Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19 vecka 10: 21 nya fall konstaterades

Enligt den senaste statistiken för vecka 10 som publiceras på Region Skånes lägesbild har Perstorp 562 konstaterade personer som är folkbokförda i kommunen och som någon gång sedan den 2 mars 2020 konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Det är 21 fler än vecka 9.
Samhällsspridningen är fortsatt hög i länet och landet. Det är viktigt att vi alla fortsätter att följa regler och rekommendationer för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Håll avstånd och ta ansvar. Covid-19 virus. Läget är allvarligt. Testa dig vid symtom. Information om vaccination via 1177.se

Läget är fortsatt allvarligt. För att bromsa smittspridningen behöver vi alla ta egenansvar och undvika platser och situationer där trängsel kan uppstå. Så fortsätt håll avstånd, träffa så få personer som möjligt, arbeta hemifrån och följ myndigheternas rekommendationer och restriktioner så smittspridningen kan bromsas ytterligare. Klicka på bilden för att komma till pdf med tips på viktiga saker vi alla kan göra för att bidra till att smittspridningen stoppas.

Läget i kommunen


Perstorps kommun följer och agerar kring utvecklingen coronaviruset och covid-19.

Allt vårt arbete följer myndigheternas rekommendationer.

En stab träffas regelbundet varje vecka. Läget i kommunen är stabilt. Verksamheter bedrivs i vanlig ordning under rådande omständigheter. Personal som kan arbetar så mycket som möjligt hemifrån.

Konstaterade fall finns i verksamheten men dessa hanteras enligt gällande rutiner och påverkar inte verksamheten. Att fall konstaterats av covid-19 förändrar inte kommunens arbete - vi är förbereda på att hantera situationer som uppkommer.
På grund av patientsekretessen går vi inte in på enskilda sjukdomsfall.
Vaccination mot covid-19 pausad

Vaccineringen i Perstorp är pausad tillsvidare med anledning av att Region Skåne pausat alla vaccinationer med Astra Zenecas vaccin mot covid-19.

Detta efter att Folkhälsomyndigheten beslutat om ett uppehåll i vaccinationerna, under tiden att en utredning pågår om eventuella biverkningar. Under torsdagseftermiddagen meddelande EU:s läkemedlesmyndighet EMA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att vaccinet får fortsatt klartecken för att användas. Nyttan överväger riskerna med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 anser EMA. "Astra Zenecas vaccin mot covid-19 gör nytta och skyddar effektivt mot sjukdom, svår sjukdom och död", konstaterar myndigheten  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.vidare samtidigt som den säger att det inte går att utesluta mycket sällsynta men allvarliga biverkningar av vaccinet. Totalt har omkring 17 miljoner människor i Europa fått Astra Zenecas vaccin mot covid-19.

Region Skåne avvaktar besked från Folkhälsomyndigheten innan vaccinationer med Astra Zenecas covidvaccin återupptas. Besked väntas nästa vecka.

För Region Skånes del innebär beslutet en fortsatt reducerad vaccinationskapacitet.

− Vi prioriterar vaccinering av de äldre med de vaccin som vi nu har att tillgå, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare i Region Skåne till Region Skånes webbplats.

I Perstorp har personal och brukare på de särskilda boendena Österbo och Ybbåsen som önskat vaccin fått det. Den så kallade Fas 1 är klar. Fas 2 är påbörjad men alltså pausad i avvaktan på ny besked från myndigheter.

1177.se Länk till annan webbplats.finns information om hur och när olika grupper erbjuds vaccin mot covid-19.


 

Tidplan för vaccineringen:

De äldsta i varje fas vaccineras först, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.


Tidplan vaccinering mot covid-19

Vaccinationen är igång i Skåne. Du kan inte själv boka en tid för vaccination ännu. På den grafiska bilden ovan och i texten nedan du se när olika personer får vaccinera sig i Skåne. Tidsplanen är preliminär och kan ändras. Det beror bland annat på hur många doser vaccin som Region Skåne får och när leveranserna av vaccin kommer. Dessutom har Folkhälsomyndigheten beslutat att pausa all vaccinering med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 som en förbyggande åtgärd


Fas 1 startade i januari – pågår

Du som bor på ett särskilt boende för äldre

 • Du blir erbjuden vaccination med start i januari eller februari.
 • Du blir vaccinerad av vårdpersonal där du bor.

Du som har hemsjukvård eller bor tillsammans med någon som har hemsjukvård

 • Du kommer bli erbjuden vaccination med start i januari eller februari.
 • Du som är vuxen och bor i samma hem kommer också blir erbjuden vaccination.
 • Du blir vaccinerad av vårdpersonal där du bor.

Du som har hemtjänst med behov av omvårdnad eller bor tillsammans med någon som har sådan hemtjänst

 • Du blir erbjuden vaccination med start i februari.
 • Det här gäller för dig som har hemtjänst varje dag eller om du får regelbunden hjälp med personlig omvårdnad av hemtjänsten.
 • Du som är vuxen och bor i samma hem kommer också blir erbjuden vaccination.
 • Du blir vaccinerad på vårdcentralen.
 • Du får ett informationsblad från hemtjänstpersonalen med mer information om hur du bokar din tid för vaccination.

Du som tillhör prioriterad personal inom vård och omsorg

 • Du blir erbjuden vaccination med start i januari eller februari.
 • Det här gäller dig som jobbar med vård och omsorg av äldre eller om du jobbar på avdelningar som är prioriterade inom akutsjukvården.

 


Fas 2 - startade i mitten av mars

Du som är 65 år eller äldre

 • Du blir erbjuden vaccination med start i mitten av mars.
 • Du som är född 1956 eller tidigare får ett brev till adressen där du är folkbokförd med information om hur du bokar tid för vaccinering..
 • Du blir vaccinerad på vårdcentralen.
 • Du kan inte boka en tid förrän du fått brevet. Du som är äldst får brevet först.
Här finns mer information om vaccination för dig som är 65 år eller äldre och hur du bokar tid för vaccinering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation eller bor med någon som har det

 • Du blir erbjuden vaccination med start i mitten av mars.
 • Du blir vaccinerad på sjukhuset.
 • Du får ett brev från din behandlande läkare med information om hur du bokar tid för vaccinering.
 • Du kan inte boka tid förrän du fått brevet.

Du som får behandling med dialys eller bor med någon som får det

 • Du blir erbjuden vaccination med start i mitten av mars.
 • Du blir vaccinerad på sjukhuset.
 • Du får ett brev från din behandlande läkare med information om hur du bokar tid för vaccinering.
 • Du kan inte boka tid förrän du fått brevet.

Du som arbetar med vård och omsorg

 • Du blir erbjuden vaccination med start i mitten av mars.
 • Det gäller dig som jobbar nära patienter eller brukare inom vård och omsorg men inte tillhör prioriterad vårdpersonal inom akutsjukvården eller arbetar i äldreomsorgen.
 • Det gäller också dig som jobbar nära personer som får stöd enligt LSS.

Jobbar du på ett LSS-boende? Då blir du istället erbjuden vaccination samtidigt som de personer som bor på LSS-boendet får erbjudandet om vaccinering.

Obs! Vaccinationen är tillfälligt pausad.

Du som får stöd enligt LSS eller har beslut om assistansersättning

 • Du blir erbjuden vaccination med start i april. Det gäller dig som får stöd enligt LSS eller har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
 • Du blir vaccinerad på sjukhuset eller där du bor, om du bor på ett LSS-boende.
 • Du får ett brev med information om hur du bokar tid för vaccination.

Obs! Vaccinationen är tillfälligt pausad.Fas 3 - startar i april

Du som är 60-64 år

 • Du blir erbjuden vaccination med start i april.
 • Det här gäller dig som är född mellan 1957 och 1961.
 • Vaccinering sker genom en mottagning som har avtal med Region Skåne att vaccinera.
 • Du kan inte boka tid för vaccination ännu, mer information kommer.

Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19

 • Du blir erbjuden vaccination med start i april.
 • Det här gäller till exempel dig som har en demenssjukdom, har en funktionsnedsättning eller är hemlös.
 • Du kan inte boka tid för vaccination ännu, mer information kommer.

Du som är 18-59 år och har en större risk att bli allvarligt sjuk

 • Du blir erbjuden vaccination med start i april.
 • Du blir vaccinerad på din vårdcentral.
 • Det här gäller dig som har en sjukdom eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk, till exempel om du har kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.
 • Du kan inte boka tid för vaccination ännu, mer information kommer.

Läs mer om de rekommenderade prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Fas 4 - startar i maj

Du som är 18-59 år och inte har en större risk för att bli allvarligt sjuk

 • Du blir erbjuden vaccination med start i mitten av maj. Du kan vaccinera dig efter att alla prioriterade grupper har fått erbjudandet om vaccinationen.
 • Du kommer kunna att vaccinera dig genom en privat mottagning som har avtal med Region Skåne att vaccinera.
 • Du kan inte boka tid för vaccination ännu, mer information kommer.

Frågor och svar om vaccinering mot covid-19 finns på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Avrådan från besök

Med anledning av den allvarliga situation vi befinner oss i i länet och landet, fortsätter vi avråda från att tills vidare besöka kommunens äldreboenden. (Om besök trots allt behöver göras - läs här vad som gäller).  Öppnas i nytt fönster.Avrådan ligger i linje med Folkhälsomyndighetens beslut som avråder alla som vistas i Skåne att umgås inomhus med andra personer än de som man bor med.


Anpassning av verksamheter

För att möta råden och restriktionerna från myndigheter har vissa verksamheter i kommunen anpassats:

 • För högstadiet årskurs 7-9 på Centralskolan gäller från vecka 10 växelvis undervisning där en tredjedel av eleverna har undervisning på skolan. Resterande kör på distans.

Elever och vårdnadshavare har fått information från skolan vad som gäller. Via en särskild e-tjänst som öppnats för Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beställning av lunchlådor erbjuds elever som har distansundervisning möjligheten att beställa lunch.

Notera att fjärrundervisningen inte gäller elever som tillhör grundsärskolan eller där rektor beslutar annat.

Mer information till elever och vårdnadshavare finns på skolportalen Infomentor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..Följ gällande nationella restriktionerna (Läs dem längre ner på sidan genom att trycka på plusset till höger i den gula balken). Fortfarande gäller att hålla avstånd, undvika situationer och miljöer med trängsel samt minimera kontakten med andra människor.

Viktigt är att vi alla tänker uthållighet och fortsätter att egenansvar och följer myndigheternas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. råd.

Läs mer om Covid-19 och vaccinering på Folhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsammans bromsar vi smittspridningen!


Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 562 konstaterade personer med covid 19. Det är 21 fler än förgående vecka och 540 fler än vecka 35 då smittspridningen tog fart i kommunen. (Källa: Smittskydd Skåne)


Covid-19 statistik. Kommunvis Skåne.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Region Skånes webbplats har Perstorp 562 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till webbplatsen med statistik över aktuell lägesbild med siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.


Läget i länet

Region Skåne meddelar att covid-läget är fortsatt allvarligt och att samhällsspridningen är fortsatt hög. Antalet fall i Skåne har passerat 118 000.

Det är viktigt att alla fortsätter att följa regler och rekommendationer för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Ett representativt urval av de positiva proverna för covid-19 i Skåne sekvenseras sedan slutet av januari. Det innebär att man i laboratorium analyserar virusets genetiska sammansättning.

Syftet är att upptäcka och följa förekomsten av nya varianter som till exempel skulle kunna vara mer smittsamma, orsaka mer svår sjukdom eller vara mer motståndskraftiga mot vaccin.

– Siffrorna visar att den så kallade brittiska varianten av covid-19 nu blir allt vanligare i Skåne. Den snabba utvecklingen av denna virusmutation ses även i övriga Sverige och många delar av världen, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne på Regionens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vidare har Region Skånes smittskydd komit med nya rekommendationer gällande hur undervisningen kan genomföras i högstadiet och i gymnasiet framöver.

– Som smittspridningen utvecklats de senaste veckorna är vår bedömning att det gradvis går att öppna upp för mer närundervisning med fler elever på plats i skolan efter påsklovet, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne på Regionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rekommendationen är att två tredjedelar av eleverna i gymnasiet kan vara på plats i skolan och för högstadiet är rekommendationerna att så många som möjligt ska erbjudas undervisning i skolan


 • Region Skåne vill också puffa för betydelsen att bära munskydd i kollektivtrafiken: Genom att bära munskydd i kollektivtrafiken och i andra situationer där det kan uppstå trängsel kan alla bidra till minskad smittspridning av covid-19 i samhället. Notera att egenansvaret att skydda sig själv och andra är stort och att rekommendationen att bära munskydd i rusningstid är just en rekommendation. Det är inte Skånetrafikens personal som ansvarar för att resenärerna tar på sig munskydd. Skånetrafiken och trafikföretagen, uppmanar sin personal att använda munskydd och hålla avstånd till andra.Vaccinationer

Att vaccinera sig mot covid-19 är det bästa sättet att skydda sig själv och andra. Den gångna veckan fick 90 000 skåningar, födda mellan 1945 och 1937, ett informationsbrev med vaccinerbjudande.

Läs om informationsbrevet till personer födda 1945 och tidigare här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccinationen är både gratis och frivillig. Vaccin kan inte väljas. Vill man vänta går det bara att vaccinera sig vid ett senare tillfälle.

Alla kommer att kunna boka en lämplig tid. Även om det kan ta några dagar från det att man bokar till dess att man får en tid. Det är bara tiden för den första sprutan som bokas själv. Tid för spruta nummer två fås vid första sticket.

I breven finns information om hur man enkelt och smidigt bokar vaccinationstid genom att logga in i e-tjänsterna på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Man kan också ringa sin vårdcentral. Observera att det inte går att boka tid via 1177 på telefon.

Breven skickas i kuvert med Region Skånes logotyp. Avsändare är den vårdcentral man brukar gå till, privat eller offentlig.

1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns faktabaserad och uppdaterad information kring vaccination mot covid-19 översatt till olika språk samt lätt svenska.

Vaccinationen är ett erbjudande och kostar inget.

Vaccinering ger ett bra skydd, men inte immunitet mot sjukdom. Den som blivit vaccinerad kan, även om risken är liten, fortfarande både bli sjuk och smitta andra. Därför är det fortsatt viktigt att alla följer de generella restriktioner och rekommendationer som gäller idag.

Först vid två doser räknas man som fullvaccinerad. Efter andra dosen tar det en till två veckor innan man har ett bra skydd mot viruset. Då är risken att bli svårt sjuk i covid-19 mycket lägre.

Fakta vaccinationer

 • Efter andra dosen tar det en till två veckor innan man har ett bra skydd.

 • Det finns en liten risk för att få sjukdomen, även om man är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.

 • Det finns också en liten risk att man kan bli smittad och sprida viruset, även om man själv inte får symtom.

 • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.
Råd för att minska smittspridningen

Du har ett personligt ansvar att skydda dig själv och andra. Genom att följa de nationella råden tar du ditt ansvar för att minska smittspridningen.

Råd för att minska smittspridningen (1177.se) Länk till annan webbplats.(Klicka på plusset i gula balken nedan till höger för att läsa gällande restriktioner och råd i sin helhet.)

Regeringens restriktioner - det här gäller
Skärpta nationella rådFolkhälsomyndighetens statistik

Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats.


 

Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen.

På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.


Nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare per kommun den senaste veckan:

 • Snitt för Skåne vecka 10: 180 nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare. (- 27 jämfört med vecka 9)

 • Perstorps tal vecka 9 är 280vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146. (Och jämfört med vecka 9 är det +53)

(Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)

Statistik Folkhälsomyndigheten kommunvis Perstorp. Vecka 10

Folkhälsomyndigheten uppdaterar veckovis covid-19 statistiken för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till statistiken där det går att söka upp Perstorp.

Glöm inte - fortsätt följ rekommendationerna

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik

 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten. Använd handsprit om tillgång till tvål och vatten inte finns.

 • Hosta och nys i armvecket.

 • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.

 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se Länk till annan webbplats.. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.

 • Friska personer i samma hushåll som en person med diagnosen covid-19 har en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid. Förhållningsreglerna gäller i sju dagar. Barn i för- och grundskolan ska också stanna hemma enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest Länk till annan webbplats. för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.

 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.

 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Senast uppdaterad: