Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med beslut om biblioteksplan och kanslienhet

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag 31 januari klockan 18:00 i sessionssalen, Centrumhuset, Torget 1.

Kommunfullmäktige sammanträder i sessionssalen, Centrumhuset, onsdag 31 januari 2024 Information står med mörk text på gul bakgrund över bilden där man ser kommunfullmäktiges presidie och kommunens vapen på skärmar bakom.

Kommunfullmäktige träffas för sammanträde onsdag 31 januari klockan 18:00. På ärendelistan finns bland annat beslut om biblioteksplan och införande av kanslienhet.

Allmänheten är välkommen att följa sammanträdet på plats eller via kommunens sändning på Facebook.

Ärendelistan innehåller information från kommundirektören och nämnder och styrelser. Vidare har ledamöterna att hantera interpellationer ställda till socialnämndens ordförande och kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Januarisammanträdet avslutas med tre anmälningsärenden: "Motion om att återinföra muntlig framställan vid allmänhetens frågestund i fullmäktige", "Delårsrapport Medelpunkten" samt "Avsägelse som ordförande i byggnadsnämnden".

Beslutsärenden är:

Senast uppdaterad: