Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Covid-19 vecka 47: Färre antal fall lokalt
men smittspridningen fortsätter i länet

Enligt den senaste statistiken för vecka 47 som publiceras på Region Skånes lägesbild har Perstorp 96 konstaterade personer som är folkbokförda i kommunen och som någon gång sedan den 2 mars konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.
Det är 11 fler jämfört med föregående vecka.
Samtidigt är det 11 färre än vid förra redovisningen då Perstorp ökade med 22 från 63 till 85.

Skärpta allmänna råd för Skåne. Covid-19 virus.

För att bromsa smittspridningen behöver vi alla ta egenansvar och undvika platser och situationer. Det är bara tillsammans som vi kan bromsa smittspridningen. Skärpta allmänna råd för Skåne gäller till 13 december men kan förlängas. Klicka på bilden för att komma till Region Skånes webbplats.

Perstorps kommun följer utvecklingen kring coronaviruset och covid-19 och agerar efter myndigheternas rekommendationer. En stab träffas regelbundet varje vecka. Läget i kommunen är stabilt. Verksamheter bedrivs i vanlig ordning men vissa verksamheter har anpassats för att möta de skärpta råden som beslutats från myndigheter. Skärpningen gäller till den 13 december men kan förlängas beroende på utvecklingen.

Anpassningar gäller till exempel Anhörigstödet som stängt för fysiska besök men istället har telefontiderna utökats på vardagar. Vidare har Arbetsmarknadsenheten stängt för drop-in besök och Kundtjänst har justerade öppettider. Biblioteket är endast öppet för in- och utlåning och Ugglebadet/Hälsoteket har stängt för vuxna (badet däremot öppet för simkunniga ungdomar upp till 15 år).


Viktigt är att vi alla tänker uthållighet och fortsätter att egenansvar och följer myndigheternas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. råd.

Tillsammans bromsar vi smittspridningen!


 

Lokalt för länet meddelar Region Skåne att spridningen av covid-19 ökat kraftigt de senaste veckorna. Det har också belastningen på den skånska sjukvården som nu tvingas ställa om och pausa viss planerad verksamhet.

För att kunna fortsätta att bedriva covidvården på akutsjukhusen måste vården nu ställa om. Viss mottagningsverksamhet och planerade operationer behöver planeras om och skjutas upp när det kan ske utan medicinsk risk. Förändringarna gäller samtliga sjukhus i Skåne och anpassas till lokala förhållanden utifrån belastning på respektive akutsjukhus under de närmsta två veckorna.


– Vi är i ett läge där vi behöver ställa in viss planerad vård och det berör lägre prioriterad vård och inte akutsjukvård eller cancerkirurgi. Det här är på många sätt en väldig tråkig åtgärd men nödvändig med nuvarande utveckling. Dels för alla våra medarbetare som har en tuff tid framför sig med extra pass och nya arbetsuppgifter. Men såklart är det här besvärligt för de patienter som får gå längre med sin sjukdom när vården skjuts upp, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne i ett uttalande på Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svarstider för covidtester

Region Skåne meddelar också att den senaste tidens kraftiga ökning av självtester för covid-19 har gjort att det periodvis har tagit lång tid (när läget var som värst upp till sex dagar) att få provsvar. Men ett intensivt arbete med att korta svarstiderna har gett resultat.
Nu tar det mellan en och fyra dagar att få svar på ett test. Målsättningen är enligt regionen att få ner svarstiderna ytterligare till max tre dagar något som laboratoriet som gör analyserna hoppas uppnå redan under vecka 49.


(Klicka på plusset i gula balken nedan till höger för att läsa de skärpta råden i sin helhet. Finns även länkar till information på andra språk som engelska, arabiska, somaliska och dari).

Skärpta allmänna råd i Skåne 18 november – 13 december
Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 96 konstaterade personer med covid 19. Det är 11 fler än förgående vecka.


Covid-19 statistik. Kommunvis Skåne.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Region Skånes webbplats har Perstorp 96 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till webbplatsen med statistik över aktuell lägesbild med siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.


Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats. (Data uppdateras torsdagar klockan 14.00 med föregående veckas data.) Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen. På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.

 • Snitt för Skåne vecka 47: 316 nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare.
 • Perstorps tal vecka 47 är 146 vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146.

  (Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)

Statistik Folkhälsomyndigheten kommunvis Perstorp. Vecka 47

Folkhälsomyndigheten uppdaterar varje torsdag klockan 14 covid-19 statistik för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till statistiken där det går att söka upp Perstorp.

Glöm inte - fortsätt följ rekommendationerna

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik

 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten. Använd handsprit om tillgång till tvål och vatten inte finns.

 • Hosta och nys i armvecket.

 • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.

 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se Länk till annan webbplats.. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.

 • Friska personer i samma hushåll som en person med diagnosen covid-19 har en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid. Förhållningsreglerna gäller i sju dagar. Barn i för- och grundskolan ska fortsätta gå dit.

 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest Länk till annan webbplats. för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.

 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.

 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Senast uppdaterad: