Journummer och öppettider under julhelgen

Julhelgen innebär att ordinarie öppettider i kommunhusets växel, socialreception och Kontaktcenter skiljer sig något från en vanlig vecka.

God Jul 2019

Nedan viktiga uppgifter om du vid behov söker hjälp och kontakt:

Måndag 23 december, fredag 27 december och måndag 30 december stänger kommunkontor, växel Kontaktcenter och Socialreception klockan 13:00

 • Julafton, Juldagen och Annandag Jul (tisdag-torsdag, 24-26 december) är allt stängt.
 • Under helgdagarna (samt lördagar och söndagar) kan du vid akuta ärenden för fastighet och va-ärenden komma i kontakt med kommunens jourpersonal på telefon telefon: 0734-459128. (Obs! gäller endast efter kl. 16 vardagar samt lördag, söndag och helgdagar)

 • Socialjouren har telefonnummer: 042-10 68 69
  Socialjourens öppettider: Måndag-Torsdag: klockan 17:00-24:00. Fredag: kl. 17:00-02:00. Lördag: kl. 10:00-02:00. Söndag och helgdagar: kl. 10:00-24:00

Ytterligare en stödfunktion för exempelvis barn och unga som upplever en tuff situation under jullovet är Bris Länk till annan webbplats. vars kuratorer lyssnar, stöttar och stärker barnen/de unga i att hantera sin situation.

Bris har telefonnummer: 116 111

Via webbplatsen Bris.se Länk till annan webbplats. går det även att chatta och skicka e-post.

Tips från Bris till vuxna som ska fira jul i barns närhet:

 • Var en god förebild. Kanske går det till exempel att låta bli alkohol på julen.

 • Bygg en bra relation och en bra dialog med barn i din närhet. Då är det större chans att barnet berättar om något inte känns bra.

 • Reagera. När du ser att ett barn mår dåligt eller bli utsatt på något sätt, se till att du tar en stund med barnet och frågar hur hen mår. Stanna upp och visa att du lyssnar. Stå kvar, även om barnet berättar saker som känns jobbiga att höra på. Förmedla till barnet att du som vuxen kan hjälpa.

 • Skam- och skuldbelägg inte barnet. Många barn tar på sig stort ansvar för vuxnas beteende och lägger ofta skuld på sig själva. Därför är det viktigt att avlasta barnet i det.

 • Agera. Du som vuxen bör agera direkt om du ser att ett barn far illa. Det kan handla om att säga till andra vuxna som beter sig illa, eller att till exempel se till att ett barn får stöd från socialtjänsten om hen behöver skydd.

 • Sök stöd. Ibland kan det vara svårt att veta hur du som vuxen ska agera. Alla vuxna som känner oro för ett barn i sin närhet kan ringa Bris vuxentelefon och få råd och stöd.

Senast uppdaterad: