Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Projekt Digga Perstorps personal stärker digital kompetens hos samtliga anställda

Den digitala kompetensen hos kommunens cirka 600 anställda ska stärkas genom projektet Digga Perstorps personal.
Projektets mål på kort sikt är att genomföra kompetenshöjningar för alla anställda inom olika temaområden.​ På lång sikt är det att ett nytt gemensamt sätt att arbeta med kompetenshöjning etableras​ inom organisationen.

Bildcollage med två personer på varsin sida om en EU-flagga. Inklippt i bilden är två mindre bilder som berättar om ett pågående personalprojekt i Perstorps kommun

Digga Perstorps personal är ett kompetensförsörjningsprojekt för alla anställda i Perstorps kommun. Anton Eriksson är processledare och Agneta Henriksson projektledare.

Projektet leds av Agneta Henriksson och Anton Eriksson och avslutas i december 2026.

- Vi är ett bra team som kompletterar varandra. Vi har bestämt att det här ska bli de roligaste åren hittills i arbetslivet, säger Agneta.

Än har personalen inte märkt av det arbete som hittills lagts ner av duon men snart dyker det upp så kallade självskattningsenkäter till samtliga, vars syfte är att fånga upp behovet hos varje anställd.

- Det är viktigt att var och en svarar så ärligt man bara kan. Ingen tjänar på att skatta sig själv för högt eller lågt utan det viktiga är att de kommande utbildningsinsatserna verkligen gör skillnad, säger Anton.

- Utifrån svaren i enkäterna görs en sammanställning som därefter resulterar i individuella rekommendationer på utbildningspaket, kompletterar Agneta.

Digga Perstorps personal är delfinansierat av Europeiska socialfonden med totalt 5,4 miljoner kronor. Europeiska Socialfondens mål att stärka de anställdas trygghet och rörlighet på arbetsmarknaden.​

- Det är det som är det fina med projektet, det vänder sig till alla anställda med individen i fokus, säger Agneta

Utbildning sker till exempel inom digital arbetsmiljö, Officepaketet, verksamhetssystem, kommunikation och bemötande samt grundläggande informationssäkerhet, verksamhetsplanering och uppföljning.

- Projektet är mycket flexibelt och detsamma gäller om någon känner att den inte skattat sig rätt så går det alltid att backa eller gå framåt. Ingen ska behöva känna sig låst utan hellre känna utveckling, säger Anton.

​När utbildningarna väl sätter igång blir det en kombination av digitalt och fysiskt lärande. Den fysiska utbildningen sköts av interna utbildare men även av konsulter för teman/utbildningar som inte kan göras vare sig via interna utbildare eller digitalt.

- Vi använder oss av kommunutbildningar.se som är en digital utbildningsportal med cirka femhundra utbildningar, lite lik YouTube, där var och går in på sin utbildning och gör den i sin egen takt, berättar Agneta.

Fakta om Anton Eriksson och Agneta Henriksson:

Anton har bland annat studerat statsvetenskap på Malmö universitet. Han har också studerat ledarskap samt varit gruppledare på Post Nord. Han har dessutom arbetat som nämndssekretare på Vellinge kommun.

Agneta har arbetat i Perstorps kommun tidigare, åren 2009-15, bland annat som förvaltningsassistent för barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Hon var dessutom verksam i ett kompetensutvecklingsprojekt för medarbetare där Europeiska Socialfonden var medfinansiär. Agneta har de senaste åren bland annat jobbat som chef för näringsliv och utveckling i Östra Göinge kommun men lockades tillbaka till Perstorp och det nu pågående projektet Digga Perstorps personal.

Senast uppdaterad: