Till startsidan
Självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Synpunkter & felanmälan

Synpunkter & Felanmälan

Lyssna

Lyssna

Kontakta oss

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Dags för årets medborgarundersökning

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där invånarna får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i sin kommun. I år deltar 100 kommuner (däribland Perstorp) och beroende på storleken av kommunen väljer Statistiska Centralbyrån (SCB) hur många invånare i varje kommun som får enkäten hemskickad till sig. (Antingen 800, 1 200 eller 1 600 personer).
En nyhet för året är att deltagarna dessutom får svara på frågor om coronapandemin.

Försättsblad till SCB:s Medborgarundersökning 2020 där 800 slumpmässigt utvalda Perstorpsbor ges möjlighet att svara på frågor om kommunen.

Dags för årets medborgarundersökning där Perstorps kommun deltar som en av hundra kommuner. 800 slumpvis utvalda utvalda Perstorpsbor får möjlighet att svara på undersökningen. Informationsbrev med inloggningsuppgifter till webbenkät skickas ut mellan 24-28 augusti. Enkät skickas ut 7-11 september.

SCB:s medborgarundersökninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster görs för att mäta invånarnas attityder till kommunernas verksamheter: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete. Kommunspecifika tilläggsfrågor ingår också. För Perstorps dela handlar de till exempel om digitala tjänster, Perstorps kommuns ledord och boende i kommunen.

- Det är av stor vikt att just du deltager och fyller i dina upplevelser så att kommunen kan fortsätta utvecklas i just den riktning som du som bor här vill. Stort tack för din medverkan, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau.

Totalt får 800 slumpmässigt valda Perstorpsbor möjlighet att svara på undersökningen där sista svarsdatum via brev är 30 oktober medan det går att svar digitalt på webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till den 5 november klockan 13:00. Det är frivilligt att delta. Men beskrivningen av medborgarnas syn på kommunen blir bättre och säkrare om fler svarar.

Informationsbrev med inloggningsuppgifter till webbenkät skickas ut mellan 24-28 augusti, enkäten skickas sedan ut mellan den 7-11 september.

Webbenkäten går även att besvara på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns på svenska och arabiska. Den som vill ha en arabisk enkät kan ringa 010-479 69 30, så skickar SCB över en sådan.

- För att Perstorp som kommun ska kunna utvecklas behöver kommunen ett underlag om vad kommuninvånarna tycker om våra verksamhet som skolan, äldreomsorg och infrastruktur. Det är också viktigt för kommunen att veta om du upplever att du har inflytande på Perstorps utveckling. Perstorp ska vara en kommun med hög kvalitet och en medborgarundersökning är ett viktigt verktyg för att kunna utveckla kommunen utifrån kommuninvånarens behov. Därför är det viktigt att ni som får möjligheten att svara på enkäten också gör det, du bidrar till vår utveckling. Ni som inte än en av de 800 kan lämna synpunkter och göra felanmälan via vår E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, säger utvecklingsstrateg Victor Vilsmyr som ansvarar för undersökningen i kommunen.

Resultat från medborgarundersökning 2020 levereras i december 2020 och publiceras på Perstorp.se

Noterbart i övrigt från undersökningen som i dagarna når totalt 118 100 personer i 100 kommuner är att det för första gången på tio år finns med nya frågor. Frågorna berör den pågående coronapandemin:

  • "Hur mycket har du personligen påverkats av coronapandemin och dess konsekvenser?"
  • "Vad tycker du om de åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av coronapandemin?"
  • "Vad tycker du om de åtgärder som myndigheter, riksdag och regering vidtagit med anledning av coronapandemin?"

– Med tanke på vilken stor påverkan coronapandemin haft på människors liv och vardag tyckte vi att det var viktigt att ha med frågor om den i årets enkät, säger Amanda Hansson, undersökningsledare på SCBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Totalt har 273 av Sveriges 290 kommuner någon gång varit med i undersökningen sedan starten 2005

– Ju fler kommuner som deltar, desto större möjligheter att jämföra sina resultat med andra kommuner, säger Amanda Hansson.

 

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets undersökningsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Följande kommuner deltar i medborgarundersökningen 2020 (Excelfil)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Resultat från tidigare undersökningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp

Hitta hit


Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp


Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post


Öppettider Kundtjänst

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00


FÖLJ oss här

Facebook
Twitter
Instagram