Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med beslut om näringslivstrategiskt program

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag 20 december klockan 18:00 i sessionssalen, Centrumhuset, Torget 1.

Kommunfullmäktige sammanträder i sessionssalen, Centrumhuset, onsdag 20 december 2023. Information står med mörk text på gul bakgrund över bilden där man ser kommunfullmäktiges presidie och kommunens vapen på skärmar bakom.

Kommunfullmäktige träffas för sammanträde onsdag 20 december klockan 18:00. På ärendelistan finns bland annat allmänhetens frågestund, beslut om näringslivstrategiskt program och införande av abonnemangsavgift för hjälpmedel.

Allmänheten är välkommen att följa sammanträdet på plats eller via kommunens sändning på Facebook.

Ärendelistan innehåller frågor från allmänheten till punkten allmänhetens frågestund och handlar om Oderljunga skola och Parkskolan. Frågorna är ställda till kommunstyrelsens ordförande.

Vidare innehåller ärendelistan interpellationer samt ett anmälningsärende (delårsrapport AV Media Skåne).

Beslutsärenden är:

Senast uppdaterad: