Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med återremiss av förslag om att stänga ner socialnämnden

April månads sammanträde i kommunfullmäktige blev en lång historia (slutade efter nära sex timmars förhandlingar) där flera ärenden innehöll många debattinlägg. Särskilt frågan om förändringen av nämndorganisation (där kommunstyrelsen föreslås ta över socialnämnden) innebar flera besök i talarstolen. I samband med ett sådant yrkades på återremiss något som också beslutades efter votering.
Ärendet ska istället beslutas på ett extra kommunfullmäktige den 3 maj klockan 16.

Sammanträde i kommunfullmäktige. Ekonomichef Karoline Karlsson berättar om årsredovisningen 2023.

April månads sammanträde i kommunfullmäktige innehöll bland annat en dragning av tf ekonomichef Karoline Karlsson som berättade om årsredovisningen för 2023.

Sammanträdet inleddes med allmänhetens frågestund där tre frågor inkommit. Två av dem var riktade till kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (S) och berörde socialnämndens ekonomiska situation och vad som blir skillnaden när kommunstyrelsen tar över socialnämnden. Tredje frågan var ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Marie Gärdby och handlade hur nämnden ska resonera nu när tre procent ska sparas.

- Den budget vi la utgick från 7500 invånare. Tyvärr har vi en befolkningsminskning som motsvarar minus sju miljoner mot budget. Statsbidragen till Perstorp minskar också med 10,6 miljoner kronor plus att via har migrationsmedel som minskar. Prognosen som gäller är minus 22 miljoner kronor. Vi behöver ta beslut i Perstorp för att få budget i balans.

Barn- och utbildningsnämnden var näst på tur:
- Förskolan har startat samarbete med socialtjänsten med föräldrautbildning, sa nämndens vice ordförande Valter Thitusson och tillade:

- Det pågår också ett samarbete med socialtjänsten där en socionom är ute på skolan ett ar tillfällen i veckan.

Bengt Marntell från Perstorps Fjärrvärme berättade sedan att det största utmaningen för bolaget är bränsleinköpen som pressat upp bränslepriserna. Vi i styrelsen i Perstorps fjärrvärme vill höja så lite som möjligt och höjde med 4,5 procent. Men det blir troligen en höjning till under året. I höst är det tio år sedan anläggningen startade och samarbete med ägarna Adven fungera bra. Det som diskuteras är aktie utdelning till ägarna och kommunen sedan börjar planeringen inför nästa eldningssäsong.

Kommundirektör Elin Ask berättade därefter:
- Vi har haft ett framtidsseminiarium med tema attraktivitet. Lyfte fram styrkor och utmaningar. Hur vill vi att Perstorp ska se ut 2030. Vi hade även besök av kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge, Patric Åberg, och det var intressant att höra hur de tacklar sina utmaningar. Vill även ämna EU-valet den 9 juni där röstmottagare är rekryterade och utbildning påbörjas snart. Vi har också ett nära samarbete med polisen. Avslutningsvis vill jag tipsa om Familjen Helsingborgs familjedag den 30 augusti så spara datumet.

 

Beslutsärenden var:

Sammanträdet innehöll även tre interpellationer. De första ställdes till kommunfullmäktiges ordförande och berörde information från nämnder och kommunala bolag. Den andra interpellationen var riktad till kommunstyrelsens ordförande och handlade om hemtjänsten. Tredje interpellationen var ställd till kommunstyrelsens ordförande och berörde den förslagna nedstängningen av socialnämnden.

Sista punkterna på ärendelistan var anmälningsärenden (uppföljningsgranskning - revisorerna, motion om ledamöternas frågestund samt redovisning av ej avgjorda motioner) och valärenden (avsägelse fyllnadsval, socialnämnden samt avsägelse, ersättare socialnämnden).

Nästa kommunfullmäktige är det extra sammanträdet den 3 maj klockan 16:00.
Nästa ordinarie sammanträde är den 29 maj.

Senast uppdaterad: