Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19 vecka 1: Smittspridningen ökar - plus 65

Enligt den senaste statistiken för vecka 1 som publiceras på Region Skånes lägesbild har Perstorp 335 konstaterade personer som är folkbokförda i kommunen och som någon gång sedan den 2 mars konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.
Det är 65 fler jämfört med föregående vecka och 313 fler jämfört med vecka 35 då smittspridningen tog fart i kommunen.

Håll avstånd och ta ansvar. Covid-19 virus. Läget är allvarligt

Läget är allvarligt. För att bromsa smittspridningen behöver vi alla ta egenansvar och undvika platser och situationer där trängsel kan uppstå. Fortsätt håll avstånd, träffa så få personer som möjligt och följ myndigheternas rekommendationer och restriktioner. Klicka på bilden för att komma till Region Skånes webbplats där samlad information för Skåne finns att läsa.


Läget i kommunen

Perstorps kommun följer och agerar kring utvecklingen coronaviruset och covid-19.
Vårt arbete följer myndigheternas rekommendationer.

En stab träffas regelbundet varje vecka. Läget i kommunen är stabilt. Verksamheter bedrivs i vanlig ordning under rådande omständigheter. Personal som kan arbetar så mycket som möjligt hemifrån.

Konstaterade fall finns i verksamheten men dessa hanteras enligt gällande rutiner och påverkar inte verksamheten. Att fall konstaterats av covid-19 förändrar inte kommunens arbete - vi är förbereda på att hantera situationer som uppkommer.
På grund av patientsekretessen går vi inte in på enskilda sjukdomsfall.

Med anledning av den allvarliga situation vi befinner oss i i länet och landet, avråds från att tills vidare besöka kommunens äldreboenden. (Om besök trots allt behöver göras - läs här vad som gäller).  Öppnas i nytt fönster.Avrådan ligger i linje med Folkhälsomyndighetens beslut som avråder alla som vistas i Skåne att umgås inomhus med andra personer än de som man bor med.

Dessutom följer kommunen Folkhälsomyndighetens rekommendation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att vid konstaterad Covid-19 smitta i hushållen ska även symtomfria barn i för- och grundskola stanna hemma. Barnen ska stanna hemma i 7 dagar från det att den smittade personen har fått sitt positiva provsvar.

För att möta råden och restriktionerna från myndigheter har vissa verksamheter i kommunen anpassats:

Högstadiet årskurs 7-9 på Centralskolan har distansundervisning från och med måndag 11 januari till och med fredag 22 januari.

Detta gäller inte elever som tillhör grundsärskolan eller där rektor beslutar annat. Lunchpaket erbjuds att hämta på skolrestaurangen efter beställning som kan göras via en särskild e-tjäst som öppnats för ändamålet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information till elever och vårdnadshavare finns på skolportalen Infomentor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Det gällande nationella råden (Läs dem längre ner på sidan genom att trycka på plusset till höger i den gula balken) trycker ytterligare på betydelsen om att hålla avstånd, undvika situationer och miljöer med trängsel samt minimera kontakten med andra människor.

Viktigt är att vi alla tänker uthållighet och fortsätter att egenansvar och följer myndigheternas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. råd.

Tillsammans bromsar vi smittspridningen!


Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 335 konstaterade personer med covid 19. Det är 65 fler än förgående vecka och 331 fler än vecka 35 då smittspridningen tog fart i kommunen.


Covid-19 statistik. Kommunvis Skåne.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Region Skånes webbplats har Perstorp 335 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till webbplatsen med statistik över aktuell lägesbild med siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.


Läget i länet


 

Region Skåne meddelar att covid-läget är fortsatt allvarligt och att samhällsspridningen fortsätter. Antalet fall har passerat 87 000. Situationen på Skånes sjukhus fortsatt mycket ansträngd med flera inlagda.

 

Kapaciteten när det gäller provtagning är hög.

– Vi har en hög provtagning och den bara ökar. Förra veckan var det en kraftig ökning av antalet självtester. Det har även kommit till ett snabb-PCR-test, som används på några av sjukhusens akutmottagningar. De ger ett snabbt svar på om patientens symtom är covid, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne i ett pressmeddelande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Skåne räknar med att kunna börja vaccinera skåningar från 70 år och uppåt i mitten av februari. När det är dags kommer alla som är födda 1951 och tidigare att få ett personligt brev med information om hur man bokar tid för vaccination mot covid-19. Det gör man genom 1177.se eller genom att ringa sin vårdcentral. Det går inte boka tid innan man fått brevet.

Vidare varnar Polisen för bedragare som ringer upp äldre personer och vill boka in en vaccinationstid. Bedragarna kräver identifiering med bankdosa eller mobilt bank-ID.
Viktigt: Lämna aldrig ut dina bankuppgifter eller e-legitimation till okända som kontaktar dig.
Folkhälsomyndigheten och Region Skånes verksamheter ringer aldrig upp och begär inloggningsuppgifter, eller att man via telefon ska logga in med bankdosa eller mobilt bank-ID.

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19. På 1177.se Länk till annan webbplats.kan man läsa om hur och när olika grupper erbjuds vaccin mot covid-19. Det går inte att boka tid till vaccination utan information skickas ut allt eftersom av Region Skåne. Utskicken kommer från vårdcentralerna och sker i intervaller. Först ut är de som är 85 år och äldre. Sist ut är de yngsta.

Vecka fyra räknar Region Skåne med att alla på särskilda boenden runt om i Skåne har fått ett erbjudande om vaccin. Det gäller såväl de äldre som personalen.

Parallellt med vaccineringen av äldre och personal på särskilda boenden var Region Skåne först ut i landet med personalvaccinationer. I början av veckan fick Iva-personal vid sjukhusen i Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Ängelholms och Hässleholm sin första dos.

Region Skåne meddelar vidare att det finns en högre vaccinationskapacitet än mängden vaccindoser. Vaccin inväntas bland annat från Moderna och Astra Zeneca.

Mer information om vaccination på Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


(Klicka på plusset i gula balken nedan till höger för att läsa gällande restriktioner och råd i sin helhet.)

Utökade restriktioner till 24 januari
Skärpta nationella råd
Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats.

Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen.

På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.

 • Snitt för Skåne vecka 1: 730 nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare. (+61 jämfört med vecka 53)

 • Perstorps tal vecka 1 är 867 vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146. (Och jämfört med vecka 53 är det +267)

(Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)

Statistik Folkhälsomyndigheten kommunvis Perstorp. Vecka 1

Folkhälsomyndigheten uppdaterar veckovis covid-19 statistiken för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till statistiken där det går att söka upp Perstorp.

Glöm inte - fortsätt följ rekommendationerna

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik

 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten. Använd handsprit om tillgång till tvål och vatten inte finns.

 • Hosta och nys i armvecket.

 • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.

 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se Länk till annan webbplats.. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.

 • Friska personer i samma hushåll som en person med diagnosen covid-19 har en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid. Förhållningsreglerna gäller i sju dagar. Barn i för- och grundskolan ska också stanna hemma enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest Länk till annan webbplats. för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.

 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.

 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Senast uppdaterad: