Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Fel i formel - Perstorps covidsiffror för höga

Varje vecka presenteras det aktuella covid-19-läget i Skånes 33 kommuner på Region Skånes webbplats Lägesbild för Skåne. Uppgifterna uppdateras normalt sett varje torsdag och är dem som Perstorps kommun hänvisar till i den lokala veckorapport som normalt presenteras på fredagar.
Nu visar det sig att siffrorna för Perstorps del varit för höga vilket från myndighetshåll förklaras av ett fel i en formel i underlaget.
Aktuell siffra för vecka 45 är därför 63 (plus 13 fall) och inte 71 (plus 17) som först redovisades.

Lägesbild kommuner Skåne covid-19

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Region Skånes webbplats har Perstorp 63 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till webbplatsen med statistik över aktuell lägesbild med siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Enligt siffrorna som först presenterades över det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning hade Perstorps 71 fall vilket var 17 fler än föra veckan. Men den siffran har nu korrigerats sedan ett fel i en formel i underlaget upptäckts.

Korrekt statistik för Perstorp enligt Region Skånes lägesbild och Folkhälsomyndigheten är därför 63 jämfört med 50 föregående vecka. Således plus 13 konstaterade fall.

Via Folkhälsomyndigheten kan antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå följas. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Data uppdateras torsdagar klockan 14.00 med föregående veckas data.)

Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen. På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. (Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)

Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.

Snittet för Skåne vecka 45 är 198 nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare.

Perstorps tal för vecka 45 är 173 vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146. Det upptäckta felet har inte påverkat den delen av statistiken.

Viktigt att påpeka i sammanhanget är också att följa de skärpta allmänna råden för Skåne som i första hand gäller till den 17 november men räkna med att de förlängs Diskussioner förs mellan Folkhälsomyndigheten, Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne.

– Vi ser ännu inga klara tecken på att samhällspridningen avtar trots att många verkar hörsamma de skärpta allmänna råden. Vi för diskussioner med Folkhälsomyndigheten tillsammans med Länsstyrelsen om en fortsättning eftersom skärpningen av de allmänna råden. Genom de skärpta allmänna råden har alla skåningar fått stöd i hur de kan hjälpa till med att minska smittspridningen, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne i ett pressmeddelande.

Läs mer om de skärpta råden för Skåne och hur Perstorps kommun anpassat delar av verksamheter för att möta råden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Folkhälsomyndigheten uppdaterar varje torsdag klockan 14 covid-19 statistik för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till sidan för Perstorp.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar varje torsdag klockan 14 covid-19 statistik för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till sidan för Perstorp.

Senast uppdaterad: