Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Avtal undertecknat - Perstorps kommun
och IP-Only i samverkan för en levande landsbygd

Arbetet med att erbjuda snabbt bredband till kommunens landsbygd har pågått under flera år. Under hösten och vintern 2019-2020 har ett samverkansavtal, IRU-avtal och en utbyggnadsplan arbetats fram med målet att gemensamt kunna nå kommunens bredbandsmål.
Nu är avtal undertecknat och grävarbeten planeras starta under sista kvartalet 2020.

Avtal om utbyggnad av fiber till hela Perstorps kommun undertecknas vid en ceremoni i lokalen Karpen på kommunhuset. Från vänster Tomas Avenborg IP-Only, kommunalråd Torgny Linda (PF) och kommundirektör Ulf Bengtsson.

Avtal om utbyggnad av fiber till hela Perstorps kommun undertecknas vid en ceremoni i lokalen Karpen på kommunhuset. Från vänster Tomas Avenborg IP-Only, kommunalråd Torgny Lindau (PF) och kommundirektör Ulf Bengtsson.

Den var vid kommunfullmäktigesammanträdet den 25 mars som kommunfullmäktige beslutade att anta föreslagna avtal. Efter att tiden för överprövning inför beslutet vunnit laga kraft löpt ut kunde avtalen undertecknas vilket gjordes under en liten ceremoni lokalen Karpen på kommunhuset som även innehöll kaffe, tårta och alkoholfribubbel.

- Nu när beslutet vunnit laga kraft är vi mycket glada att kunna sätta check på frågan om fiber till landsbygden, säger kommundirektör Ulf Bengtsson.

Närvarade under ceremonin gjorde några av de representanter som ingår i projektgruppen. Från IP-Only Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: Tomas Avenborg - kommun och stadsnätsansvarig, William Persson - projektledare, Simon Nilsson - projektör samt Rasmus Lindberg - lantmätare. Från Perstorps kommun deltog kommunalråd Torgny Lindau (PF), kommundirektör Ulf Bengtsson, kommunstyrelseledamoten Bengt Marntell (C) och digitaliseringssamordnare Ida del Olmo. Även media deltog på distans.

- Det här är den största och en extremt viktig infrastruktursatsning i Perstorp på väldigt många år. Tack till tjänstemannaorganisationen och framförallt digitaliseringssamordnare Ida som lagt ner ett jättejobb på att ro detta i hamn. Grundprincipen och inställningen från politikens sida har hela tiden varit och är att alla som vill ska ges tillgång till fiber oavsett var i kommunen man bor, säger kommunalråd Torgny Lindau och tillägger:

- Vi har vågat se verkligheten och agerat på denna och står här idag med IP-Only så grattis Perstorp och framförallt grattis till alla ni invånare som nu för samma förutsättningar som boende i tätorten.

Samverkan har ett gemensamt mål men genomförs som egna projekt. Perstorps kommun bygger kanalisation i en del av kommunen medan IP-Only bygger resten av kanalisationsnätet och ansluter de fastigheter som tecknat avtal med aktören.

Kommunen äger sin del av kanalisationen medan IP-Only äger fibern. Innan grävarbeten kan påbörjas behöver interna processer genomföras i form av upphandling och samtal med entreprenörer. Tidsplanen och ambitionen vad gäller den första grävmaskinen i arbete är satt till oktober månad. Men planen kan komma att justeras beroende på eventuell oförutsedd problematik. IP-Only Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. bedömer att de vad gäller kostnadsbiten står för två tredjedelar medan själva kostnaden för grävning fördelas lika.

Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2019 att avsätta 20 miljoner kronor för landsbygdsutveckling med fokus på bredbandsutbyggnad i form av fiber.

- Vi tror mycket på fiber och vill gasa snarare än att bromsa. Samarbetet med Perstorps kommun är bra och tydligt och vi ser fram mot att hela Perstorp, såväl norr som söder om tätorten, nu får tillgång till fiber, säger Tomas Avenborg och tillägger:

- Vi har cirka 500 klara avtal. Flera hushåll har möjlighet att ansluta sig vilket vi tror sker när man märker att vi är i gång. Så räknar man på att det bor minst två personer i varje hushåll är det över tusen perstorpsbor som framöver kommer kunna surfa snabbt.


Digitaliseringssamordnare Ida del Olmo som ska leda kommunens del i projekt får sista ordet:

- I en tid då behovet av snabb uppkoppling blir allt mer påtaglig är detta ett viktigt beslut och ställningstagande. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en levande landsbygd.

Senast uppdaterad: