Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med debatt och beslut

2023 års sista sammanträde i kommunfullmäktige gick i debattens tecken. Såväl när en interpellation hanterades och beslutsärenden diskuterades var antalet besök i talarstolarna många.

Kommunfullmäktige sammanträder i sessionssalen, Centrumhuset, onsdag 20 december 2023. Information står med mörk text på gul bakgrund över bilden där man ser kommunfullmäktiges presidie och kommunens vapen på skärmar bakom.

Kommunfullmäktige 20 december. Debattlusten var stor hos ledamöterna, däribland kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (S).

Ärendelistan innehöll frågor från allmänheten till punkten allmänhetens frågestund och handlade om Oderljunga skola och Parkskolan. Frågorna var ställda till kommunstyrelsens ordförande.

Vidare innehöll ärendelistan interpellationer (handlade bland annat om ekonomin inom socialnämnden samt om framtida planer för Ugglehemmet. Den tredje interpellationen handlade om markförsäljning. Två av interpellationerna besvaras på janurisammanträdet medan interpelletion om Ugglehemmet besvarades).

Under punkten information från kommundirektören sa Elin Ask bland annat:
- Det är glädjande att vi fått fem komma fyra miljoner kronor från Europeiska socialfonden plus till att kompetensutveckla hela vår personal och höja den digitala kunskapen. Vi börjar med projektet under våren 2024 och det pågår till 2026.

Elin tog även tillfället i akt att tacka politikerna för det gångna året och önskade alla en God Jul och Gott nytt år!

Beslutsärenden var:

Sammanträdet avslutades med att anmälningsärende och det i form av delårsrapporten AV Media som noterades.

Senast uppdaterad: