Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19 vecka 4: Sex fall fler än vecka 3

Enligt den senaste statistiken för vecka 4 som publiceras på Region Skånes lägesbild har Perstorp 423 konstaterade personer som är folkbokförda i kommunen och som någon gång sedan den 2 mars konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.
Det är 25 fler jämfört med föregående vecka och 401 fler jämfört med vecka 35 då smittspridningen tog fart i kommunen.

Håll avstånd och ta ansvar. Covid-19 virus. Läget är allvarligt. Testadig vid symtom. Information om vaccination via 1177.se

Läget är fortsatt allvarligt. För att bromsa smittspridningen behöver vi alla ta egenansvar och undvika platser och situationer där trängsel kan uppstå. Fortsätt håll avstånd, träffa så få personer som möjligt, arbeta hemifrån och följ myndigheternas rekommendationer och restriktioner. Klicka på bilden för att komma till Region Skånes webbplats där samlad information för Skåne finns att läsa. Till exempel finns värdefull information kring pågående och kommande vaccination.


Läget i kommunen


Perstorps kommun följer och agerar kring utvecklingen coronaviruset och covid-19.
Vårt arbete följer myndigheternas rekommendationer.

En stab träffas regelbundet varje vecka. Läget i kommunen är stabilt. Verksamheter bedrivs i vanlig ordning under rådande omständigheter. Personal som kan arbetar så mycket som möjligt hemifrån.


Vaccination mot covid-19 påbörjad

Vaccineringen i Perstorp är påbörjad.
Boende och personal på Österbo som önskat vaccinering har fått den första omgången. Vaccineringen har även fortsatt med boende och personal på Ybbåsen.

1177.se Länk till annan webbplats.finns information om hur och när olika grupper erbjuds vaccin mot covid-19. Det går inte att boka tid för vaccination. Att vaccinera sig är gratis.

Det är Region Skåne som tilldelar vaccindoser. Omfattning och tilldelning beror på hur de ansvariga fördelar vaccinet. Perstorp är redo att fortsätta vaccineringarna när leveranser och besked om tilldelning kommer.

 • På Region Skånes lägesbild (se bild nedan) redovisas varje vecka antalet vaccinerade per kommun. Perstorps siffra vecka 4 för hur många som fått dos 1 är 202. Antalet som fått dos 2 är hittills 0.
Statistik över antalet vaccinerade i Skånes kommuner

Region Skåne har börjat vaccinera mot covid-19 och planerar för en löpande vaccination under det första halvåret av 2021. Planeringen utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19. Klicka på bilden för att koma direkt till Regions Skånes lägesbild för vaccinationer.

 

Avrådan från besök

 

Med anledning av den allvarliga situation vi befinner oss i i länet och landet, avråds från att tills vidare besöka kommunens äldreboenden. (Om besök trots allt behöver göras - läs här vad som gäller).  Öppnas i nytt fönster.Avrådan ligger i linje med Folkhälsomyndighetens beslut som avråder alla som vistas i Skåne att umgås inomhus med andra personer än de som man bor med.

Dessutom följer kommunen Folkhälsomyndighetens rekommendation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att vid konstaterad Covid-19 smitta i hushållen ska även symtomfria barn i för- och grundskola stanna hemma. Barnen ska stanna hemma i 7 dagar från det att den smittade personen har fått sitt positiva provsvar.

 

Anpassning av verksamheter

För att möta råden och restriktionerna från myndigheter har vissa verksamheter i kommunen anpassats:

 • Högstadiet årskurs 7-9 på Centralskolan som haft distansundervisning sedan måndag 11 januari övergick till växelvis undervisning från och med måndag 25 januari. Det innebär att eleverna blandar mellan distansundervisning och undervisning på skolan. Eleverna i årskurs 9 var först att återvända till skolan vilket de gjorde onsdag 27 januari.

Elever och vårdnadshavare har fått information från skolan om vilka dagar vilka elever ska vara på plats på skolan. Den särskilda e-tjäst som öppnats för Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beställning av lunchlådor till eleverna som har distansundervisning är uppdaterad.

 

Notera att den växelvisa undervisningen inte gäller elever som tillhör grundsärskolan eller där rektor beslutar annat.

Mer information till elever och vårdnadshavare finns på skolportalen Infomentor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Det gällande nationella restriktionerna (Läs dem längre ner på sidan genom att trycka på plusset till höger i den gula balken) trycker ytterligare på betydelsen om att hålla avstånd, undvika situationer och miljöer med trängsel samt minimera kontakten med andra människor. Restriktionerna har regeringen beslutat att förlänga.

Viktigt är att vi alla tänker uthållighet och fortsätter att egenansvar och följer myndigheternas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. råd.

Tillsammans bromsar vi smittspridningen!


Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 423 konstaterade personer med covid 19. Det är 25 fler än förgående vecka och 401 fler än vecka 35 då smittspridningen tog fart i kommunen.


Covid-19 statistik. Kommunvis Skåne.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Region Skånes webbplats har Perstorp 423 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till webbplatsen med statistik över aktuell lägesbild med siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.


Läget i länet

Region Skåne meddelar att covid-läget är fortsatt allvarligt och att samhällsspridningen fortsätter. Antalet fall har passerat 100 000.

Fram till och med juni hade 3 000 personer konstaterad covid-19 i Skåne. Det dröjde ända till månadsskiftet oktober/november innan antalet fall nådde 10 000.

Därefter har covid-19 spridits i snabb takt i Skåne och de senaste 90 000 fallen har alltså kommit de tre senaste månaderna.

Dock märks en tydlig nedgång av antalet smittade.

Smittspårningsarbetet fortsätter därför i samma takt. Just nu lägger smittspårarna extra fokus på att ringa upp skol- och gymnasieungdomar.

I Region Skåne uppmanas alla, som testat positivt för covid-19 i självtest, att fylla i ett digitalt frågeformulär via 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Beroende på vilka svar som ges bedömer smittspårarna om de ska ringa upp personen eller inte.

– Just nu har vi ett extra fokus på skolbarn och ungdomar upp till gymnasieålder. Dessa ringer vi upp och gör ett aktivt smittspårningssamtal med. Syftet är att vi tidigt vill identifiera en eventuell smittspridning eller risk för smittspridning inom skolans verksamhet, säger Caroline Schön, tf verksamhetschef för central smittspårningsenhet covid-19 i ett pressmeddelande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– I den bästa av världar skulle vi ringa upp alla som testat positivt för covid-19, men utifrån hur många nya smittade som identifieras per dag finns inte möjligheten till detta, tillägger hon.

Just nu har Region Skåne cirka 80 medarbetare som arbetar med smittspårning. Fem svarar i den telefon dit personer som har frågor kring sin smittspårning kan ringa. Till enheterna är också knutna läkare som ombesörjer läkarintyg för smittbärarpenning till hushållskontakter.

– Vi har ingen kännedom om huruvida personen bär på det muterade viruset eller inte, bara att positiv covid-19 bekräftats. Smittspårningen påverkas heller inte av detta, det är samma information och förhållningsregler oavsett, säger Caroline Schön.

 

Vaccinationer

 

Folkhälsomyndigheten har ändrat prioritering för när olika grupper ska vaccineras mot covid-19. Åldersgränsen för fas två sänks från 70 till 65 år samtidigt som nya medicinska riskgrupper inkluderas i samma fas.

Just nu vaccineras dessa personer i fas 1:

 • Äldre som bor på ett särskilt boende och de som har hemsjukvård eller hemtjänst med behov av omvårdnad.
 • Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära boende och omsorgstagare.
 • Hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst med behov av omvårdnad.
 • Prioriterad vårdpersonal inom akutsjukvården. (Tillfälligt pausad. Det beror på minskade leveranser av vaccin).

Du som är 65 år eller äldre

Du kommer bli erbjuden vaccination i slutet av februari eller mars. Du blir vaccinerad på vårdcentralen.

Du som är född 1956 eller tidigare kommer att få ett brev till adressen där du är folkbokförd med information om hur du bokar tid för vaccinering. Du kommer kunna boka din tid genom att logga in på 1177.se eller att ringa till din vårdcentral.

Du kan inte boka en tid förrän du fått brevet. Du som är äldst får brevet först.

Frågor och svar om vaccinering finns på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vidare varnar Polisen för bedragare som ringer upp äldre personer och vill boka in en vaccinationstid. Bedragarna kräver identifiering med bankdosa eller mobilt bank-ID.
Viktigt: Lämna aldrig ut dina bankuppgifter eller e-legitimation till okända som kontaktar dig.
Folkhälsomyndigheten och Region Skånes verksamheter ringer aldrig upp och begär inloggningsuppgifter, eller att man via telefon ska logga in med bankdosa eller mobilt bank-ID.

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19. På 1177.se Länk till annan webbplats.kan man läsa om hur och när olika grupper erbjuds vaccin mot covid-19. Det går inte att boka tid till vaccination utan information skickas ut allt eftersom av Region Skåne.

Mer information om vaccination på Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


(Klicka på plusset i gula balken nedan till höger för att läsa gällande restriktioner och råd i sin helhet.)

Regeringens förlängning av restriktioner - det här gäller
Skärpta nationella råd
Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats.

Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen.

På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.

 • Snitt för Skåne vecka 4: 298 nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare. (- 82) jämfört med vecka 3)

 • Perstorps tal vecka 4 är 333 vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146. (Och jämfört med vecka 3 är det +80)

(Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)

Statistik Folkhälsomyndigheten kommunvis Perstorp. Vecka 4

Folkhälsomyndigheten uppdaterar veckovis covid-19 statistiken för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till statistiken där det går att söka upp Perstorp.

Glöm inte - fortsätt följ rekommendationerna

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik

 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten. Använd handsprit om tillgång till tvål och vatten inte finns.

 • Hosta och nys i armvecket.

 • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.

 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se Länk till annan webbplats.. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.

 • Friska personer i samma hushåll som en person med diagnosen covid-19 har en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid. Förhållningsreglerna gäller i sju dagar. Barn i för- och grundskolan ska också stanna hemma enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest Länk till annan webbplats. för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.

 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.

 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Senast uppdaterad: