Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19 vecka 51: Färre antal fall lokalt men ökad smittspridning i länet

Enligt den senaste statistiken som presenteras på Region Skånes lägesbild hade Perstorp tolv nya personer som konstaterats med covid-19 den senaste veckan. Det är två färre jämfört med veckan dessförinnan. Totalt innebär det 826 konstaterade fall sedan vecka 10 2020.
I Skåne län fortsätter smittspridningen. Under förra veckan rapporterades en ökning av antalet covidsmittade med 24 procent.
När det gäller vaccinerade med en andra dos per 1 000 invånare över 12 år per kommun är snittet för Skåne 791. Motsvarande siffra för Perstorp är 747.
Viktigt är därför att vi alla tar ansvar och följer gällande råd och rekommendationer.
Pandemin är inte över.

Bildcollage med mindre bild på coronaviruset och statistik på antalet konstaterade smittade kommunvis. Dessutom texten: Kavla upp äremen Perstorp vi smittspridningen.

Kavla upp ärmen och vaccinera dig när tillfälle kommer. Klicka på bilden för att komma direkt till Region Skånes sida med aktuell lägesbild

Läget i kommunen

Perstorps kommun följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer. En stab har veckovisa möten för avstävnig av läget lokalt, i länet och i landet.

Viktigt är att alla fortsätter att egenansvar och följa myndigheternas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. råd. Tillsammans hjälps vi åt.

Inga kommunala verksamheter är påverkade utan verksamheterna bedrivs i vanlig ordning men men mindre justeringar. Tidsbokning av på Hälsotek och solarium på Ugglebadet är till exempel skillnader mot normalt.

Skolorna har gått på jullov och de närmaste veckorna träffas inte eleverna i skolmiljöerna. Åtgärd som vidtogs kort för jullovet var att matsals ytan på Folktes park utökades med ytterligare en matsal på ovanvåningen i syfte att minska trängsel.

Sedan tidigare har vissa arrangemang med kommunen som arrangör ställts in då bedömningen varit att dessa inte kunnat genomföras smittsäkert

Vidare kan personal arbeta hemifrån i den mån arbetet tillåter. Möten rekommenderas att uteslutande hållas digitalt.

Noterbart är också att det förekommer få konstaterade fall finns i verksamheten och dessa påverkar inte det vanliga arbetet.


Lokal statistik

När det gäller statistiken över nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare per kommun den ligger snittet för Skåne vecka 51 på 401 (förra veckan var siffran 323). Motsvarande siffra för Perstorp är är 160 (förra veckan 187).

Totat antal personer i Perstorp som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning är enligt Smittskydd Skåne 826 vilket är 804 fler än vecka 35 2020 då smittspridningen tog fart.

 • När det gäller vaccinerade med en andra dos per 1 000 invånare över 12 år per kommun är snittet för Skåne 791. Motsvarande siffra för Perstorp är 747. (Siffror från den 23 december)

 • Vaccinerade med en första dos per 1000 invånare över 12 år per kommun har ett Skånesnitt på 826. Motsvarade siffra för Perstorp är 780. (Siffror från den 23 december)

Andel vaccinerade över 12 år (30 december):

Dos 1: 82,8 procent (motsvarar 991 710 personer)
Totalt antal vaccinerade med en andra dos: 80,0 procent (motsvarar 957 862 personer)
Antal vaccinerade med en tredje dos: 25,7 procent (motsvarar 307 645 personer)
Antal givna doser: 2 257 217 stycken

Uppdaterad lägesbild och inlagda på sjukhus:

Nya konstaterade covid-19-fall: 2227 (Förra veckan 524)
Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 191 679 (181 956)
Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 12 (10)
Inlagda på vårdavdelning med konstaterad covid-19: 119 (87)

Statistik covid-19 kommunvis vecka 51

Enligt Smittskydd Skånes statistik har 12 nya covid-19 fall konstaterats i Perstorp den senaste veckan. Klicka på bilden för att komma direkt till Region Skånes sida med aktuell lägesbild

Rykten florerar om vaccinet men följande är sant:

 • Det finns inget grisprotein i det
 • Man får inte större bröst av sprutan
 • Man blir inte steril och det påverkar heller inte fertiliteten
 • Man får inte Corona av vaccinet.
 • Det som också är känt är att många avlider i Corona, och att det är personer som inte vaccinerat sig som ligger på sjukhus för vård.

Läget i länet

Covid-19 fortsätter att öka i Skåne en trend som är tydlig sedan i oktober. Under förra veckan rapporterades en ökning av antalet covidsmittade med 24 procent jämfört med veckan innan.

Andelen positiva av de som provtar sig ökade i alla åldrar och under förra veckan var nästan 15 procent av alla tester i egenprovtagningen positiva. Exakt ur stor del av alla covidfall som utgörs av omikonvarianten är inte färdiganalyserat, men signaler tyder på att det ökar vecka för vecka.

– Vi har en ökande samhällssmittspridning och omikron bedöms utgöra en kontinuerligt ökande del av denna. Vi ser också en ökande belastning på sjukvården. Läget ser mer eller mindre likadant ut i hela Sverige, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne till regionens webbplats.

Den ökade samhällssmittspridningen gör också att allt fler behöver sjukhusvård för covid-19. Antalet inneliggande på vårdavdelning fortsätter att öka vecka för vecka när antalet nyinläggningar hela tiden ökar.

Fortsatt gäller:

 • Stanna hemma vid sjukdom eller är hushållskontakt till någon som är covid-19 positiv.
 • Håll avstånd och undvik miljöer med trängsel
 • Ta prov vid får symtom på luftvägsinfektion, efter utlandsresa eller i samband med smittspårning.

Smittad? Tänk på detta:

Om du får ett positivt provsvar vid testning är det viktigt du så snart som möjligt informerar de personer som du kan ha exponerat för smitta. Dessa personer behöver testa sig för covid-19, även om de inte har några symtom.

Hjälp till i smittspårningen genom att fylla i det formulär du når via länken som skickas till dig vid ett positivt provsvar. Se även till att ta del av den information du får i samband med det positiva provsvaret, så att du vet vad du behöver tänka på och hur du ska agera.

Mer information om hur du ska agera vid positivt provsvar och hur du kan hjälpa smittspårningen finns på 1177.se Positivt provsvar - du har covid-19. Länk till annan webbplats. (1177.se)


Bokning av dos 3 öppen för alla

Sedan måndag den 20 december är det möjligt för alla över 18 år att boka tid för den tredje dosen covidvaccin. Förutsättningen är att det har gått minst sex månader sedan dos två.

Undantaget är personer över 65 år som kan få sin tredje dos redan efter fem månader.

– Det är oerhört viktigt att vi alla vaccinerar oss så snart det blir vår tur. Det är vårt bästa skydd när smittan nu åter ökar i samhället, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare i Region Skåne till regionens webbplats

Bokning görs enklast via 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där en översikt finns av samtliga lediga tider Skåne. Det går att boka sig var man vill där det finns en ledig tid: på vaccinationsmottagning på sjukhus eller valfri vårdcentral.

För de som inte har möjlighet att boka via 1177.se går det bra att boka via sin vårdcentral.

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 (1177 Vårdguiden) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vaccinationskapaciteten ökar

Region Skåne har skrivit avtal med tre privata vaccinatörer för att erbjuda en tredje dos av covid-19-vaccin. Erbjudandet gäller för alla över 18 år som fått sin andra dos för minst sex månader sedan, men också de som vill ta dos ett eller två.

– Vi behöver förstärka vaccinationskapaciteten när det nu åter är dags att vaccinera stora grupper. Det rör sig om en halv miljon skåningar som ska erbjudas en tredje dos, säger Pia Lundbom, hälso-och sjukvårdsdirektör i Region Skåne till regionens webbplats.

De som regionen tecknat avtal med för genomförande av uppdraget är Macc People, Vaccina och Vaccinova. Från mitten av januari och framåt ökar tillgängligheten på bokningsbara tider.

- Detta blir ett viktigt tillskott och möjliggör att vårdcentraler och sjukhus kan prioritera tillgänglighet till annan vård och behandling. Men även framöver kommer det att finnas möjlighet att vaccinera sig på vårdcentralen för de som har svårt att ta sig till någon av våra upphandlade vaccinationsmottagningar, klargör Pia Lundbom.

Fakta/ vaccinering med tredje dos

 • Den tredje dosen erbjuds tidigast sex månader efter dos två. För den som är över 65 år kan den tredje dosen tas redan efter fem månader.
 • Vaccinationsmottagningar finns i Malmö, Arlöv, Ängelholm, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Löddeköpinge, Kävlinge, Simrishamn, Ystad, Lund och Trelleborg
 • De upphandlade vaccinationsmottagningarna erbjuder en god tillgänglighet på bokningsbara tider, både kvällar och helger. Det erbjuds också möjlighet till drop-in. Bokning görs via 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Tidsbokningen startar upp succesivt under andra halvan av januari.
 • Även de som önskar ta en dos ett eller två är välkomna till någon av vaccinationsmottagningarna.
 • Även fortsättningsvis är man välkommen att boka tid på den vårdcentral man är listad eller en närliggande vårdcentral.

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 (1177.se) Länk till annan webbplats.

 

Regeringen: Smittskyddsåtgärder införda

 

Från och med den 23 december införs fler smittskyddsåtgärder i enlighet med regeringens åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder. Anledningen är den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället och den ökade belastningen på sjukvården.
S
e presskonferensen där aktuella restriktioner och rekommendationer presenterades i spelaren nedan:

 

Följande nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer gäller:

 • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
 • För mässor, marknader, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter inomhus ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
 • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.
 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.
 • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen inomhus och avstånd mellan olika sällskap krävs.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus tillåts bara sittande deltagare om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.
 • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
 • Vid arrangemang på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Regeringen har även beslutat om ett skärpt uppdrag till de statliga myndigheterna som ska säkerställa att endast anställda vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befinner sig i deras lokaler. Det här skärpta uppdraget om arbete hemifrån ska gälla till och med den 31 januari 2022.

Folkhälsomyndigheten har dessutom framfört till regeringen att det bör införas ett tak på max 50 deltagare i lokaler inomhus som kan användas eller upplåtas för privata sammankomster, att det bör införas krav på smittskyddsåtgärder inom den långväga kollektivtrafiken (enbart sittande resenärer) samt krav på negativt covidtest, max 48 timmar gammalt, för inresa till Sverige för utländska medborgare (gäller från 12 års ålder) . Regeringen avser att hantera dessa hemställningar skyndsamt.

Rekommendationerna gäller till och med den 31 januari 2022.

Regeringen har även beslutat att återinföra en del av de ekonomiska stödåtgärder som gällde tidigare, bland annat slopat läkarintyg för den så kallade smittbärarpenningen, ersättning till riskgrupper samt tillfälligt slopat karensavdrag. Dessa åtgärder föreslås gälla till och med 31 mars 2022.

 

Krisinformation.se: Det här gäller just nu

krisinformation.se finns en sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I sammanställningen har krisinformation.se valt ut de råd och rekommendationer som påverkar dig som individ.

Inreseförbud från de flesta länder utanför EU/EES

Inreseförbud gäller för icke nödvändiga resor till Sverige från de flesta länder utanför EU/EES. Förbudet gäller inte svenska medborgare eller medborgare i annat EU/EES-land samt medborgare från ett antal undantagsländer. Svenska medborgare och utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige har alltid rätt att resa in i Sverige.

Krav på test vid inresa

Utländska medborgare som inte bor i Sverige måste visa upp negativt covidtest vid inresa till Sverige. Testkravet gäller från 12 års ålder och oavsett om man är vaccinerad mot covid-19. Testet ska vara antingen ett antigentest eller PCR-test/NAAT-test och får vara högst 48 timmar gammalt vid ankomsten till Sverige.

Särskilda regler gäller för utländska medborgare som reser in till Sverige från tredje land samt arbetspendlare och studenter som pendlar.

Alla som reser in i Sverige uppmanas att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten, helst samma dag.

Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, och även om man haft covid-19 det senaste halvåret. Det gäller även de som har uppvisat ett negativt test i samband med inresa. Barn under förskoleklassålder är undantagna.

Begränsningar vid arrangemang inomhus

Arrangörer av allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inomhus måste vidta vissa åtgärder mot smittspridning. Det kan exempelvis vara möjlighet för deltagarna att tvätta händerna eller tillgång till handsprit.

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 20 deltagare inomhus ska enbart ha sittande deltagare, oavsett om vaccinationsbevis används eller inte. Utan vaccinationsbevis begränsas sällskapens storlek till max 8 personer och 1 meters avstånd mellan sällskap. Ett undantag finns för religiösa sammankomster.
 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare inomhus kräver vaccinationsbevis och en begränsad storlek på sällskap till max 8 personer samt 1 meters avstånd mellan sällskap. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med 500 deltagare eller fler kan alltså inte anordnas utan vaccinationsbevis.
 • Privata sammankomster som hålls i hyrda lokaler får högst ha 50 deltagare. Begränsningen gäller inte för begravningsceremonier.
Ytterligare information:

Restriktioner för serveringsställen

Det är endast tillåtet med sittande besökare på serveringsställen inomhus. En meters avstånd ska hållas mellan sällskap. Detta gäller även nattklubbar.

Råd och rekommendationer

 • Håll avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.
 • Arbeta hemifrån om du har möjlighet.
 • Vuxna bör undvika trängsel i kollektivtrafik genom att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt.
 • Vuxna bör använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.
 • Stanna hemma och testa dig vid symtom.
 • Vaccinera dig om du kan.

Läs mer:

Kultur, idrott och fritid

 • Föreningar bör avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Avrådan gäller inte idrott som är yrkesmässig.
 • Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar kan genomföras.
 • För kultur- och fritidsverksamheter inomhus, exempelvis museer, konsthallar och gym ska varje person ha minst 10 kvadratmeter till förfogande. Ett undantag finns för verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 och senare.

Särskilda råd till den som inte är vaccinerad

Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder.

 • Undvik nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är över 70 år.

 

Rekommendationer till arbetsgivare

 • Underlätta för anställda att vaccinera sig.
 • Informera om att det är viktigt att stanna hemma vid symtom.
 • Gör det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra på till exempel möten, i fikarum och omklädningsrum.
 • Undvik större samlingar inomhus.
 • Gör det möjligt för anställda att jobba hemifrån när det går.

Allmänna råd till serveringsställen

 • Begränsa antalet besökare.
 • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme.
 • Markera avstånd på golvet.
 • Använda alternativa lösningar till köer, till exempel nummerlappssystem.

Den som driver ett serveringsställe har utöver dessa råd ansvar att erbjuda möjligheter till handtvätt och att informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas.

Ytterligare information:


Senast uppdaterad: