadshavare.

Mer information till elever och vårdnadshavare finns på skolportalen Infomentor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Det gällande nationella råden (Läs dem längre ner på sidan genom att trycka på plusset till höger i den gula balken) trycker ytterligare på betydelsen om att hålla avstånd, undvika situationer och miljöer med trängsel samt minimera kontakten med andra människor.

Viktigt är att vi alla tänker uthållighet och fortsätter att egenansvar och följer myndigheternas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. råd.

Tillsammans bromsar vi smittspridningen!


Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 270 konstaterade personer med covid 19. Det är 45 fler än förgående vecka och 248 fler än vecka 35 då smittspridningen tog fart i kommunen.


Covid-19 statistik. Kommunvis Skåne.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Region Skånes webbplats har Perstorp 270 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till webbplatsen med statistik över aktuell lägesbild med siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.


Läget i länet

 

Region Skåne meddelar att covid-läget är fortsatt allvarligt och att samhällsspridningen fortsätter. Antalet fall har passerat 78 000. Situationen på Skånes sjukhus fortsatt mycket ansträngd trots att Region Skåne öppnar nya vårdplatser. Särskilt tufft är det inom intensivvården. Totalt vårdas 60 personer i intensivvård med covid-19 i Skåne, varav 41 av dessa vårdas på Skånes universitetssjukhus, Sus. I normala fall finns det totalt 54 intensivvårdsplatser för vuxna på Sus Malmö och Lund – idag finns det 74.

Munskydd för alla som vistas inom vården

Alla – personal, patienter och besökare – bör använda munskydd när de vistas tillsammans i vårdlokaler. Det beslutade Region Skåne på fredagen den 8 januari. Smittspridningen av covid-19 i Skåne är nu så allvarlig att åtgärderna i vården behöver skräpas ytterligare. Beslutet gäller från och med måndag och tills vidare.

– Vi gör det här som en extra förebyggande åtgärd mot smittspridning i vården. Eftersom samhällsspridningen av covid-19 nu är så hög är det också högre risk att smittan sprider sig in vården via personal, besökare och patienter, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne i ett pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


 

 • Regionen har även börjat vaccinera mot covid-19 och planerar för en löpande vaccination under det första halvåret av 2021.

Mer information om vaccination på Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


(Klicka på plusset i gula balken nedan till höger för att läsa gällande restriktioner och råd i sin helhet.)

Utökade restriktioner till 24 januari
Skärpta nationella råd
Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats.

Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen.

På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.

 • Snitt för Skåne vecka 53: 669 nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare. (+17 jämfört med vecka 52)

 • Perstorps tal vecka 53 är 600 vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146. (Och jämfört med vecka 52 är det +13)

(Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)

Statistik Folkhälsomyndigheten kommunvis Perstorp. Vecka 53

Folkhälsomyndigheten uppdaterar veckovis covid-19 statistiken för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till statistiken där det går att söka upp Perstorp.

Glöm inte - fortsätt följ rekommendationerna

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik

 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten. Använd handsprit om tillgång till tvål och vatten inte finns.

 • Hosta och nys i armvecket.

 • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.

 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se Länk till annan webbplats.. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.

 • Friska personer i samma hushåll som en person med diagnosen covid-19 har en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid. Förhållningsreglerna gäller i sju dagar. Barn i för- och grundskolan ska också stanna hemma enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest Länk till annan webbplats. för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.

 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.

 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Senast uppdaterad: