Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktigesammanträde med omfattande ärendelista

Onsdag 24 april träffas ledamöterna i kommunfullmäktige igen för sammanträde.
Under kvällen ska de bland annat besluta om förändring av kommunens nämndsorganisation och disponering av resultatutjämningsreserv.
Ärendelistan innehåller dessutom allmänhetens frågestund, motioner, interpellationer, valärenden och information från kommundirektör samt nämnder och styrelser.

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag 24 april klockan 18:00. Allmänheten är välkommen att följa sammanträdet på plats eller via kommunens Facebooksändning.

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund där tre frågor inkommit. Två av dem är riktade till kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (S) och berör socialnämndens ekonomiska situation och vad som blir skillnaden när kommunstyrelsen tar över socialnämnden. Tredje frågan är ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Marie Gärdby och handlar hur nämnden ska resonera nu när tre procent ska sparas.

Beslutsärenden är:

Sammanträdet innehåller även tre interpellationer. De första är ställd till kommunfullmäktiges ordförande och berör information från nämnder och kommunala bolag. Den andra interpellationen är riktad till kommunstyrelsens ordförande och handlar om hemtjänsten. Tredje interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande och berör den förslagna nedstängningen av socialnämnden.

Sista punkterna på ärendelistan är anmälningsärenden (uppföljningsgranskning - revisorerna, motion om ledamöternas frågestund samt redovisning av ej avgjorda motioner) och valärenden (avsägelse fyllnadsval, socialnämnden samt avsägelse, ersättare socialnämnden).

Kommunfullmäktige startar klockan 18:00 och platsen är sessionssalarna i Centrumhuset.

Senast uppdaterad: