Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med interpellationsdebatt och votering

Årets första sammanträde i kommunfullmäktige innehöll interpellationsdebatt och beslut om biblioteksplan.

Kommunfullmäktige sammanträder i sessionssalen, Centrumhuset, onsdag 31 januari 2024. På bilden ses även kommunfullmäktiges presidie och kommunens vapen på skärmar bakom.

Kommunfullmäktige fattade bland annat beslut om biblioteksplan och införande av kanslienhet.

Ärendelistan innehöll information från kommundirektören som bland annat nämnde:

- Bjuvs kommun utsattes av en IT-attack men vi drabbades inte här i Perstorp. Då vi har en gemensam IT-organisation fick vi under en tid övergå manuella rutiner och stänga ner över tid. Men tack vare ett snabbt och bra agerade från EttIT löste det sig bra.

Punkten iInformation från nämnder och styrelser innehöll info från kommunstyrelsen, räddningsnämnden och revisonen.

Kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson berättade bland annat om att kommunstyrelsens ska besöka VA-anläggningarna i Perstorp/Toarp inför framtida investeringar. Dessutom nämnde han eventuell etablering av batteriparksanläggning och bogasanläggning.

Vidare hanterades interpellationer ställda till socialnämndens ordförande och kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Interpellationerna handlade om försäljning av tomtmark och socialnämndens ekonomi.

Januarisammanträdet avslutas med tre anmälningsärenden: "Motion om att återinföra muntlig framställan vid allmänhetens frågestund i fullmäktige", "Delårsrapport Medelpunkten" samt "Avsägelse som ordförande i byggnadsnämnden". Avsägelsen avgjords först efter votering då Charlotta Wendt (ViP) yrkade på avslag. Resultat 21 ja, 5 nej och 1 som avstod.

 

Beslutsärenden är:

Nästa kommunfullmäktige är inte förrän 20 mars då februarisammanträdet är inställt på grund av för få ärenden.

Senast uppdaterad: