Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Medicinsk expertgrupp på besök i Perstorp

Att kompetensen inom kemomårdet är stor i Perstorp känner många till. På tisdagen fick även deltagarna i Socialstyrelsens medicinska expertgrupp för händelser med kemiska händelser ta del av den samlade erfarenheten under ett besök.

Socialstyrelsens expertgrupp på besök i Perstorp där de träffade räddningstjänsten och ambulansen.

Socialstyrelsens expertgrupp bestående av läkare och forskare från hela landet, besökte Perstorp där de bland annat fick veta mer om räddningstjänstens och kemambulansens arbete. Dessutom berättade Perstorp Speciality Chemicals om sina rutiner och det förbyggande arbetet med kemikalier.

Häromveckan genomfördes en skarp övning på Perstorps Industripark med verkliga inslag där räddningstjänsten i Perstorp och kemambulansen deltog. Övningen var ett samarrangemang mellan Räddningstjänsten, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Perstorp Speciality Chemicals. Totalt deltog ett 70-tal personer från kem- och saneringsfunktioner i hela Sverige.

På tisdagen var det återigen dags för besök från hela landet intresserade av Perstorps erfarenhet av kemolyckor.
Under en dagsprogram innehållande information om kemambulansen, information från Perstorp Speciality Chemicals om deras arbete , rutiner och riskbedömningar i samband med hantering av kemikalier samt information från räddningstjänsten om MSB kemenhet, fick deltagarna i C-MeG en inblick i hur vardagen ser ut för i Perstorp.

Besöket innehöll också en rundtur inne på Perstorp Industripark.

- Tycker det är ett mycket intressant besök där vi ser hur storstadsregionen, vilket jag tycker Perstorp, tillhör satsar mycket på spetskompetens, säger Åsa Ljungquist från Socialstyrelsen, enheten för krisberedskap.

- Gruppens funktion är att samarbeta och samverka, att finnas i bakgrunden som stöd. Vi är nio läkare och forskare från hela landet och gruppen är sammansatt med tanke på uthållighet där vi kan dra nytta av varandra, berättar Åsa.

- Att kemambulansen stationerades i Perstorp bottnar i den breda kompetens som både industri och räddningstjänst har inom kemområdet. Att Perstorp dessutom är en nationell kemenhet har också en betydande roll, säger Hans Ivarsson, Skånebaserad medlem i gruppen.

Noterbart är att Socialstyrelsens medicinska expertgrupp för händelser med kemiska ämnen (C-MeG) är knuten till regeringen där de med sin expertis har möjlighet att påverka hur resurser och kompetenser fördelas.

Gruppens studieresa i Skåne innehåller även besök på Kemira i Helsingborg.

Senast uppdaterad: