Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19 vecka 50: Nya restriktioner gäller

Enligt den senaste statistiken som presenteras på Region Skånes lägesbild hade Perstorp fjorton nya personer som konstaterats med covid-19 den senaste veckan.
Regeringen har dessutom beslutat att nya restriktioner och rekommendationer gäller från och med den 23 december. Bland annat bör alla undvika miljöer med trängsel och att alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter. När det gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 personer tillåts bara sittande gäster oavsett vaccinationsbevis.

Bildcollage med mindre bild på coronaviruset och statistik på antalet konstaterade smittade kommunvis. Dessutom texten: Var rädd om dig tillsammans minskar vi smittspridningen.

Enligt Smittskydd Skånes statistik har 14 nya covid-19 fall konstaterats i Perstorp den senaste veckan. Klicka på bilden för att komma direkt till Region Skånes sida med aktuell lägesbild

Läget i kommunen

Perstorps kommun följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer. En stab träffas regelbundet varje vecka och följer utvecklingen såväl i Perstorps kommun som i landet.

Viktigt är att alla fortsätter att egenansvar och följa myndigheternas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. råd. Tillsammans hjälps vi åt.

Inga kommunala verksamheter är påverkade utan verksamheterna bedrivs i vanlig ordning men men mindre justeringar. Tidsbokning av på Hälsotek och solarium på Ugglebadet är till exempel skillnader mot normalt.

Skolorna har gått på jullov och de närmaste veckorna träffas inte eleverna i skolmiljöerna. Åtgärd som vidtogs kort för jullovet var att matsals ytan på Folktes park utökades med ytterligare en matsal på ovanvåningen i syfte att minska trängsel.

Sedan tidigare har vissa arrangemang med kommunens som arrangör ställts in då bedömningen varit att dessa inte kunnat genomföras smittsäkert

Vidare kan personal arbeta hemifrån i den mån arbetet tillåter. Möten rekommenderas att uteslutande hållas digitalt.

Noterbart är också att få konstaterade fall finns i verksamheten och dessa påverkar inte det vanliga arbetet.

 

Lokal statistik

När det gäller statistiken över nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare per kommun den ligger snittet för Skåne vecka 49 på 323 (förra veckan var siffran 229). Motsvarande siffra för Perstorp är är 187 (förra veckan 200).

Totat antal personer i Perstorp som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning är enligt Smittskydd Skåne 814 vilket är 792 fler än vecka 35 2020 då smittspridningen tog fart.

 • När det gäller vaccinerade med en andra dos per 1 000 invånare över 12 år per kommun är snittet för Skåne 786. Motsvarande siffra för Perstorp är 743. (Siffror från den 16 december)

 • Vaccinerade med en första dos per 1000 invånare över 12 år per kommun har ett Skånesnitt på 822. Motsvarade siffra för Perstorp är 780. (Siffror från den 16 december)

Andel vaccinerade över 12 år (21 december):

Dos 1: 82,5 procent (motsvarar 988 374 personer)
Fullvaccinerade: 79.6 procent (motsvarar 953 198 personer)
Antal vaccinerade med en tredje dos: 22,3 procent (motsvarar 266 955 personer)
Antal givna doser: 1 941 572 stycken

Uppdaterad lägesbild och inlagda på sjukhus:

Nya konstaterade covid-19-fall: 524
Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 181 956
Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 10 (förra veckan 6)
Inlagda på vårdavdelning med konstaterad covid-19: 87 (förra veckan 59)

Rykten florerar om vaccinet men följande är sant:

 • Det finns inget grisprotein i det
 • Man får inte större bröst av sprutan
 • Man blir inte steril och det påverkar heller inte fertiliteten
 • Man får inte Corona av vaccinet.
 • Det som också är känt är att många avlider i Corona, och att det är personer som inte vaccinerat sig som ligger på sjukhus för vård.


Läget i länet

Spridningen av covid-19 i Skåne fortsätter att öka liksom även antalet upptäckta fall av virusvarianten omikron. Samtidigt visar statistiken att ovaccinerade personer löper tio gånger större risk att behöva vårdas på sjukhus när de smittas.

– Det vi kan se av statistiken är att ovaccinerade har minst tio gånger så stor risk att behöva skrivas in på sjukhus med covid-19 som det är för vaccinerade med minst två doser. Det gäller alla åldersgrupper, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör till regionens webbplats.

Även när Region Skåne jämförde antalet konstaterade fall mellan vaccinerade och ovaccinerade syns stora skillnader. De senaste veckorna har antalet konstaterade fall per 100 000 invånare bland ovaccinerade varit minst dubbelt så hög som bland vaccinerade med minst två doser.

Under förra veckan rapporterades över 4 450 fall av covid-19 i Skåne vilket är en ökning med drygt 40 procent jämfört med föregående vecka. Störst ökning ses i åldrarna 0-59 år. Över 90 procent av alla fall finns i aktuell åldersgrupp. Ökningen ses tydligt i hela Skåne. Bland personer äldre än 60 år är ökningen betydligt långsammare. Antalet fall på särskilda boenden fortsätter att vara få.

– Det finns bara ett sätt att minska smittan utöver att vaccinera sig och det är genom att följa råd, och restriktioner. Som att stanna hemma när du är sjuk eller är någon i samma hushåll är som testat positivt, hålla avstånd och undvika trängsel samt testa dig om du får symtom på luftvägsinfektion. Och detta är inte minst viktigt i juletider när man umgås med släkt och vänner, säger smittskyddsläkare Eva Melander till regionens webbplats.

Smittad? Tänk på detta:

Om du får ett positivt provsvar vid testning är det viktigt du så snart som möjligt informerar de personer som du kan ha exponerat för smitta. Dessa personer behöver testa sig för covid-19, även om de inte har några symtom.

Hjälp till i smittspårningen genom att fylla i det formulär du når via länken som skickas till dig vid ett positivt provsvar. Se även till att ta del av den information du får i samband med det positiva provsvaret, så att du vet vad du behöver tänka på och hur du ska agera.

Mer information om hur du ska agera vid positivt provsvar och hur du kan hjälpa smittspårningen finns på 1177.se Positivt provsvar - du har covid-19. Länk till annan webbplats. (1177.se)


Bokning av dos 3 öppen för alla

Sedan måndag den 20 december är det möjligt för alla över 18 år att boka tid för den tredje dosen covidvaccin. Förutsättningen är att det har gått minst sex månader sedan dos två.

Undantaget är personer över 65 år som kan få sin tredje dos redan efter fem månader.

– Det känns bra att vi nu kan erbjuda den tredje dosen till alla vuxna skåningar som kan boka om det gått minst sex månader sedan dos två. Det är oerhört viktigt att vi alla vaccinerar oss så snart det blir vår tur. Det är vårt bästa skydd när smittan nu åter ökar i samhället, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare i Region Skåne till regionens webbplats

Bokning görs enklast via 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där en översikt finns av samtliga lediga tider Skåne. Det går att boka sig var man vill där det finns en ledig tid: på vaccinationsmottagning på sjukhus eller valfri vårdcentral.

För de som inte har möjlighet att boka via 1177.se går det bra att boka via sin vårdcentral.

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 (1177 Vårdguiden) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


 •  

Regeringen: Fler smittskyddsåtgärder införs

 

Från och med den 23 december införs fler smittskyddsåtgärder i enlighet med regeringens åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder. Anledningen är den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället och den ökade belastningen på sjukvården.
S
e presskonferensen där aktuella restriktioner och rekommendationer presenterades i spelaren nedan:

 

Följande nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer gäller:

 • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
 • För mässor, marknader, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter inomhus ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
 • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.
 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.
 • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen inomhus och avstånd mellan olika sällskap krävs.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus tillåts bara sittande deltagare om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.
 • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
 • Vid arrangemang på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Regeringen har även beslutat om ett skärpt uppdrag till de statliga myndigheterna som ska säkerställa att endast anställda vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befinner sig i deras lokaler. Det här skärpta uppdraget om arbete hemifrån ska gälla till och med den 31 januari 2022.

Folkhälsomyndigheten har dessutom framfört till regeringen att det bör införas ett tak på max 50 deltagare i lokaler inomhus som kan användas eller upplåtas för privata sammankomster, att det bör införas krav på smittskyddsåtgärder inom den långväga kollektivtrafiken (enbart sittande resenärer) samt krav på negativt covidtest, max 48 timmar gammalt, för inresa till Sverige för utländska medborgare (gäller från 12 års ålder) . Regeringen avser att hantera dessa hemställningar skyndsamt.

Rekommendationerna gäller till och med den 31 januari 2022.

Regeringen har även beslutat att återinföra en del av de ekonomiska stödåtgärder som gällde tidigare, bland annat slopat läkarintyg för den så kallade smittbärarpenningen, ersättning till riskgrupper samt tillfälligt slopat karensavdrag. Dessa åtgärder föreslås gälla till och med 31 mars 2022.

Krisinformation.se: Det här gäller just nu

krisinformation.se finns en sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I sammanställningen har krisinformations.se valt ut de råd och rekommendationer som påverkar dig som individ.

Inreseförbud från de flesta länder utanför EU/EES

Inreseförbud gäller för icke nödvändiga resor till Sverige från de flesta länder utanför EU/EES. Förbudet gäller inte svenska medborgare eller medborgare i annat EU/EES-land samt medborgare från ett antal undantagsländer. Svenska medborgare och utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige har alltid rätt att resa in i Sverige.

Läs mer på sidan Utrikesresor Länk till annan webbplats. där du också hittar information om vilka länder som undantas från inreseförbudet och vilka övriga undantag som finns.

Vaccinationsbevis vid större arrangemang inomhus

Arrangörer av allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inomhus måste vidta vissa åtgärder mot smittspridning. Som till exempel möjlighet för deltagarna att tvätta händerna eller tillgång till handsprit.

Arrangörer kan också välja att alla som deltar i evenemanget ska visa vaccinationsbevis, om evenemanget är inomhus och fler än 100 personer deltar. Om deltagarna inte behöver visa upp vaccinationsbevis ska särskilda smittskyddsåtgärder vidtas av arrangörerna istället:

 • Deltagarna ska ha anvisad sittplats.
 • Sällskap ska bestå av max åtta personer.
 • Sällskap kunna hålla ett avstånd om minst en meter till varandra.

Mer information om vaccinationsbevis Länk till annan webbplats.

Riskbedömning av sammankomster och tillställningar Länk till annan webbplats.

Det här gäller från 23 december för att minska smittspridningen:

Råd och rekommendationer

Läs mer om Folkhälsomyndighetens åtgärder för minskad smittspridning Länk till annan webbplats.

Särskilda råd till dig som inte är vaccinerad

Du som inte är vaccinerad har ett särskilt ansvar. För att minska risken för smittspridning behöver du följa särskilda råd för att skydda dig själv och andra.

 • Håll avstånd till andra människor.
 • Undvik nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är över 70 år.
 • Håll avstånd till andra på din arbetsplats när så är möjligt och undvik platser med trängsel, till exempel konserter, nattklubbar och större fester.

Dessa råd gäller inte personer som är under 18 år eller de som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.
Läs mer:

Testa dig vid inresa

Alla som reser in i Sverige uppmanas att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten, helst samma dag.

Detta gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, och även den som haft covid-19 det senaste halvåret. Det gäller även de som har uppvisat ett negativt test i samband med inresa. Barn under förskoleklassålder är undantagna.

Rekommendationer till arbetsgivare

 • Underlätta för anställda att vaccinera sig.
 • Informera om att det är viktigt att stanna hemma vid symtom.
 • Gör det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra på till exempel möten, i fikarum och omklädningsrum.
 • Undvik större samlingar inomhus.
 • Gör det möjligt för anställda att jobba hemifrån när det går.

Allmänna råd till serveringsställen

Den som driver ett serveringsställe har ansvar för att trängsel kan undvikas. Det kan göras genom att till exempel:

 • begränsa antalet besökare
 • möblera om eller på annat sätt skapa utrymme
 • markera avstånd på golvet
 • använda alternativa lösningar till köer, till exempel nummerlappssystem.

Senast uppdaterad: