Till startsidan
Självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Synpunkter & felanmälan

Synpunkter & Felanmälan

Lyssna

Lyssna

Kontakta oss

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige beviljade ansvarsfrihet

April månads sammanträde i kommunfullmäktige var över på mindre än 30 minuter. Och då hade ändå både kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) och ekonomichef haft dragningar kring kommunens arbete med den pågående coronapandemin och årsredovisning för 2019.

Kommunfullmäktige 29 april

I sin information nämnde Maria Andersson (kommunens MAS) bland annat samverkan med andra aktörer och hur personalfrånvaro hanteras. Hon berömde också personalens insatser.
- De är fantastiskt duktiga och observanta och gör allt enligt de riktlinjer vi har och får från myndigheter.

Vidare berättade hon om att beslutet att ge personal personliga visir fallit väl ut och att det inte finns någon spridning av Covid-19 i kommunen. Tillgången på skyddsutrusning är bra och lagerstatus följs upp hela tiden. Dessutom träffas en krisledningsstab flera gånger i veckan för att få en gemensam bild av läget. Samordning och planering görs för att verksamheten ska fortgå.

- Vi följer utvecklingen varje dag och alla rekommendationer som ges. Vi är beredda på att det här kommer pågå en tid och slappnar inte av. Det gäller att hålla i, hålla ut, hålla avstånd och undvika stora folksamlingar.

Ekonomichef Charlotte Gillsberg tog sedan över för att berätta om årsredovisningen 2019. Bland annat nämnde hon att måluppfyllelsen vad gäller soliditeten inte klaras. Men det har sin förklaring i den stora partiella inbetalningen av pensionsskulden (72,3 miljoner kronor) som gör att skulden årligen minskar.
- Sedan har vi heller inte investerat så mycket som planerat, totalt 55 procent eller 24,9 miljoner kronor. Det beror på att vi valt att pausa investeringar på grund av vårt medlemskap i NSVA. Vi har bett dem återkomma med en långtidsplan. Investeringar har även skjutits fram till 2020.

- Det är såklart inte trevligt att årsredovisningen redovisar ett minus men synnerliga skäl åberopas och det var ett klokt beslut att göra inbetalningen. Och undantar man den redovisar Perstorp faktiskt ett plus på 16,8 miljoner kronor vilket är ett mycket bra resultat. Det tyder på god ekonomisk hushållning och budgetdisciplin vilket jag tackar för, sa kommunalråd Torgny Lindau (PF).

Nämnas kan också att ekonomichefen även berättade att koncernen (Perstorps Bostäder, Perstorps Näringslivs AB, Perstorps Fjärrvärme och Nårab) redovisar positiva resultat.

Avslutningsvis beslutade kommunfullmäktige att godkänna revisionsberättelse och granskningsrapporter för 2019. Samtliga nämnder, styrelser och enskilda ledamöter beviljades också ansvarsfrihet.

Läs protokollet från den 29 april härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång den 27 maj

Se sammanträdet i efterhand via kommunens sida på Facebook:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Hantverkaregatan 9D

284 31 Perstorp

Hitta hit


Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp


Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post


Öppettider Kundtjänst

Måndag-torsdag: 10:00-12:00, 13:30-15:30

Fredagar: 10:00-12:00, 13:30-15:00


FÖLJ oss här

Facebook
Twitter
Instagram