Fiberföretag annullerar avtal

Fyll i beskrivning av bilden

Under våren har samtal förts mellan kommunen och de båda aktörerna om hur arbetet med fiberutbyggnaden på landsbygden ska komma vidare.
Ett arbete som nu tagit en ny inriktning sedan Zitius meddelat att de hoppar av

I början av vecka 25 informerade Zitius sina kunder om att samtliga avtal annullerats:

"Vi behöver meddela att vi inte har möjlighet att bygga fiber till ditt område. Det är ett stort projekt att bygga ny infrastruktur och etablera fiber. Förutsättningen för att genomföra en byggnation är att vi får ett beviljat stöd från Länsstyrelsen, vilket inte är beviljat i detta projekt. Vårt beslut om att inte gå vidare med byggnationen baseras på faktorer som bland annat kostnader för utbyggnad av stationer, teknisk utrustning, upphandling av entreprenör, grävtillstånd och grävning samt administrativa kostnader, vilket inte går att motivera utan ett stöd från Länsstyrelsen", skriver Zitius.

Den rådande konkurrensen om fiberkunderna har lett till att varken Zitius eller IP-Only fått tillräcklig anslutningsgrad för att kunna ta byggbeslut. Det var även den låga anslutningsgraden som låg till grund för länsstyrelsens beslut att inte tilldela Zitius bidrag för de eventuella projekt som planerats i kommunen.

I samband med Zitius besked erbjuder IP-Only sina kunder möjligheten att förnya befintliga avtal. Det finns även möjlighet för nya kunder att teckna avtal med IP-Only.

Senast uppdaterad: