Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Inbjudan till Perstorp Gillar Jobbet 26 oktober

Perstorp Gillar Jobbet!
26 oktober ordnas ett digitalt heldagsevenemang i Centrumhuset för alla anställda i Perstorps kommun där kommunen vill lyfta fram det utomordentliga arbete som alla medarbetare utför och hur detta bidrar till en sund arbetsmiljö.

Skärmklipp  med information från webbplatsen Gilla jobbet om arrangemanget Gilla jobbet den 26 oktober

Perstorp Gillar Jobbet! 26 oktober ordnas ett digitalt heldagsevenemang i Centrumhuset för alla anställda i Perstorps kommun. Läs mer på kommunens intranät om program och hålltider.


- Vi tror att alla som gillar jobbet är med och formar en positiv arbetsplats genom sin vilja att utvecklas och engagera sig i arbetsmiljöfrågor. Därför bjuds anställda in till en unik möjlighet att prata med kollegor, chefer och fackliga representanter samtidigt som deltagarna tar del av inspirerande digitala föreläsningar tillsammans, hälsar HR-avdelningen

Under dagen sker fokus på kompetensutveckling och diskussioner inom olika ämnen som rör arbetsmiljö och arbetsplatskultur.

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser.

  • Du som är kommunanställd: Läs mer på intranätet om program och hålltider

Senast uppdaterad: