Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med motionsdebatt och information

September månads sammanträde i kommunfullmäktige hade tema motion.
Fast inte motion som i rörelse utan motion som i frågeställning.

Kommunfullmäktige sammanträder i sessionssalen, Centrumhuset, onsdag 27 september 2023. Tre bilder från sammanträdet i ett collage med personer  som pratar i mikrofon.

Kommunfullmäktige träffas för sammanträde nästa gång den 25 oktober klockan 16:00. Då står budgeten på ärendelistan. Klicka på bilden för att se sammanträdet i efterhand.

Ärendelistan innehöll två frågor från allmänheten, den ena rörde Oderljunga skola och den andra rörde en tidigare fråga från allmänheten.

Frågan gällande Oderljunga skola kunde inte besvaras på grund av att buns ordförande tvingats lämna återbud vilket också meddelats frågeställaren varför svar på frågan kommer på oktobersammanträdet.

Den andra frågan gällande tidigare ställd fråga besvarades av kommunfullmäktiges ordförande.

Vidare innehöll ärendelistan information från AV Media och Samordningsförbundet NNV Skåne Finsam samt kommundirektör Elin Ask.

- Vi håller på med rekryteringen av en ny ekonomichef, tillsvidare är det Karoline Karlsson som går in som tillförordnad. Trevliga nyheter är att Sparbanken Göinge öppnar kontor i Perstorp till våren och att Perstorp klättrar i näringslivsranking. Vi har även arrangerat näringslivsfrukost och haft en ägardialog med våra kommunala bolag Perstorps Bostäder och Perstorps Näringslivs AB. Vi fick bland annat veta att Perstorps Bostäder tillhörde i Sverige som är bäst på att hålla rent tunt sina fastigheter, berättade Elin.


Beslutsärenden som hanterades var:

Senast uppdaterad: