Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19 vecka 52: 44 nya fall lokalt

Enligt den senaste statistiken för vecka 52 som publiceras på Region Skånes lägesbild har Perstorp 225 konstaterade personer som är folkbokförda i kommunen och som någon gång sedan den 2 mars konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.
Det är 44 fler jämfört med föregående vecka och 203 fler jämfört med vecka 35 då smittspridningen tog fart i kommunen.

Håll avstånd och ta ansvar. Testa dig om du känner dig. Covid-19 virus.

För att bromsa smittspridningen behöver vi alla ta egenansvar och undvika platser och situationer. Det är bara tillsammans som vi kan bromsa smittspridningen. Fortsätt håll avstånd och följ myndigheternas rekommendationer och restriktioner. Klicka på bilden för att komma till Region Skånes webbplats där samlad information för Skåne finns att läsa.


Läget i kommunen

Perstorps kommun följer och agerar kring utvecklingen coronaviruset och covid-19.
Vårt arbete följer myndigheternas rekommendationer.

En stab träffas regelbundet varje vecka. Läget i kommunen är stabilt. Verksamheter bedrivs i vanlig ordning under rådande omständigheter. Personal som kan arbetar så mycket som möjligt hemifrån.

Konstaterade fall finns i verksamheten men dessa hanteras enligt gällande rutiner och påverkar inte verksamheten. Att fall konstaterats av covid-19 förändrar inte kommunens arbete - vi är förbereda på att hantera situationer saom uppkommer.
På grund av patientsekretessen går vi inte in på enskilda sjukdomsfall.

Med anledning av den allvarliga situation vi befinner oss i i länet och landet, avråds från att tills vidare besöka kommunens äldreboenden. (Om besök trots allt behöver göras - läs här vad som gäller).  Öppnas i nytt fönster.Avrådan ligger i linje med Folkhälsomyndighetens beslut som avråder alla som vistas i Skåne att umgås inomhus med andra personer än de som man bor med.

Dessutom följer kommunen Folkhälsomyndighetens rekommendation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att vid konstaterad Covid-19 smitta i hushållen ska även symtomfria barn i för- och grundskola stanna hemma. Barnen ska stanna hemma i 7 dagar från det att den smittade personen har fått sitt positiva provsvar.

För att möta råden och restriktionerna från myndigheter har vissa verksamheter i kommunen anpassats.


Det gällande nationella råden (Läs dem längre ner på sidan genom att trycka på plusset till höger i den gula balken) trycker ytterligare på betydelsen om att hålla avstånd, undvika situationer och miljöer med trängsel samt minimera kontakten med andra människor.

Viktigt är att vi alla tänker uthållighet och fortsätter att egenansvar och följer myndigheternas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. råd.

Tillsammans bromsar vi smittspridningen!


Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 225 konstaterade personer med covid 19. Det är 44 fler än förgående vecka och 203 fler än vecka 35 då smittspridningen tog fart i kommunen.


Covid-19 statistik. Kommunvis Skåne.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Region Skånes webbplats har Perstorp 225 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till webbplatsen med statistik över aktuell lägesbild med siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.


Läget i länet - nya rekommendationer vid resa i rusningstid

Region Skåne meddelar att covid-läget är fortsatt allvarligt och att samhällsspridningen fortsätter. Antalet fall har passerat 71 000. Vården är mycket ansträngd.

- Det är därför mycket viktigt att alla tar sitt ansvar och inte utsätter sig för smitta. Dessutom är det viktigt att ta alla förkylningssymtom på allvar och testa sig, säger biträdande smittskyddsläkare Mattias Waldeck.

Rekommendation på munskydd i rusningstid

Från och med 7 januari rekommenderas användning av munskydd i samband med resor med kollektivtrafik under rusningstid, vardagar 7-9 samt 16-18.
Det allmänna rådet omfattar personer födda 2004 och tidigare, det vill säga personer från gymnasieålder och äldre.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eget ansvar

Det är du som reser som ansvarar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Munskyddet behöver tas på innan ombordstigning på buss eller tåg och tas av vid avstigning. Använt munskydd kastas i papperskorgen efter avstigning. Finns det ingen papperskorg tas munskyddet med hem och slängs i hushållssoporna.

Har du glömt munskydd?

Då kan det hämtas på något av Skånetrafikens kundcenter i Malmö, Lund, Helsingborg eller Kristianstad. Max två per person och vid uppvisande av giltig biljett.

Resor till Danmark

Vid resa i Danmark måste resenär enligt lag ha munskydd i kollektivtrafiken samt ankomst till Kastrup, Copenhagen Airport.

Läs mer på Skånetrafikens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


(Klicka på plusset i gula balken nedan till höger för att läsa gällande restriktioner och råd i sin helhet.)

Utökade restriktioner till 24 januari
Skärpta nationella råd
Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats.

(Observera att under jul- och nyårshelgen samt trettondagen uppdateras inte data. Uppdateringar sker som vanligt varje helgfri tisdag till fredag 22/12, 23/12, 29/12, 30/12, 5/1, 7/1, 8/1, veckodata för kommuner och regioner uppdateras onsdagar (23/12 och 30/12). Inrapporterade data under denna period kommer troligen vara påverkad av helgdagarna och kan därför vara svårtolkad.)

Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen.

På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.

 • Snitt för Skåne vecka 52: 652 nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare. (-17 jämfört med vecka 51)

 • Perstorps tal vecka 52 är 587 vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146. (Och jämfört med vecka 51 är det +160)

(Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)

Statistik Folkhälsomyndigheten kommunvis Perstorp. Vecka 52

Folkhälsomyndigheten uppdaterar veckovis covid-19 statistiken för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till statistiken där det går att söka upp Perstorp.

Glöm inte - fortsätt följ rekommendationerna

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik

 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten. Använd handsprit om tillgång till tvål och vatten inte finns.

 • Hosta och nys i armvecket.

 • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.

 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se Länk till annan webbplats.. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.

 • Friska personer i samma hushåll som en person med diagnosen covid-19 har en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid. Förhållningsreglerna gäller i sju dagar. Barn i för- och grundskolan ska också stanna hemma enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest Länk till annan webbplats. för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.

 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.

 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Senast uppdaterad: