Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med beslut om vattentjänstplan och intern kontroll

Efter att februarisammanträdet ställdes in är det återigen dags för ledamöterna i kommunfullmäktige att träffas.
Onsdag 20 mars klockan 18 är datum och tid som gäller.

Bild från sammanträde i kommunfullmäktige. Med vit text på beige bakgrund står skrivet att kommunfullmäktige sammanträder onsdag 20 mars klockan 18:00.

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag 20 mars klockan 18:00 i sessionssalen, Centrumhuset, Torget 1.

Allmänheten är välkommen att följa sammanträdet på plats (i Centrumhusets Sessionssal på Torget 1) eller via kommunens sändning på Facebook.

På ärendelistan finns bland annat information från kommundirektör, nämnder, bolag och styrelser.


Beslutsärenden är:

Sammanträdet innehåller även avsägelse och fyllnadsval. Ett fyllnadsval gällande ordförande i byggnadsnämnden behöver göras efter att Hans Stifors (PF) avsagt sig uppdraget. Förslag finns att som ny ordförande välja Kim Svitzer (PF).

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut är att kommunfullmäktige beslutar att välja Kim Svitzer (PF) som ny ordförande i byggnadsnämnden och att tillträde sker 1 april 2024.

Hans Stifors (PF) har även inkommit med en avsägelse som ombud (förtrogen med tätortsförhållande) vid lantmäteriförrättningar och en avsägelse som ledamot i tillgänglighetsrådet. Avsägelsen som ledamot i tillgänglighetsrådet hanteras av byggnadsnämnden. Hans önskar att avsägelserna ska gälla från och med den första april 2024.
Från Perstorps Framtid har inkommit ett förslag på att som nytt ombud efter Hans Stifors välja Birger Månsson (PF).

Förslag till beslut är att kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen som ombud (förtrogen med tätortsförhållande) vid lantmäteriförrättningar och
att som nytt ombud (förtrogen med tätortsförhållande) välja Birger Månsson (PF),
Beslut avsägelse och val gäller från den 1 april 2024

Senast uppdaterad: