Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19 vecka 50: 19 nya fall och nya restriktioner

Enligt den senaste statistiken för vecka 50 som publiceras på Region Skånes lägesbild har Perstorp 149 konstaterade personer som är folkbokförda i kommunen och som någon gång sedan den 2 mars konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.
Det är 19 fler jämfört med föregående vecka.

Håll avstånd aäven till jul. Covid-19 virus.

För att bromsa smittspridningen behöver vi alla ta egenansvar och undvika platser och situationer. Det är bara tillsammans som vi kan bromsa smittspridningen. Fortsätt håll avstånd även i jul. Klicka på bilden för att komma till Region Skånes webbplats.

Nya nationella restriktioner presenterade av regeringen


Fredagen den 18 december presenterade regeringen nya restriktioner. Läs artikel med kommentarer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se presskonferensen i spelaren nedan.

Följande gäller:

 • Maxantal på restauranger sänks till från åtta till fyra personer och alkoholservering förbjuds från och med klockan 20.00. Det börjar gälla 24 december.

 • Maxantal införs på butiker, köpcentrum och gym. Om inte antalet hålls stängs verksamheterna ned. Trängsel får inte förekomma.

 • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken.

 • Gymnasieelever ska ha fjärr- eller distansundervisning till 24 januari.

 • All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari. Det gäller bland annat badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter.

 • Alla arbetsgivare uppmanas se till att all icke nödvändig personal arbetar hemma fram till den 24 januari. Gäller inom stat, region, kommun och privat. Regeringen ger dessutom ett särskilt uppdrag till statliga myndigheter att säkerställa att så sker.


 

Läget lokalt i Perstorp


Perstorps kommun följer och agerar kring utvecklingen coronaviruset och covid-19. Vårt arbete följer myndigheternas rekommendationer.

En stab träffas regelbundet varje vecka. Läget i kommunen är stabilt. Verksamheter bedrivs i vanlig ordning under rådande omständigheter.

Konstaterade fall finns i verksamheten men dessa hanteras enligt gällande rutiner och påverkar inte verksamheten. Att fall konstaterats av covid-19 förändrar inte kommunens arbete - vi är förbereda på att hantera eventuellt uppkomna situationer.
På grund av patientsekretessen kan vi inte gå in på enskilda sjukdomsfall.

Med anledning av den allvarliga situation vi befinner oss i i länet och landet, avråds från att tills vidare besöka kommunens äldreboenden. (Om besök trots allt behöver göras - läs här vad som gäller) Öppnas i nytt fönster.

Avrådan ligger i linje med Folkhälsomyndighetens beslut som avråder alla som vistas i Skåne att umgås inomhus med andra personer än de som man bor med.

Dessutom följer kommunen Folkhälsomyndighetens rekommendation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att vid konstaterad Covid-19 smitta i hushållen ska även symtomfria barn i för- och grundskola stanna hemma. Barnen ska stanna hemma i 7 dagar från det att den smittade personen har fått sitt positiva provsvar.

För att möta råden från myndigheter har vissa verksamheter i kommunen anpassats.

Det nya nationella råden (Läs dem längre ner på sidan genom att trycka på plusset till höger i den gula balken) trycker ytterligare på betydelsen om att hålla avstånd, undvika situationer och miljöer med trängsel samt minimera kontakten med andra människor. Samtidigt betonar Folkhälsomyndigheten nu ännu tydligare att alla har ett personligt ansvar för att följa råden.

På grund av det allvarliga smittläget har smittskyddsläkaren i Skåne rekommenderat att de skolor som har terminsavslut under vecka 52 om möjligt avslutar höstterminen redan den 18 december.

Perstorps kommun har beslutat att Centralskolans årskurser 4-9 har distansundervisning de två sista dagarna (21-22 december) medan undervisningen fortsätter enligt plan på Parkskolan, Norra Lyckanskolan och Oderljunga skola.

Viktigt är att vi alla tänker uthållighet och fortsätter att egenansvar och följer myndigheternas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. råd.

Tillsammans bromsar vi smittspridningen!


Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 149 konstaterade personer med covid 19. Det är 19 fler än förgående vecka.


Covid-19 statistik. Kommunvis Skåne.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Region Skånes webbplats har Perstorp 149 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till webbplatsen med statistik över aktuell lägesbild med siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.


Läget i länet

 

Region Skåne meddelar att covid-läget är allvarligt. Antalet fall har passerat 50 000. Fler är smittade, fler får vård och fler som läggs in.

Region Skåne går därför in i regionalt förstärkningsläge från och med den 18 december vilket innebär att en särskild sjukvårdsledning kommer att samordna regionens insatser framöver.

– Vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge med många nya covid-patienter som behöver sjukhusvård och ett ansträngt bemanningsläge. Det innebär att vi måste organisera oss för att kunna fatta ännu snabbare och kraftfullare beslut, säger regiondirektör Alf Jönsson till Region Skånes webbplats.

"Nu gäller det att alla skåningar bidrar till att minska spridningen inför jul och nyår så att vaccineringen ska kunna dra i gång på bästa sätt i januari", skriver Regionen också på sin webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den höga samhällsspridningen finns i hela Skåne. Efter att tidigare ha sett mycket smitta i nordvästra Skåne märks nu en tydlig ökning i Mellanskåne.

Vad gäller provtagningen per invånare och vecka fortsätter den att öka. Region Skåne fortsätter att öka tillgängligheten och bygga ut kapaciteten både i egna och externa labb så att fler kan testa sig och få sina prov kommer snabbare.

- Det är ett allvarligt läge. Det kommer att lätta om vi alla gör det dom ska och följer riktlinjerna. Alla måste ta ett personligt ansvar, säger säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

- Vecka 50 hade vi drygt 9 000 fall. I självprovtagningen via 1177.se är hela 25 procent positiva, vilket är högt. Det sker i alla åldrar. Positivt att vi inte ser någon ökning bland de allra äldsta, tillägger hon

Bluff-sms om provsvar för covid-19

Den som tagit ett självtest för covid-19 får ett sms med information om att logga in på 1177.se för att läsa provsvaret. Varken Region Skåne eller 1177.se skickar sms med länkar i så om det kommer sms där det står att man är positiv, är det ett falskt sms. Tryck absolut inte på någon länk som finns med eller svara på bluff-sms:et.

Om du misstänker att du fått ett bluff-sms ska du kontakta polisen i första hand på 114 14 eller www.polisen.se.

Region Skåne arbetar också intensivt med att planera för en effektiv och säker vaccinationsinsats i januari. Allra först ska vaccinet erbjudas till personer som bor på särskilda boenden eller har hemsjukvård. Samt till personalen som möter särskilt sårbara personer.

Vidare används snabbtester i stor skala i Skåne. Ett snabbtest kan ge svar på 15 minuter i stället för uppemot 24 timmar för ett vanligt PCR-test som måste skickas till ett särskilt laboratorium. Däremot är snabbtester inte lika känsliga som PCR-tester och därför har Region Skåne tagit fram särskilda anvisningar för när snabbtester kan användas.

 • Patienter som kommer in till akutmottagningarna.
  Syftet är att slippa isolera patienterna i onödan i flera timmar i väntan på ett provsvar. Andelen positiva svar för denna grupp ligger på samma nivå som för vanliga PCR-tester som utförs på andra patienter.

 • Sjuka personer på särskilt boende.
  Syftet är att snabbt kunna ge besked om covid-19 sprids på äldreboenden. Andelen positiva svar för denna grupp är hög eftersom testerna görs främst på misstänkta fall.

 • Personal inom vård och omsorg.
  Snabbtestning sker i samband med smittspårning och då testar man brett inom personalen. Syftet är att snabbt kunna hitta även asymtomatiska smittade. Andelen positiva svar för denna grupp är låg, på enstaka procent, eftersom det är väldigt många utan symtom som testas.(Klicka på plusset i gula balken nedan till höger för att läsa de skärpta råden i sin helhet.)

Skärpta nationella råden
Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats. (Data uppdateras torsdagar klockan 14.00 med föregående veckas data.) Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen.

På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.

 • Snitt för Skåne vecka 50: 665 nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare.

 • Perstorps tal vecka 50 är 253 vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146.

(Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)

Statistik Folkhälsomyndigheten kommunvis Perstorp. Vecka 50

Folkhälsomyndigheten uppdaterar varje torsdag klockan 14 covid-19 statistik för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till statistiken där det går att söka upp Perstorp.

Glöm inte - fortsätt följ rekommendationerna

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik

 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten. Använd handsprit om tillgång till tvål och vatten inte finns.

 • Hosta och nys i armvecket.

 • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.

 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se Länk till annan webbplats.. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.

 • Friska personer i samma hushåll som en person med diagnosen covid-19 har en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid. Förhållningsreglerna gäller i sju dagar. Barn i för- och grundskolan ska också stanna hemma enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest Länk till annan webbplats. för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.

 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.

 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Senast uppdaterad: