Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Uppdaterad kommunal plan för räddningsinsatser

Kommunens plan för räddningsinsats beskriver Perstorps kommuns planering för räddningsinsatser vid allvarliga kemikalieolyckor inom verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå.

Bildcollage med två bilder där den största är ett skärmklipp från omslaget på kommunens  plan för räddningsinsatser. I övre vänstra hörnet ses kommunens logotyp i färg och bredvid ses logotype för Räddningstjänsten i Perstorp med svart botten och guldfärgad text. DEn mindre bilden bredvid visar exteriör räddningstjänster lokaler. En brandbil (storlek som en personbil) står parkerad utanför

Kommunens plan för räddningsinsatser vid allvarliga kemikalieolyckor har uppdaterats. Dokumentet finns att ladda ner via en länk längre ner på sidan eller via menyn plan för räddningsinsatser som nås genom att klicka på bilden.

Planen (styrdokumentet) som beslutades 27 november gäller tills vidare. Revidering görs vid behov.

Den kommunala planen för räddningsinsats bygger på verksamheternas säkerhetsrapporter inklusive verksamheternas egna interna planer för räddningsinsats. De verksamheter i Perstorps kommun som omfattas av den högre kravnivån i Sevesolagstiftningen är samtliga belägna inom Perstorps industriparks område. Inom området finns även verksamheter som omfattas av den lägre kravnivån i Sevesolagstiftningen och verksamheter som omfattas av bestämmelserna för farliga verksamheter enligt 2 kap. 4§ lagen om skydd mot olyckor (2003:778).

I planen finns risker beskrivna liksom förebyggande och skadebegränsade åtgärder i händelse av olycka. Dokumentet innehåller även information om hur allmänheten varnas och en beskrivning över räddningstjänstens organisation och hur räddningstjänsten larmas samt vilka (personella och materiella) resurser som behövs och hur de samordnas.

Läs mer:

Senast uppdaterad: