Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med beslut om namnbyte och besparingsåtgärder

Kommunfullmäktige sammanträder den 29 maj kl 18.00 i Centrumhusets Sessionssal på Torget 1.
Allmänheten är välkommen att följa sammanträdet på plats.

Bildcollage med två bilder där den första och största visar politiker i kommunfullmäktige. En man står i talarstolen och pratar i mikrofon. Den andra och mindre bilden visar första sida på sammanträdets ärendelista.

Kommunfullmäktiges ärendelista den 29 maj innehåller 22 punkter varav somliga är beslutsärenden, andra informationspunkter och andra är frågor frågor från allmänheten. Klockan 18:00 börjar sammanträdet i sessionssalen.

Sammanträdet, som också sänds via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., inleds med allmänhetens frågestund där frågor ställda till kommunstyrelsens ordförande och barn- och utbildningsnämndens ordförande inkommit. Frågorna gäller Oderljunga skola.

Sammanträdet fortsätter sedan med information från kommunstyrelse nämnder och bolag. Socialnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, överförmyndarnämnden, revisionen, Perstorp Näringslivs AB och Perstorps Bostäder är inplanerade att informera den 29 maj.

Innan blocket med beslutsärenden har även även kommundirektören en informationspunkt.

Beslutsärenden är:

Majsammanträdets ärendelista innehåller även en interpellation och motion om hemtjänst samt årsredovisningar från Familjens Helsingborg och Ängelholm-Helsingborgs Flygplats Holding AB.
Ledamöterna har även två valärenden att hantera och det i form av avsägelse som ersättare i fullmäktige och ersättare i socialnämnden (Berith Lantz, S) samt en avsägelse från samtliga uppdrag (Jeanette Larsson, S).

Senast uppdaterad: