Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19 vecka 17: 17 nya konstaterade fall

Enligt den senaste statistiken för vecka 17 som publiceras på Region Skånes lägesbild har Perstorp 662 konstaterade personer som är folkbokförda i kommunen och som någon gång sedan den 2 mars 2020 konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Det är 17 fler än vecka 16 vilket ger jämförelsetalet 227 fall per 100 000 invånare vilket kan jämföras med snittet för länet som är 307.

Håll avstånd och ta ansvar. Hitta inte på några ursäkter. Covid-19 virus. Läget är allvarligt. Testa dig vid symtom. Information om vaccination via 1177.se

Vaccinationen mot covid-19 pågår för fullt. Vi tar oss igenom pandemin tillsammans. Alla som vill kommer att erbjudas vaccin - enligt den rådande prioritetsordningen. För varje dos kommer vi närmare det som många längtar efter till exempel att träffas, att resa eller gå på ett idrotts- eller kulturevenemang. För att bromsa smittspridningen av covid-19 behöver vi alla ta egenansvar och undvika platser och situationer där trängsel kan uppstå. Så fortsätt håll avstånd, träffa så få personer som möjligt, arbeta hemifrån och följ myndigheternas rekommendationer och restriktioner. Hitta heller inte på några ursäkter. Klicka på bilden för att komma till pdf med tips på viktiga saker vi alla kan göra för att bidra till att smittspridningen stoppas.

Läget i landet

Smittspridningen i Sverige ligger fortsatt på en hög nivå i alla åldersgrupper. Läget skiljer sig åt mellan regionerna och sjukvården är hårt belastad, framförallt inom intensivvården.

Effekter av vaccinering märks i form av att den skyddar mot allvarlig sjukdom men förväntas inte förhindra samtliga fall.

Folkhälsomyndighetens råd om hur vi tillsammans kan bromsa smittan gäller fortfarande:

 • Håll avstånd
 • Umgås i mindre kretsar
 • Arbeta hemifrån om det är möjligt
 • Stanna hemma vid symtom och testa dig
 • Vaccinera dig
 • Fortsätt tänk på god handhygienen, tvätta händerna ofta med tvål och vatten.


Vidare gäller att regeringen och Folkhälsomyndigheten har förlängt ett antal smittskyddsåtgärder ytterligare en tid.

Regeringen strävar efter att så snart som möjligt kunna öppna upp samhället mer men det förutsätter ett bättre epidemiologiskt läge. En nedtrappning av restriktioner planeras successivt med hänsyn till åtgärdernas påverkan på smittspridningen och sjukvården.


Folkhälsomyndigheten har föreslagit att datumet för när åtgärder stegvis kan börja anpassas skjuts fram till den 17 maj.


Barn och unga kan spela matcher utomhus

Från och med den 28 april 2021 kan föreningar med lagidrotter anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare.

För individuella idrotter gäller att barn och unga kan tävla eller delta i en match utomhus max en gång per vecka. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt, eller med ett begränsat resande.
Förändringarna sker efter en justering i de allmänna råden för idrott, kultur och fritid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Notera att det är fortsatt viktigt att alla verksamheter vidtar åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att minimera risken för smitta.

– Det är viktigt att man fortsätter att hålla avstånd, tvättar händerna och stannar hemma om man känner sig sjuk eller är nära kontakt till någon som har covid-19, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne till Regionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..Vuxna, förutom yrkesidrottare, bör fortsatt avstå matcher och tävlingar och träna utomhus om man kan.


Fortsätt följ gällande nationella restriktioner (Läs dem längre ner på sidan genom att trycka på plusset till höger i den gula balken).

Fortfarande gäller att hålla avstånd, undvika situationer och miljöer med trängsel samt minimera kontakten med andra människor.

Viktigt är att vi alla tänker uthållighet och fortsätter att egenansvar och följer myndigheternas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. råd.

 

Läget i kommunen

Perstorps kommun följer och agerar kring utvecklingen coronaviruset och covid-19.

Allt vårt arbete följer myndigheternas råd och rekommendationer.

En stab träffas regelbundet två gånger per vecka. Läget i kommunen är stabilt. Verksamheter bedrivs i vanlig ordning under rådande omständigheter. Personal som kan arbetar så mycket som möjligt hemifrån.

Enstaka konstaterade fall finns i verksamheten och dessa hanteras enligt gällande rutiner och påverkar inte pågående verksamhet. Vi har erfarenhet och hanterar situationer som uppkommer. På grund av patientsekretessen går vi inte in på enskilda sjukdomsfall.Vaccination mot covid-19 pågår

I Perstorp har personal och brukare på de särskilda boendena Österbo och Ybbåsen som önskat vaccin fått det. Den så kallade Fas 1 är klar. Fas 2 är snart slutförd (inkluderar LSS, alla brukare med en beviljad insats) och planering av Fas 3 och Fas 4 pågår.
Kommunens arbete följer Folkhälsomyndighetes riktlinjer och hur vaccinationstillgången ser ut.


Vårdcentralen Perstorp

Vårdcentralen i Perstorp, Bryggaregatan 15

Öppet för tidsbokning på vårdcentral för personer i åldern 60-64 år listade på VC Perstorp

Du som är mellan 60 - 64 år och är listad på VC Perstorp kan boka dig för vaccination mot Covid-19 på 1177 Vårdguiden.

Breven med information kom ut vecka 17. Helst ser VC Perstorp att bokning görs själv via 1177.se Länk till annan webbplats., men om någon hellre vill ringa till vårdcentralen så nås den på 0435-66 63 30. Tänk på att välja menyval 8.

 • I breven finns information om hur man bokar vaccinationstid online genom att logga in i e-tjänsterna på 1177.se. Breven skickas i kuvert med Region Skånes logotyp. Avsändare är den vårdcentral man brukar gå till, privat eller offentlig.

 • 1177.se Länk till annan webbplats.finns information om hur och när olika grupper erbjuds vaccin mot covid-19.
 • Alla erbjuds vaccin och det är gratis. De äldsta går först. Det går inte att boka tid förrän man fått ett brev från Region Skåne där vaccinering erbjuds och att man blir ombedd att boka tid.


Notera att:

- det inte går att boka tid för vaccination via 1177 på telefon.

- det vid vaccinationstillfället inte finns möjlighet att välja vaccin.

- om man väljer att tacka nej så finns möjligheten att boka in sig vid ett senare tillfälle, men inte heller då kan vaccin väljas. Vilket som erbjuds är helt beroende av vaccintillgången.

Aktuell lägesbild:

 • Den 7 maj april hade 359 372 personer i Skåne vaccinerats med dos 1. (Motsvarar 32,7 procent av befolkningen över 18 år.)

 • Antalet färdigvaccinerade var 107 886 (Motsvarar 9,8 procent av befolkningen över 18 år)


Tidplan för vaccineringen:

De äldsta i varje fas vaccineras först, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.


Tidplan vaccinering mot covid-19

Vaccinationen är igång i Skåne. På den grafiska bilden ovan och i texten nedan du se när olika personer får vaccinera sig i Skåne. Tidsplanen är preliminär och kan ändras. Det beror bland annat på hur många doser vaccin som Region Skåne får och när leveranserna av vaccin kommer. Klicka på bilden för att komma direkt till 1177 Vårdguiden där all information kring vaccinering finns samlad.

Fas 1 startade i januari

Du som bor på ett särskilt boende för äldre

 • Du kommer bli erbjuden vaccination med start i januari eller februari.
 • Du blir vaccinerad av vårdpersonal där du bor.

Du som har hemsjukvård eller bor tillsammans med någon som har hemsjukvård

 • Du kommer bli erbjuden vaccination med start i januari eller februari.
 • Du som är vuxen och bor i samma hem kommer också blir erbjuden vaccination.
 • Du blir vaccinerad av vårdpersonal där du bor.

Du som har hemtjänst med behov av omvårdnad eller bor tillsammans med någon som har sådan hemtjänst

 • Du kommer bli erbjuden vaccination med start i februari.
 • Det här gäller för dig som har hemtjänst varje dag eller om du får regelbunden hjälp med personlig omvårdnad av hemtjänsten.
 • Du som är vuxen och bor i samma hem kommer också blir erbjuden vaccination.
 • Du blir vaccinerad på vårdcentralen.
 • Du kommer få ett informationsblad från hemtjänstpersonalen med mer information om hur du bokar din tid för vaccination.

Du som tillhör prioriterad personal inom vård och omsorg

 • Du kommer bli erbjuden vaccination med start i januari eller februari.
 • Det här gäller dig som jobbar med vård och omsorg av äldre eller om du jobbar på avdelningar som är prioriterade inom akutsjukvården.

Fas 2 - startade i mitten av mars

Du som är 65 år eller äldre

 • Du blir erbjuden vaccination med start i mitten av mars.
 • Du som är född 1956 eller tidigare får ett brev till adressen där du är folkbokförd med information om hur du bokar tid för vaccinering.
 • Du blir vaccinerad på vårdcentralen.

Här kan du läsa mer om hur du bokar tid för vaccination Länk till annan webbplats.

Du som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation eller bor med någon som har det

 • Du kommer bli erbjuden vaccination med start i mitten av mars.
 • Du blir vaccinerad på sjukhuset.
 • Du får ett brev från din läkare med information om hur du bokar tid för vaccinering.
 • Du kan inte boka tid förrän du fått brevet.

Du som får behandling med dialys eller bor med någon som får det

 • Du kommer bli erbjuden vaccination med start i mitten av mars.
 • Du blir vaccinerad på sjukhuset.
 • Du får ett brev från din läkare med information om hur du bokar tid för vaccinering.
 • Du kan inte boka tid förrän du fått brevet.

Du som arbetar med vård och omsorg

 • Du kommer bli erbjuden vaccination med start i april.
 • Du blir vaccinerad på sjukhuset.
 • Det gäller dig som jobbar nära patienter eller brukare inom vård och omsorg men inte tillhör prioriterad vårdpersonal inom akutsjukvården eller arbetar i äldreomsorgen.
 • Det gäller också dig som jobbar nära en person som får stöd enligt LSS, om personen är 18 år eller äldre.


Du som får stöd enligt LSS eller har beslut om assistansersättning och är 18 år eller äldre

 • Du kommer bli erbjuden vaccination med start i april. Det gäller dig som får stöd enligt LSS eller har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
 • Du blir vaccinerad på sjukhuset eller där du bor, om du bor på ett LSS-boende.
 • Du får ett brev med information om hur du bokar tid för vaccination.

Fas 3 - startade i maj

Du som är 60-64 år

 • Du blir erbjuden vaccination med start i maj.
 • Det här gäller dig som är född mellan 1957 och 1961. Du får ett brev till adressen där du är folkbokförd med information om hur du bokar tid för vaccinering.
 • Du blir vaccinerad på din vårdcentral.

Här kan du läsa mer om hur du bokar tid för vaccination Länk till annan webbplats.

Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19

 • Du kommer bli erbjuden vaccination med start i maj.
 • Det här gäller till exempel dig som är hemlös.
 • Mer information kommer.

Du som är 18-59 år och har en större risk att bli allvarligt sjuk

 • Du blir erbjuden vaccination med start i maj.
 • Du blir vaccinerad på vårdcentral eller sjukhus.
 • Du blir kontaktad och erbjuden vaccination av den mottagning som du brukar ha kontakt med. Mer information kommer.
 • Det här gäller dig som har en sjukdom eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk, till exempel om du har kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.

Läs mer om de rekommenderade prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Fas 4 - startar i juni

Du som är 18-59 år och inte har en större risk för att bli allvarligt sjuk

 • Du som är 50-59 år blir erbjuden vaccination först.
 • På sex platser i Skåne erbjuds avccination från vecka 20.
 • Du kommer bli erbjuden vaccination med start i juni. Du kan vaccinera dig efter att alla prioriterade grupper har fått erbjudandet om vaccinationen.
 • Du kommer kunna att vaccinera dig genom en privat mottagning som har avtal med Region Skåne att vaccinera.
 • Du kan inte boka tid för vaccination ännu, mer information kommer.

 

Vaccinsamordnare Per Hagstam svarar på frågor om vaccinering

Vaccinsamordnare Per Hagstam svarar på frågor om vaccinering. Klicka på bilden för att komma direkt till Region Skånes webbplats där filmen ligger publicerad.

Region Skåne har uppnått nationellt vaccinmål

Region Skåne uppger att vaccinationsviljan är mycket stor bland skåningarna. Vaccinationer fortsätter enligt plan. Över 349 000 skåningar hittills fått den första dosen vaccin.

Enligt regionen ligger dock smittspridningen i Skåne kvar på en hög nivå varför det är av största vikt att hålla i restriktionerna och tacka ja till vaccination när det är dags.

– Det är viktigt att alla vaccinerar sig så fort man får möjlighet. På så vis skyddar man inte bara sig själv från att bli svårt sjuk utan även andra. Vi har alla ett ansvar för att bidra till att stoppa smittspridningen och vaccination är vägen ut ur pandemin, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne till regionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Över 81 procent av alla skåningar över 65 år är vaccinerade med en första dos. Därmed har Skåne uppnått ett av det nationella målen för covid-19-vaccination där 80 procent av personer 65 år och äldre ska vara vaccinerade innan den 16 maj.

Fas 4 inleds under vecka 20

Region Skåne meddelar att vaccinering av personer i fas 4 inleds skriver regionen på sin webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Först ut att erbjudas vaccin i fas 4 är 50 till 59-åringar.

Från och med vecka 20 erbjuds vaccinering på sex valfria orter: Malmö, Kristianstad, Lund, Ängelholm, Arlöv och Klippan.

Fler vaccinationsställen öppnar stegvis och alla 60 platser runt om i hela Skåne är öppna från och med vecka 23.

– De nya vaccinationsställena får i uppdrag att börja med de som är 50 år och äldre. Det är angeläget att successivt komma igång nu i maj så att vi kan vara i full gång vecka 23, säger Maria Landgren, läkemedelschef och vaccinsamordnare i Region Skåne.

Eftersom starten av sista fasen tidigarelagts betyder det att vaccinationen av flera olika åldersgrupper - med eller utan riskfaktorer - pågår parallellt framöver.

– Flera prioriteringsgrupper vaccineras samtidigt en bra bit under sommaren innan alla är fullvaccinerade. Alla ska ha en andra dos, säger Maria Landgren.

All information om Skånes olika vaccinationsställen och hur tid bokas finns på 1177.se Länk till annan webbplats.. Notera att det är är fritt fram att boka tid på vilken ort man vill men man ska ha i åtanke att den andra dosen ska tas på samma ställe som den första.

Här är platserna där det går att vaccinera sig från vecka 20:

 • Kry, Stortorget 3, Malmö
 • Svea Vaccin, Västra Storgatan 69, Kristianstad
 • Vaccina, Scheelevägen 27, Lund
 • Macc People, Stjernsvärds allé 54, byggnad 51, Ängelholm
 • Macc People, Företagsvägen 29, hus 9, Arlöv
 • Doktor.se, Storgatan 19-23, Klippan

Den som inte kan boka tid digitalt har möjlighet att kontakta sin vårdcentral för att boka vaccinationstid.

Vidare har Folkhälsomyndigheten beslutat att förlänga intervallen mellan första och andra dosen för att så många som möjligt så snabbt som möjligt ska få en första dos vaccin. Det innebär i sin tur att vaccinationerna pågår parallellt i flera faser under maj och juni.

När och hur kan jag vaccinera mig mot covid-19? (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Skånes vaccinationsplan är uppdaterad

Region Skåne har beslutat att den som är under 65 år och har fått sin första dos vaccin mot covid-19 med Astra Zenecas vaccin, istället ska erbjudas Pfizers eller Modernas vaccin i dos två. Beslutet grundar sig på besked från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som rekommenderar vaccination med Astra Zenecas vaccin till personer 65 år och äldre. Individer 64 år och yngre som har fått en första dos av Astra Zenecas vaccin Vaxzevria, rekommenderas en dos av Pfizers eller Modernas vaccin, 12-15 veckor efter första dos.

Noterbart är också att Folkhälsomyndigheten har beslutat att avvakta användningen av vaccinet från Janssen i alla åldersgrupper. Vaccinet rekommenderas inte till personer under 65 år och de över 65 år hinner få andra vacciner innan Janssens vaccin kan levereras. Orsaken är den möjliga kopplingen till blodproppar med låg nivå av blodplättar, vilket klassats som en mycket sällsynt men allvarlig biverkning.
Den formen av biverkan har främst rapporterats bland yngre personer, samtidigt som äldre personer löper en kraftigt ökad risk att avlida eller bli svårt sjuka av covid-19.

s

Så fördelas vaccinet mot covid-19

Det är Folkhälsomyndigheten som fördelar vaccin till alla Sveriges regioner. Hur mycket vaccin en region får beror på hur mycket läkemedelsföretagen kan leverera, men också på befolkningens storlek och ålderssammansättning.

Utifrån den förväntade mängden vaccin gör Region Skåne sedan en veckovis planering om hur många doser vaccin som kan levereras ut till vaccinatörerna. Fördelningen baseras på mängden vaccin, hur många listade personer som finns inom den aktuella prioriteringsgruppen, hur många som redan är vaccinerade och hur många patienter som vaccinatören själv bedömer att de klarar av att vaccinera per vecka.

Läs mer på Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fakta: vaccinationer

Att vaccinera sig mot covid-19 är ett bra sätt att skydda sig själv och andra.

Vaccinationen är både gratis och frivillig. Vaccin kan inte väljas. Vill man vänta går det bara att vaccinera sig vid ett senare tillfälle men inte heller då kan vaccin väljas.

1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns faktabaserad och uppdaterad information kring vaccination mot covid-19 översatt till olika språk samt lätt svenska.

Vaccinationen är ett erbjudande och kostar inget.

Vaccinering ger ett bra skydd, men innebär inte immunitet mot sjukdom. Den som blivit vaccinerad kan, även om risken är liten, fortfarande både bli sjuk och smitta andra. Därför är det fortsatt viktigt att alla följer de generella restriktioner och rekommendationer som gäller idag.

Först vid två doser räknas man som fullvaccinerad. Efter andra dosen tar det en till två veckor innan man har ett bra skydd mot viruset. Då är risken att bli svårt sjuk i covid-19 mycket lägre.

 


Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19. På 1177.se Länk till annan webbplats.finns all information om vaccinering samlad.

Det går inte att boka tid till vaccination utan information skickas ut allt eftersom av Region Skåne.

 


Avrådan från besök

Med anledning av den situation vi befinner oss i i länet och landet, fortsätter vi avråda från att tills vidare besöka kommunens äldreboenden. (Om besök trots allt behöver göras - läs här vad som gäller).  Öppnas i nytt fönster.


Anpassning av verksamheter

För att möta råden och restriktionerna från myndigheter har vissa verksamheter i kommunen anpassats:

 • Ugglebadet/Hälsoteket, idrottshallar, fritidsgård är åter öppna för föreningsledd verksamhet och aktivitet för alla.
  Bad, solarium och Hälsotek är öppet med begränsingingar och tidsbokning krävs

 • Biblioteket har öppet måndag-fredag 10-17 för in- och utlåning. En publik dator finns att tillgång och begräsat antal platser för kort tids tidningsläsning erbjuds. Obemannat bibliotek är stängt tillsvidare.Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 662 konstaterade personer med covid 19. Det är 17 fler än förgående vecka och 640 fler än vecka 35 då smittspridningen tog fart på allvar i kommunen. (Källa: Smittskydd Skåne)


Covid-19 statistik. Kommunvis Skåne.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Region Skånes webbplats har Perstorp 662 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till webbplatsen med statistik över aktuell lägesbild som inkluderar siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läget i länet

 

Smittspridningen i Skåne ligger i stort sett kvar på den platå där den befunnit sig under de senaste veckorna, men förra veckan ökade antalet tester i egenprovtagningen kraftigt.

Antal tester i egenprovtagningen var under förra veckan cirka 33 000 och det är 5 000 fler än veckan innan. Ökningen beror till största delen på att fler barn och ungdomar i åldern 5-19 år har testats. Samtidigt ökar antalet fall i dessa åldersgrupper.

– Det pågår fortsatt en smittspridning i de yngre åldersgrupperna och vi har betydligt fler fall rapporterade i åldrarna 10-19 år under förra veckan, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne till regionens webblats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistiken visar också att det är få bland de som är äldre än 70 år som blir sjuka i covid-19. Fallen på särskilda boenden är också få tack vare att så många nu är vaccinerade. Trycket på intensivvården består dock.

– Även om läget i stort sett är oförändrat så pågår det en samhällspridning i Skåne med cirka 600 fall om dagen. Därför måste vi hålla i ett tag till och följa rekommendationerna. Alla som kan bör fortsätta jobba hemma och nu när allt fler får möjlighet att vaccinera sig så ta chansen att bidra till att minska smittspridningen, säger Eva Melander

 

Antalet konstaterade fall har passerat 145 000.

För att få ner smittspridningen i Skåne behövs därför att alla hjälps åt. I nuläget är det fortfarande alldeles för tidigt att slappna av.

Bra med e-legitimation för skolbarns egenprovtagning

Skolbarn rekommenderas att provta sig för covid-19 om de haft nära kontakt med någon med bekräftad smitta. Då är det bra om barn mellan 13 och 18 har en e-legitimation redan innan det blir aktuellt med egenprovtagning.

Smittskydd Skåne rekommenderar sedan tidigare, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, provtagning av personer som haft nära kontakt med någon som har bekräftad covid-19. Det gäller exempelvis på arbetsplatser, vid fritidsaktiviteter och även i skolan.

– Sedan ett par veckor rekommenderas att alla barn i skolåldern, från 6 år och uppåt att provtas när exempelvis en klasskamrat testats positivt. Provtagningen sker i första hand via 1177.se. För att kunna göra en beställning där krävs ett bank-ID eller Freja eID Plus, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne till Regionens webbplats

För att skaffa bank-ID krävs det ett godkännande av vårdnadshavare. Reglerna ser olika ut hos olika banker. Åldersgränsen varierar, men de flesta banker ger ut bank-ID till barn som fyllt 13 år, men inte alla. Mobilt säkerhets-ID och motsvarande e-legitimation kan inte användas för att logga in på 1177.se.

Freja eID Plus är en gratis, mobil, svensk e-legitimation. Det skaffar man genom att:

 • Ladda ner en app till sin mobil eller surfplatta.
 • Besöka ett av de anslutna ATG-ombuden för att aktivera e-legitimationen på plusnivån. Men då måste man vara symtomfri och inte haft kontakt med någon som har konstaterad covid-19.
 • På 1177.se finns samlad information om egenprovtagning.


Nya riktlinjer för vaccinerade

Folkhälsomyndigheten ändrade på fredagen den 16 april sina rekommendationer för dem som har blivit vaccinerade. De som har vaccinerats kan nu träffa personer (även infomhus) från andra hushåll.

 

Detta gäller tre veckor efter den första sprutan.

Enligt myndigheten är anpassningen av rekommendationerna en avvägning mellan risken med att lätta på åtgärderna, och nyttan för de som berörs . Det är därför mycket viktigt att alla följer vaccinationsschemat och tar sin andra dos för att få ett bra och bestående skydd.


Folkhälsomyndigheten bedömer också att när personer i äldreomsorgen, de som bor med dem samt personalen är vaccinerade, så kan gemensamma aktiviteter på särskilda boenden och dagverksamhet återupptas. Vaccinerade personer inom äldreomsorgen kan även göra besök utanför sin bostad, till exempel hos närstående. Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


 

Råd för att minska smittspridningen

Du har ett personligt ansvar att skydda dig själv och andra. Genom att följa de nationella råden tar du ditt ansvar för att minska smittspridningen.

Råd för att minska smittspridningen (1177.se) Länk till annan webbplats.(Klicka på plusset i gula balken nedan till höger för att läsa gällande restriktioner och råd i sin helhet.)

Regeringens restriktioner förlängs - det här gäller
Gällande nationella råd 

Ytterligare intressant statistik

Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats.

 

 

Statistiken visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen.

På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.


Nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare per kommun den senaste veckan:

 • Snitt för Skåne vecka 17: 307 nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare. (+ 33 jämfört med vecka 16)

 • Perstorps tal vecka 17 är 227 vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146. (Och jämfört med vecka 16 är det + 107)

(Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)

Statistik Folkhälsomyndigheten kommunvis Perstorp. Vecka 17

Folkhälsomyndigheten uppdaterar veckovis covid-19 statistiken för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till statistiken där det går att söka upp Perstorp.

Glöm inte - fortsätt följ rekommendationerna

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik

 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten. Använd handsprit om tillgång till tvål och vatten inte finns.

 • Hosta och nys i armvecket.

 • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.

 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se Länk till annan webbplats.. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.

 • Friska personer i samma hushåll som en person med diagnosen covid-19 har en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid. Förhållningsreglerna gäller i sju dagar. Barn i för- och grundskolan ska också stanna hemma enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest Länk till annan webbplats. för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.

 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.

 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Senast uppdaterad:

Till toppen