Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Budgeten för 2021 klubbad i fullmäktige

Så är den beslutat och klar: Budgeten för 2021.
Men det krävdes votering.

Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset.

Ekonomichef Charlotte Gillsberg berättar om budgeten 2021 som efter debatt och votering klubbades. Skattesatsen på 20,81 kronor lämnas oförändrad.

Sammanträdet som för kvällen hölls i Kulturhuset kan indelas i två delar: En längre första som innehöll budgetdebatt, votering och beslut samt en kortare där resterade ärenden beslutades i rask takt.

Ekonomichef Charlotte Gillsberg drog budgeten på cirka tjugo minuter där hon berättade om utmaningar, prioriteringar och investeringar.

- Investeringarna är tuffa men eftersom man sparat i ladorna så klarar vi av det. Men efter 2024 behöver vi justera ner takten något sa ekonomichefen och tillade:

- Utifrån aktuella siffror har vi även fått justera ner befolkningsprognosen något. Vi når inte riktigt 7 500 i men vi hoppas det ska vända uppåt igen.

Läs mer om budget och innehåll här Öppnas i nytt fönster.

Hör kommunstyrelsens ordförande kommentera budgeten i spelaren nedan:

Representanter från majoriteten yrkade bifall till liggande budgetförslag medan Socialdemokraterna presenterade ett par motförslag de gärna ville få gehör för.

- Allt i budgeten blir dessutom verklighet utan att höja skatten. Är ett kvitto på god ekonomisk hushållning, sa kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF) bland annat

- 2020 har inte varit ett år som alla andra. Känns ändå tryggt att kunna presentera en så pass bra budget, säger Patrik Ströbeck (M).

- Vi från Centern yrkar också bifall på KS förslag. Röstar därmed också på de satsningar som görs på driften, sa Bengt Marntell (C)

- Vi från Miljöpartiet vill också rösta bifall, sa Lis-Beth Wiberg

- Vi delar mycket i majoritetens budget till exempel satsningarna på arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd. Vi delar också uppfattningen att socialnämnden får extra pengar, sa Ronny Nilsson bland och fortsatte:

- Men vi hade hellre att de fyra miljonerna som är tänkta till destinationsutveckling används till renovering av golvet på Ugglebadet. Och utifrån statliga medel som finns att söka kan man rikta det till hemtjänsten. Ett tillskott där hade varit enbart positivt. Vi menar också att ytterligare medel kan användas till redan anställd personal för kompetensutveckling. Dessutom tycker vi att skolan behöver ytterligare pengar

Ronny Nilsson var också intresserad av att veta hur mycket majoriteten tänker amortera av planerade sina satsningar.

- Kommunen ska definitivt inte skuldsätta sig men heller inte på bekostnad på invånarnas välfärd. Man måste tänka långsiktigt och inte bara fyra år framåt, svarade kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).

Marie Gärdby (C) passade också på att orda från talarstolen apropå närskolan berördes.

- Fint att min hjärtefråga hamnar i spotlight. Tålamod och långsiktigt tänkande gäller och visst behöver vi satsa pengar men inte på kortsiktiga lösningar. Bra skolokaler är viktigt för goda resultat därför är det trevligt med den kommande utbyggnaden av Centralskolan. Vill även rikta nämna personalen som gör ett gigantiskt bra jobb i vår verksamhet

Vidare från debatten kan nämnas att Sverigedemokraternas rolll i budgetprocessen ifrågasattes.

Lennart Johansson (PF) undrade till exempel varför SD inte har något eget budgetförslag.

- Vi i Perstorps Framtid kom med i fullmäktige samtidigt 2010 och inte någon gång på tio år har ni kommit med något eget förslag.

Ronny Nilsson fortsatte på Lennarts linje.
- Hade varit kul att veta hur ett parti som växer för varje år tänker. Gå fram med en motion eller presentera ett budgetförslag hur ni vill vill prioritera. Har ni goda lösningar så varför inte presentera dem. De tycker både vi och majoriteten är bra.

Efter att fullmäktiges ordförande frågat om vilket av budgetalternativen, majoritetens eller socialdemokraternas, som fullmäktige ställde sig bakom begärde S votering. Den slutade 12-9 i favör majoriteten varpå budgeten 2021 och flerårsplanen 2022-2023 beslutades.

Kort från övriga beslut kan också nämnas:

  • att Lennart Johansson (PF) valdes till ny ordförande för Perstorps Bostäder och Perstorps Näringslivs AB.
  • att Perstorp går in i HR-center Helsingborg
  • att renhållningstaxa och renhållningsföreskrifter antas att gälla från 1 januari 2021

Senast uppdaterad: