Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Är du en av 600 slumpässigt utvalda? Svara gärna på polisens årliga trygghetsmätning

Vilka problem ser du där du bor? Känner du dig trygg när du rör dig ute på kvällarna?
Det är bara några av frågorna i den Trygghetsmätning som polisen tillsammans med kommunerna i polisregion Syd just nu genomför.

Bildcollage med två bilder. Den första lite mindre i storlek visar Polisens logotyp med texten polis under. Den större bilden bredvid är ett bildexempel från den Trygghetsmätning som polisen tillsammans med kommunerna i polisområde syd genomför.

Just nu genomförs en Trygghetsmätning i polisområde syd. 82 800 slumpmässigt utvalda personer har fått erbjudande om att svara på en enkät om sina upplevelser när det gäller till exempel brott och polisens arbete. I Perstorp är det 600 invånare som fått brev. Du som fått brev, ta chansen och tyck till, antingen via papper eller digitalt. Svaren är viktiga för det fortsatta arbete mot en tryggare kommun.

Trygghetsmätningen är årligen återkommande och ger slumpmässigt utvalda invånare chans att berätta om sina upplevelser och påverka polisens och kommunens kommande arbete.
Totalt har 82 800 personer mellan 16 och 85 år, boende i polisregion Syd (inkluderar Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län), fått brev av polisen och sin kommun.

I Perstorp är det 600 personer som erbjuds möjligheten att delta.

- Vi hoppas att många svarar då svaren är viktiga då resultatet från denna undersökning kommer användas in i den kartläggning och lägesbild som är under arbete, säger Anna Alkner, trygghetssamordnare i Perstorps kommun. 

Enkäten kan besvaras antingen på papper eller digitalt (väljs det digitala alternativet går det att svara på fem olika språk). Svaren är anonyma men registreras uppdelat på olika områden i kommunen för att ändå ge en så noggrann bild av erfarenheterna som möjligt.

– Om du är en av dem som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara. Det är viktigt för oss att många svarar. Resultatet är ett av de viktigaste underlagen vi har för att prioritera och förebygga problem och brott i samverkan mellan polis, kommun och andra parter, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

För att polis och kommun ska få bättre kunskap om hur medborgarna ser på sin boendemiljö ställs frågor också om den.

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna upplever eventuella problem där de bor, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de är oroliga för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens lokala verksamhet.

Undersökningen som skickades ut i mitten av augusti avslutas efter cirka två månader. Resultatet presenteras senare under hösten.

Vid frågor: kontakta Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd, på telefon 010-56 20 200

Senast uppdaterad: